djuza37 Savesni građanin


Prijavljena inicijativa
Inicijativa broj 1802
Komentari (8)
Garaže i parkirališta
  • Slučaj postavljen: 15-03-2019
  • Bahato parkiranje
Niksicka 26 - Voždovac - Beograd
  • Model aparata: iPhone SE
  • Marka aparata: Apple
  • Originalni datum slike: 2019:03:15 13:50:51
  • Obrada slike: 12.1.4
Pisem sa molbom da mi se objasni ili obezbedi normalan izlaz iz garaze, odnosno dvorista, sa obzirom da ne postoji ni 5m izlaza iz okucnice na adresi Niksicka 26. Tj. da li postoji nacin da se to regulise i ko je za to nadlezan ? Pozdrav

Postavite nov komentar
Uz komentar priložite:
Komentari (8)
Dobili smo obaveštenje od Uprave saobraćajne policije za grad Beograd:

"Република Србија
Министарство унутрашњих послова
Дирекција полиције
Полицијска управа за град Београд
Управа саобраћајне полиције
03.15.04 Број: 251/19
Дана 17.05.2019. године
Љермонтова 12а
Београд

Поштовани,

У вези Вашег дописа којим сте нам се обратили, у коме износите проблем непоштовања саобраћајних прописа у Ул. Никшићкој број 26, обавештавамо Вас да су полицијски службеници СПИ "Југ" у периоду од 01.04.2019. до 29.04.2019. године, у различитим временским интервалима обилазили наведену локацију, при чему су, у поступку контроле учесника у саобраћају, специјалним возилом ЈКП "Паркинг сервис" уклонили једно возило из прекршаја.
Полицијски службеници Управе саобраћајне полиције, Полицијске управе за град Београд ће и у наредном периоду у складу са објективним могућностима вршити појачану контролу учесника на наведеној локацији и предузимати мере прописане Законом о безбедности саобраћаја на путевима према возачима који не поштују правила саобраћаја.

С поштовањем"
17-05-2019 14:14:22
Dobili smo obaveštenje od Uprave saobraćajne policije za grad Beograd:

"Република Србија
Министарство унутрашњих послова
Дирекција полиције
Полицијска управа за град Београд
Управа саобраћајне полиције
03.15.04 Број: 207/19
Дана 08.05.2019. године
Љермонтова 12а
Београд

Поштовани,

У вези Вашег дописа којим сте нам се обратили, у коме износите проблем непрописног паркирања у Ул. Никшићкој код броја 26, обавештавамо Вас да су полицијски службеници СПИ "Југ" обишли наведену локацију и утврдили да не постоји основ за уклањање возила, јер не постоји обележен улаз у поменуту гаражу. Такође Вас обавештавамо да је за решавање поменутог проблема надлежан Секретаријат за саобраћај, Градске управе града Београда.

С поштовањем"

Inicijativu sa dgovorom Uprave saobraćajne policije za grad Beograd poslali smo na adresu Sekretarijata za saobraćaj.
08-05-2019 14:16:33
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za poslove komunalne policije:

"Република Србија
Град Београд
Градска управа града Београда
Секретаријат за послове комуналне полиције
Сектор за нормативно правне послове и праћење прекршајног налога
број: 355-18454/2019- ХХХIII-02
09.04.2019. године
МГ
Београд
Макензијева број 31
тел. 2453 - 142

Обавештавамо вас да је патрола Секретаријата за послове комуналне полиције у обављању својих надлежности, дана 07.04.2019. године у 16:00 часова, поступајући по вашој e-mail пријави која се односи на проблем непрописног паркирања моторних возила, извршила контролу комуналног реда у улици Никшићка број 26, општина Вождовац, те је затекла вертикални саобраћајни знак који означава паркинг простор.

Такође напомињемо да у случајевима када дође до нарушавања комуналног реда, вашу пријаву упутите на број телефона 0800 110 011, како би патроле Секретаријата за послове комуналне полиције благовремено извршили контролу, утврдили чињенично стање и санкционисали прекршиоца.

С поштовањем"
11-04-2019 19:07:02
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za poslove komunalne policije:

"Република Србија
Град Београд
Градска управа града Београда
Секретаријат за послове комуналне полиције
Сектор за нормативно правне послове и праћење прекршајног налога
број: 355-18415/2019- ХХХIII-02
08.04.2019. године
МГ
Београд
Макензијева број 31
тел. 2453 - 142

Обавештавамо вас да је патрола Секретаријата за послове комуналне полиције у обављању својих надлежности, дана 04.04.2019. године у 11:05 часова, поступајући по вашој e-mail пријави која се односи на проблем непрописног паркирања моторних возила, извршила контролу комуналног реда у улици Никшићка број 26, општина Вождовац, те није није затекла наводе из пријаве, односно није уочила непрописно паркирана моторна возила на јавној површини.

