djuza37 Savesni građanin


Prijavljena inicijativa
Inicijativa broj 1857
Komentari (8)
Nepropisno parkiranje
  • Slučaj postavljen: 04-04-2019
  • Parkiranje
Niksicka 26 - Voždovac - Beograd
  • Model aparata: iPhone SE
  • Marka aparata: Apple
  • Originalni datum slike: 2019:04:01 16:05:04
  • Obrada slike: 12.1.4
Dokle ? Problem jos postoji i traje 10 dana ! Hoce neki znak da stave ili da ga odvezu ? Isti auto sve vreme !

Postavite nov komentar
Uz komentar priložite:
Komentari (8)
Dobili smo obaveštenje od Uprave saobraćajne policije za grad Beograd:

"Република Србија
Министарство унутрашњих послова
Дирекција полиције
Полицијска управа за град Београд
Управа саобраћајне полиције
03.15.04 Број: 251/19
Дана 17.05.2019. године
Љермонтова 12а
Београд

Поштовани,

У вези Вашег дописа којим сте нам се обратили, у коме износите проблем непоштовања саобраћајних прописа у Ул. Никшићкој број 26, обавештавамо Вас да су полицијски службеници СПИ "Југ" у периоду од 01.04.2019. до 29.04.2019. године, у различитим временским интервалима обилазили наведену локацију, при чему су, у поступку контроле учесника у саобраћају, специјалним возилом ЈКП "Паркинг сервис" уклонили једно возило из прекршаја.
Полицијски службеници Управе саобраћајне полиције, Полицијске управе за град Београд ће и у наредном периоду у складу са објективним могућностима вршити појачану контролу учесника на наведеној локацији и предузимати мере прописане Законом о безбедности саобраћаја на путевима према возачима који не поштују правила саобраћаја.

С поштовањем"
17-05-2019 14:13:50
Dobili smo obaveštenje od Uprave saobraćajne policije za grad Beograd:

"Република Србија
Министарство унутрашњих послова
Дирекција полиције
Полицијска управа за град Београд
Управа саобраћајне полиције
03.15.04 Број: 207/19
Дана 08.05.2019. године
Љермонтова 12а
Београд

Поштовани,

У вези Вашег дописа којим сте нам се обратили, у коме износите проблем непрописног паркирања у Ул. Никшићкој код броја 26, обавештавамо Вас да су полицијски службеници СПИ "Југ" обишли наведену локацију и утврдили да не постоји основ за уклањање возила, јер не постоји обележен улаз у поменуту гаражу. Такође Вас обавештавамо да је за решавање поменутог проблема надлежан Секретаријат за саобраћај, Градске управе града Београда.

С поштовањем"

Inicijativu sa dgovorom Uprave saobraćajne policije za grad Beograd poslali smo na adresu Sekretarijata za saobraćaj.
08-05-2019 14:17:50
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za poslove komunalne policije:

"Република Србија
Град Београд
Градска управа града Београда
Секретаријат за послове комуналне полиције
број: 355-24643/19-XXXIII - 02
23.04.2019. године
НЈ
Београд
Макензијева број 31
тел: 2430-102
e-mail: komunalna.policija@beograd.gov.rs

У вези ваше пријаве број: 037-1-1015-d1/19 од 10.04.2019. године упућене Секретаријату за послове комуналне полиције која се односи на непрописно паркирање возила у улици Никшићка број 26, ГО Вождовац, обавештавамо Вас да је патрола Секретаријата дана 18.04.2019. године у 12.00 часова извршила контролу комуналног реда и том приликом није затекла наводе из пријаве, нити је било нарушавања комуналног реда.

Напомињемо да Секретаријат за послове комуналне полиције може предузимати мере сходно својим овлашћењима само ако у моменту контроле затекне нарушавање комуналног реда.

Секретаријат ће и у наредном периоду вршити контролу комуналног реда на овој локацији и поводом затечених појава и лица која нарушавају комунални ред предузимати мере из оквира своје надлежности.

Такође Вас обавештавамо да се пријава нарушавања прописаног комуналног реда, ради правовременог и ефикасног поступања, може упутити сваког дана бесплатним позивом са фиксних мрежа на број телефона 0800/110-011 и за позиве са мобилних мрежа на број 011/30-90-007, у времену од 00-24 часа.

