trajko_jelena Savesni građanin


Prijavljena inicijativa
Inicijativa broj 1829
Komentari (10)
Igrališta
 • Slučaj postavljen: 26-03-2019
 • Polomljene sprave za decu u renoviranom parku
Patrisa Lumumbe - Palilula - Beograd
 • Model aparata:
 • Marka aparata:
 • Originalni datum slike:
 • Obrada slike:
 • Model aparata:
 • Marka aparata:
 • Originalni datum slike:
 • Obrada slike:
Poštovani,
htela bih da podnesem inicijativu da se poprave sprave(deo tobogana) koji je polomljen u tek renoviranom parku za decu. Naime pomenuti par je prošlog leta napravljen potpuno nov,ovih dana zatičemo polomljen tobogan i potpuno otkinute konjiće za ljuljanje. Ne znam kome bi se obratili za ovaj slučaj.

Postavite nov komentar
Uz komentar priložite:
Komentari (10)
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za inspekcijske poslove:

"Република Србија
Град Београд
Градска управа града Београда
Секретаријат за инспекцијске послове
Сектор за комунални инспекцијски надзор
Одељење за комунални инспекцијски надзор
Одсек за комунални инспекцијски надзор
X-02 бр 355-1467/2019
у Београду,22.04.2019. године
27. марта бр. 43-45
11000 Београд
телeфон: 011/3309-302
факс: 011/ 3345-882
e-mail: inspekcija@beograd.gov.rs

Тим МОЈА ИНИЦИЈАТИВА

Предмет: Одговор на питање упућено преко интернета

Питање : Постављено са адресе Tim Moja inicijativa, а односи се на оштећене реквизите и мобилијар на дечијем игралишту оквиру стамбеног насеља у улици Патриса Лумумбе 47, Београд .

Oдговор: У вези Вашег питања упућеног мејлом овом Секретаријату, обавештавамо Вас да је комунални инспектор овог Секретаријата донео решење ГО Палилула да на предметном дечијем игралишту доведе реквизите и мобилијар у исправно и функционално стање."
17-05-2019 14:34:11
Dobili smo odgovor od JKP "Zelenilo Beograd":

"Поштовани,

Предметно игралиште је поставила ГО Палилула и оно није предато ЈКП "Зеленилу-Београд" на редовно одржавање. Молимо Вас да се обратите овој општини.

С поштовањем,
Центар за информисање
Мали Калемегдан бр.8, 11000 Београд
тел/факс: 011/2630-506
e-mail: info@zelenilo.rs
website: www.zelenilo.rs"

Čekamo obaveštenje o ishodu od GO Palilula.
25-04-2019 13:13:16
Inicijativu smo ponovo poslali na adrese: GO Palilula i JKP "Zelenilo Beograd".
24-04-2019 13:39:52
Dobili smo odgovor od komunalne inspekcije GO Palilula:

"Поштовани,

Обавештавамо Вас да је ваша пријава прослеђена комуналној инспекцији ГО Палилула.Надлежни комунални инспектор ће благовремено доставити одговор о поступању у предмету по окончању поступка.

КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА ГО ПАЛИЛУЛА"
15-04-2019 14:42:32
Inicijativu sa novim dopisom i materijalima poslali smo na adrese: Sekretarijat za inspekcijske poslove, GO Palilula i JKP "Zelenilo Beograd".
12-04-2019 12:43:58
Još ništa nije urađeno po ovom pitanju. Ko je nadležan za održavanje i popravku postavljenih sprava za decu?
12-04-2019 11:40:23
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za komunalne i stambene poslove:

"Поштовани,

поводом вашег обраћања Секретаријату за комуналне и стамбене послове, везано за одржавање/поправку реквизита за игру деце на дечијем игралишту између улица Патриса Лумумбе, Пана Ђукића, Хомољске и Сврљишке, обавештавамо вас да Секретаријат за комуналне и стамбене послове није финансирао и извршио постављање предметних реквизита на поменутој адреси.

Одлуком о комуналном реду („Службени лист града Београда“ број 10/11, 60/12, 51/14, 92/14, 2/15, 11/15, 61/15 и 75/16) сходно члану 48. прописани су услови и начин постављања опреме за игру деце на изграђеној и уређеној зеленој површини јавне намене и у јавном коришћењу, која је намењена за бесплатно коришћење већег броја грађана. Опрема се поставља на основу одобрења које, на захтев заинтересованог лица, издаје организациона јединица Градске управе града Београда надлежна за комуналне послове, уз претходно прибављену документацију и сагласност за постављање коју издаје субјект који одржава површину на коју се поставља опрема.

Опрема која се поставља мора бити атестирана и постављена у складу са техничком документацијом произвођача. Одобрење за постављање опреме издаје се у форми решења и садржи нарочито: место постављања, површину која се заузима, број и врсту опреме, као и рок у коме је корисник одобрења дужан да се брине о уредном и исправном стању опреме, односно рок у које је дужан да постављену опрему преда на одржавање субјекту који одржава површину на коју се поставља.

Како је предметна пријава прослеђена ЈКП „Зеленило-Београд“, као субјекту који одржава предметну јавну зелену површину и Градској општини Палилула, чији ће надлежни комунални инспектор благовремено доставити одговор и утврдити ко је извршио постављање опреме за игру деце, овај Секретаријат неће поступати даље по предметној пријави.

С поштовањем,
28.03.2019. године
Секретаријат за комуналне и стамбене послове
Градска управа града Београда
Република Србија
Краљице Марије 1/XIII-XIV
11000 Београд
+381(11)715 72 78
Fax:011 3376-324
komunalno.stambeno@beograd.gov.rs
www.beograd.rs"
28-03-2019 17:18:13
Dobili smo odgovor od komunalne inspekcije GO Palilula:

"Поштовани,

Обавештавамо Вас да је ваша пријава прослеђена комуналној инспекцији ГО Палилула.Надлежни комунални инспектор ће благовремено доставити одговор о поступању у предмету по окончању поступка.

КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА ГО ПАЛИЛУЛА"
27-03-2019 16:54:18
Inicijativa sa linkom stranice je prosleđena na adrese: Sekretarijat za komunalne i stambene poslove, Sekretarijat za inspekcijske poslove, GO Palilula i JKP "Zelenilo Beograd".
26-03-2019 23:30:12
 
INICIJATIVE U KOMŠILUKU
INICIJATIVU PRATI