Такође напомињемо да у случајевима када дође до нарушавања комуналног реда, вашу пријаву упутите на број телефона 0800 110 011, како би патроле Секретаријата за послове комуналне полиције благовремено извршили контролу, утврдили чињенично стање и санкционисали прекршиоца.

С поштовањем"
11-04-2019 19:04:04
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za inspekcijske poslove:

"Република Србија
Град Београд
Градска управа града Београда
Секретаријат за инспекцијске послове
Сектор за извршни поступак и инспекцијски надзор
у Београду,
X –12 Број: 355.3-679/2019
Дана: 08.04.2019. године
27. марта бр. 43-45
11000 Београд
телeфон: 011/3309-191
факс: 011/ 3345-882
e-mail: inspekcija@beograd.gov.rs

Тим Моја иницијатива

ПОДНОСИЛАЦ МОЛБЕ: Тим Моја иницијатива

ПРЕДМЕТ ПРИЈАВЕ: Непрописно паркирање на јавној површини у улици Никшићка број 26.

ОДГОВОР: Поводом вашег дописа, којим се обраћате са молбом да се изврши уклањање непрописно паркираног возила у улици Никшићкој број 26.

Сектор за послове извршног поступка, у оквиру планских активности, контролише непрописно паркирање возила на јавним површинама.
Контроле се врше по пријавама грађана или редовних активности.
Контрола се врши на централним градским општинама, предмет контроле је и градска општина Вождовац.
Извршена је провера навода из ваше пријаве, изласком на лице места и затечено непрописно паркирано возило,на коловозу у улици Никшићкој испред броја 26.
Како се у улици Никшћкој у непосредној близини броја 26 налази знак о дозволи паркирања, нисмо у могућности да доносимо решење о уклањању истог са наведене површне, јер је на том месту дозвољено паркирање.

С поштовањем,
Секретаријат за инспекцијске послове"
10-04-2019 13:03:25
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za poslove komunalne policije:

"Република Србија
Град Београд
Градска управа града Београда
Секретаријат за послове комуналне полиције
број: 355-15595/19-XXXIII - 02
27.03.2019. године
НЈ
Београд
Макензијева број 31
тел: 2430-102
e-mail: komunalna.policija@beograd.gov.rs

У вези Ваше пријаве упућене Секретаријату за послове комуналне полиције, која се односи на непрописно паркиранo возилo испред гараже, тако да омета излазак из гараже остали станарима зграде у улици Никшићка број 26, ГО Вождовац, обавештавамо Вас да је патрола Секретаријата дана 21.03.2019. године у 12.00 часова извршила контролу комуналног реда и том приликом је затекла наведено возило из пријаве, непрописно паркирано, која је фотографисала и чијим ће власнику бити издат прекршајни налог.

Секретаријат ће и у наредном периоду вршити контролу комуналног реда на овој локацији и поводом затечених појава и лица која нарушавају комунални ред предузимати мере из оквира своје надлежности.

Такође Вас обавештавамо да се пријава нарушавања прописаног комуналног реда, ради правовременог и ефикасног поступања, може упутити сваког дана бесплатним позивом са фиксних мрежа на број телефона 0800/110-011 и за позиве са мобилних мрежа на број 011/30-90-007, у времену од 00-24 часа.

С поштовањем"
29-03-2019 14:05:05
Dobili smo odgovor od Sekretarijata za inspekcijske poslove:

"Поштовани,

С обзиром да је пријава прослеђена надлежном органу, инспекције Секретаријата за инспекцијске послове неће поступати по пријави.

Срдачан поздрав.
Секретаријат за инспекцијске послове"
19-03-2019 15:30:23
Inicijativa sa linkom stranice je prosleđena na adrese: GO Voždovac, Sekretarijat za inspekcijske poslove, Sekretarijat za saobraćaj, Sekretarijat za poslove komunalne policije, USP za grad Beograd.
15-03-2019 14:11:17
  
INICIJATIVE U KOMŠILUKU
  • Otpao znak
  • Objavio boeing
  • Prijavljena inicijativa
INICIJATIVU PRATI
Obaveštavamo vas da portal Moja inicijativa, jedinstveno mesto za prijem predstavki građana i njihovu distribuciju nadležnima, prestaje sa radom 16. aprila 2020. godine.
S obzirom na to da nakon više od 4 godine transparentnosti, entuzijazma i volontiranja nismo uspeli da zainteresujemo relevantne fondacije i institucije za podršku našem programu, prinuđeni smo na ovaj korak.
Pomenuta podrška je u ovoj situaciji neophodna kako bismo mogli da se na adekvatan način posvetimo unapređenju funkcionisanja aplikacije mojainicijativa.com, i, na taj način, rešavanju problema hiljada građana i organizacija kroz njihovu vidljivost za nadležne organe.
Zahvaljujemo se svima na učešću, pomoći i angažovanju u radu građanskog portala mojainicijativa.com, sa zajedničkim ciljem da svoje okruženje učinimo boljim mestom za život i rad.

Tim Moja inicijativa
Udruženje građana "Klikni glasno"