С поштовањем,
Секретаријат за инспекцијске послове"
25-04-2019 13:07:20
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za poslove komunalne policije:

"Република Србија
Град Београд
Градска управа града Београда
Секретаријат за послове комуналне полиције
Сектор за нормативно правне послове и праћење прекршајног налога
број: 355-18454/2019- ХХХIII-02
09.04.2019. године
МГ
Београд
Макензијева број 31
тел. 2453 - 142

Обавештавамо вас да је патрола Секретаријата за послове комуналне полиције у обављању својих надлежности, дана 07.04.2019. године у 16:00 часова, поступајући по вашој e-mail пријави која се односи на проблем непрописног паркирања моторних возила, извршила контролу комуналног реда у улици Никшићка број 26, општина Вождовац, те је затекла вертикални саобраћајни знак који означава паркинг простор.

Такође напомињемо да у случајевима када дође до нарушавања комуналног реда, вашу пријаву упутите на број телефона 0800 110 011, како би патроле Секретаријата за послове комуналне полиције благовремено извршили контролу, утврдили чињенично стање и санкционисали прекршиоца.

С поштовањем"
11-04-2019 19:06:45
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za poslove komunalne policije:

"Република Србија
Град Београд
Градска управа града Београда
Секретаријат за послове комуналне полиције
Сектор за нормативно правне послове и праћење прекршајног налога
број: 355-18415/2019- ХХХIII-02
08.04.2019. године
МГ
Београд
Макензијева број 31
тел. 2453 - 142

Обавештавамо вас да је патрола Секретаријата за послове комуналне полиције у обављању својих надлежности, дана 04.04.2019. године у 11:05 часова, поступајући по вашој e-mail пријави која се односи на проблем непрописног паркирања моторних возила, извршила контролу комуналног реда у улици Никшићка број 26, општина Вождовац, те није није затекла наводе из пријаве, односно није уочила непрописно паркирана моторна возила на јавној површини.

Такође напомињемо да у случајевима када дође до нарушавања комуналног реда, вашу пријаву упутите на број телефона 0800 110 011, како би патроле Секретаријата за послове комуналне полиције благовремено извршили контролу, утврдили чињенично стање и санкционисали прекршиоца.

С поштовањем"
11-04-2019 19:03:53
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za inspekcijske poslove:

"Република Србија
Град Београд
Градска управа града Београда
Секретаријат за инспекцијске послове
Сектор за извршни поступак и инспекцијски надзор
у Београду,
X –12 Број: 355.3-679/2019
Дана: 08.04.2019. године
27. марта бр. 43-45
11000 Београд
телeфон: 011/3309-191
факс: 011/ 3345-882
e-mail: inspekcija@beograd.gov.rs

Тим Моја иницијатива

ПОДНОСИЛАЦ МОЛБЕ: Тим Моја иницијатива

ПРЕДМЕТ ПРИЈАВЕ: Непрописно паркирање на јавној површини у улици Никшићка број 26.

ОДГОВОР: Поводом вашег дописа, којим се обраћате са молбом да се изврши уклањање непрописно паркираног возила у улици Никшићкој број 26.

Сектор за послове извршног поступка, у оквиру планских активности, контролише непрописно паркирање возила на јавним површинама.
Контроле се врше по пријавама грађана или редовних активности.
Контрола се врши на централним градским општинама, предмет контроле је и градска општина Вождовац.
Извршена је провера навода из ваше пријаве, изласком на лице места и затечено непрописно паркирано возило,на коловозу у улици Никшићкој испред броја 26.
Како се у улици Никшћкој у непосредној близини броја 26 налази знак о дозволи паркирања, нисмо у могућности да доносимо решење о уклањању истог са наведене површне, јер је на том месту дозвољено паркирање.

С поштовањем,
Секретаријат за инспекцијске послове"
10-04-2019 13:03:51
Dobili smo odgovor od JP "Putevi Beograda":

"Поштовани,

У вези са Вашим захтевом који се односи на постављање нове саобраћајне сигнализације, обавештавамо Вас да је за регулисање техничко-регулативних мера надлежан Секретаријат за саобраћај коме је потребно упутити предметни захтев.

У вези са Вашом пријавом која се односи на непрописно паркирање у Никшићкој испред броја 26, потребно је да се обратите органима МУП-а, Управи саобраћајне полиције за град Београд, Љермонтова улица бр.12а.

ЈП „Путеви Београда“ "

Čekamo odgovor od Sekretarijata za saobraćaj. Inicijativu smo poslali na adresu Uprave saobraćajne policije za grad Beograd.
10-04-2019 12:57:15
Inicijativa sa linkom stranice je prosleđena na adrese: Komunalna inspekcija GO Voždovac, Sekretarijat za poslove komunalne policije, Sekretarijat za inspekcijske poslove, Sekretarijat za saobraćaj i JP "Putevi Beograda".
04-04-2019 23:12:17
  
INICIJATIVE U KOMŠILUKU
  • Ambrozija
  • Objavio ms10
  • Prijavljena inicijativa
INICIJATIVU PRATI