trajko_jelena Savesni građanin


Prijavljena inicijativa
Inicijativa broj 1829
Komentari (6)
Igrališta
 • Slučaj postavljen: 26-03-2019
 • Polomljene sprave za decu u renoviranom parku
Patrisa Lumumbe - Palilula - Beograd
 • Model aparata:
 • Marka aparata:
 • Originalni datum slike:
 • Obrada slike:
 • Model aparata:
 • Marka aparata:
 • Originalni datum slike:
 • Obrada slike:
Poštovani,
htela bih da podnesem inicijativu da se poprave sprave(deo tobogana) koji je polomljen u tek renoviranom parku za decu. Naime pomenuti par je prošlog leta napravljen potpuno nov,ovih dana zatičemo polomljen tobogan i potpuno otkinute konjiće za ljuljanje. Ne znam kome bi se obratili za ovaj slučaj.

Postavite nov komentar
Uz komentar priložite:
Komentari (6)
Dobili smo odgovor od komunalne inspekcije GO Palilula:

"Поштовани,

Обавештавамо Вас да је ваша пријава прослеђена комуналној инспекцији ГО Палилула.Надлежни комунални инспектор ће благовремено доставити одговор о поступању у предмету по окончању поступка.

КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА ГО ПАЛИЛУЛА"
15-04-2019 14:42:32
Inicijativu sa novim dopisom i materijalima poslali smo na adrese: Sekretarijat za inspekcijske poslove, GO Palilula i JKP "Zelenilo Beograd".
12-04-2019 12:43:58
Još ništa nije urađeno po ovom pitanju. Ko je nadležan za održavanje i popravku postavljenih sprava za decu?
12-04-2019 11:40:23
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za komunalne i stambene poslove:

"Поштовани,

поводом вашег обраћања Секретаријату за комуналне и стамбене послове, везано за одржавање/поправку реквизита за игру деце на дечијем игралишту између улица Патриса Лумумбе, Пана Ђукића, Хомољске и Сврљишке, обавештавамо вас да Секретаријат за комуналне и стамбене послове није финансирао и извршио постављање предметних реквизита на поменутој адреси.

Одлуком о комуналном реду („Службени лист града Београда“ број 10/11, 60/12, 51/14, 92/14, 2/15, 11/15, 61/15 и 75/16) сходно члану 48. прописани су услови и начин постављања опреме за игру деце на изграђеној и уређеној зеленој површини јавне намене и у јавном коришћењу, која је намењена за бесплатно коришћење већег броја грађана. Опрема се поставља на основу одобрења које, на захтев заинтересованог лица, издаје организациона јединица Градске управе града Београда надлежна за комуналне послове, уз претходно прибављену документацију и сагласност за постављање коју издаје субјект који одржава површину на коју се поставља опрема.

Опрема која се поставља мора бити атестирана и постављена у складу са техничком документацијом произвођача. Одобрење за постављање опреме издаје се у форми решења и садржи нарочито: место постављања, површину која се заузима, број и врсту опреме, као и рок у коме је корисник одобрења дужан да се брине о уредном и исправном стању опреме, односно рок у које је дужан да постављену опрему преда на одржавање субјекту који одржава површину на коју се поставља.

Како је предметна пријава прослеђена ЈКП „Зеленило-Београд“, као субјекту који одржава предметну јавну зелену површину и Градској општини Палилула, чији ће надлежни комунални инспектор благовремено доставити одговор и утврдити ко је извршио постављање опреме за игру деце, овај Секретаријат неће поступати даље по предметној пријави.

С поштовањем,
28.03.2019. године
Секретаријат за комуналне и стамбене послове
Градска управа града Београда
Република Србија
Краљице Марије 1/XIII-XIV
11000 Београд
+381(11)715 72 78
Fax:011 3376-324
komunalno.stambeno@beograd.gov.rs
www.beograd.rs"
28-03-2019 17:18:13
Dobili smo odgovor od komunalne inspekcije GO Palilula:

"Поштовани,

Обавештавамо Вас да је ваша пријава прослеђена комуналној инспекцији ГО Палилула.Надлежни комунални инспектор ће благовремено доставити одговор о поступању у предмету по окончању поступка.

КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА ГО ПАЛИЛУЛА"
27-03-2019 16:54:18
Inicijativa sa linkom stranice je prosleđena na adrese: Sekretarijat za komunalne i stambene poslove, Sekretarijat za inspekcijske poslove, GO Palilula i JKP "Zelenilo Beograd".
26-03-2019 23:30:12
 
INICIJATIVE U KOMŠILUKU
INICIJATIVU PRATI