nbg_sava Gradski krstaš


Prijavljena inicijativa
Inicijativa broj 1851
Komentari (4)
Smeće
 • Slučaj postavljen: 31-03-2019
 • Put = deponija
Dr Agostina Neta 3 - Novi Beograd
 • Model aparata:
 • Marka aparata:
 • Originalni datum slike:
 • Obrada slike:
 • Model aparata:
 • Marka aparata:
 • Originalni datum slike:
 • Obrada slike:
Lokacija je precizna, adresa je proizvoljna.

Put iza zgrade Tehnomanije i njegova okolina su zatrpani smećem.

Ima veze sa sakupljanjem sekundarnih sirovina navedenih u inicijativi za nehigijensko divlje naselje: https://www.mojainicijativa.com/index.php/inicijative/inicijativa/1302

Jasno je da nije prioritet, ali nije red ni da doveka bude toliko zapušteno.

Postavite nov komentar
Uz komentar priložite:
Komentari (4)
Dobili smo obaveštenje od komunalne inspekcije GO Novi Beograd:

"Поштовани,

достављамо одговор комуналног инспектора.

Одсек комуналне инспекције
Број: III–355-852/2019
Дана: 12.04.2019. године
Н о в и Б е о г р а д
РЈ

Тим моја иницијатива

Предмет: Информација

Пријава која се односи на разбацано смеће по путу и околини иза зграде Техноманије у Ул. Др Агостина Нета 3, прослеђена је на надлежност и даље поступање имаоцу права коришћења катастарске парцеле број 5298/19, Дирекцији за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП."
13-04-2019 08:26:31
Dobili smo obaveštenje od JKP "Gradska čistoća":

"Поштовани,

Поводом мејла који сте проследили ЈКП ”Градска Чистоћа“, а у вези примедбе
која се односи насталу дивљу депонију, у улици Јурија Гагарина бб, ГО Нови
Београд, и у складу са одговором надлежног погона, обавештавамо Вас:

ЈКП "Градска чистоћа" је упозната са проблемом дивље депоније, која
настаје иза зграде Техноманије, у улици Јурија Гагарина бб.
Напомињемо да смо као друштвено одговорно предузеће, предложили
Секретаријату за заштиту животне средине да се дивља депонија уклони.
Такође Вас обавештавамо да смо предметну локацију уврстили у план и
програм пословања.

Захваљујемо се на сугестији и даљој сарадњи на обострано задовољство.

Н.Р
Срдачан поздрав,
ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"
СЛУЖБА "ИНФО ЦЕНТАР"
Мије Ковачевића бр.4, 11000 Београд
infocentar@gradskacistoca.rs
www.gradskacistoca.rs"
12-04-2019 12:29:36
Dobili smo odgovor od Sekretarijata za inspekcijske poslove:

"Поштовани,

С обзиром да је пријава прослеђена надлежном органу, инспекције Секретаријата за инспекцијске послове неће поступати по пријави.

Секретаријат за инспекцијске послове"
01-04-2019 15:40:55
Inicijativa sa linkom stranice je prosleđena na adrese: GO Novi Beograd, Sekretarijat za inspekcijske poslove, JKP Gradska čistoća, JKP Zelenilo Beograd.
31-03-2019 22:29:09
 
INICIJATIVE U KOMŠILUKU
INICIJATIVU PRATI