Dragana Zrnzevic Savesni građanin


Prijavljena inicijativa
Inicijativa broj 1801
Komentari (8)
Vodovod i kanalizacija
 • Slučaj postavljen: 15-03-2019
 • Izlivanje kanalizacije
Vojvode Dobrnjca 12 - Palilula - Beograd
 • Model aparata: ST150F/ST151F/ST152F
 • Marka aparata: SAMSUNG
 • Originalni datum slike: 2018:03:15 11:40:14
 • Obrada slike: FW Ver 1411241
 • Model aparata: ST150F/ST151F/ST152F
 • Marka aparata: SAMSUNG
 • Originalni datum slike: 2018:03:15 11:44:37
 • Obrada slike: FW Ver 1411241
 • Model aparata: ST150F/ST151F/ST152F
 • Marka aparata: SAMSUNG
 • Originalni datum slike: 2018:03:15 11:40:28
 • Obrada slike: FW Ver 1411241
 • Model aparata: ST150F/ST151F/ST152F
 • Marka aparata: SAMSUNG
 • Originalni datum slike: 2018:03:15 11:42:08
 • Obrada slike: FW Ver 1411241
Iza zgrade u Ulici vojvode Dobrnjca broj 12 u Beogradu izliva se fekalni otpad. Pukla je kanalizaciona cev. Kvar je prijavljen JKP Vodovod i kanalizacija. Ustanovili su da nije u njihovoj nadležnosti i prebacili problem na JKP Infostan, sa kojima imamo Ugovor o održavanju. Poslali su podizvođača, firmu Rastošnica. Dva puta su dolazili, ali kvar nije otklonjen. Fekalni otpad se sliva u kućište lifta, podrum zgrade, temeljne zidove i zaleđe zgrade. Vlaga je podigla i iskrivila betonske ploče. Fekalni potočić curi ispod prozora stanovnika zgrade, ka garaži Botanička bašta, a sve na 50m od vrtića.

Postavite nov komentar
Uz komentar priložite:
Komentari (8)
Dobili smo odgovor od inspekcije GO Palilula:

"РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Г р а д Б е о г р а д
Градска општина Палилула
Општински орган управе
- Одељење за инспекцијске послове -
број: 4 - 4Б - 355-456/2019
датум: 05.04.2019.
Београд

У вези Ваше пријаве, a која се односи на изливање фекалних вода иза зграде у ул.Војводе Добрњца бр.12, обавештавамо Вас да наводи из исте нису затечени.

ИНСПЕКЦИЈА ГО ПАЛИЛУЛА"
05-04-2019 14:09:17
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za komunalne i stambene poslove:

"Поштовани,

Поводом дописа који је Тим МОЈА ИНИЦИЈАТИВА упутио Секретаријату за комуналне и стамбене послове, који је заведен на писарници Секретаријата под бројем III-03-36-62/2019 дана 27.03.2019. године, обавештавамо следеће:

Секретаријат за комуналне и стамбене послове обратио се ЈП „Градско стамбено“ дана 27. 03.2019. године и добио одговор, заведен у Секретаријату 28.03.2019. године.

ЈП „Градско стамбено“ наводи да је од стране Стручних лица Предузећа, након евидентирања пријаве да је дошло до квара на канализационом одводу од 25.03.2019. године, изласком на терен утврђен обим потребних радова. Након ангажовања све потребне механизације дана 26.03.2019. године, изведене су потребне активности у циљу отклањања предметног квара. Предузеће обавештава да је из канализационе шахте извађена већа количина бетона са специјалним возилом усисно - потисног дејства, као и да је канализациони шахт очишћен детаљно.

За додатне информације можете се обратити референтима Службе за однос са грађанима и информисање, бесплатним позивом на број телефона 0800/200-011.

С поштовањем,
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Градска управа града Београда
Република Србија
Краљице Марије 1/XIII-XIV
11000 Београд
+381(11)715 72 78
Fax:011 3376-324
komunalno.stambeno@beograd.gov.rs
www.beograd.rs"
28-03-2019 17:05:00
Dobili smo obaveštenje od JKP "Infostan tehnologije":

"Поштовани,

ЈКП Инфостан технологије Београд је предузеће које је основано од стране Скупштине града Београда у циљу евидентирања корисника комуналних услуга, расподеле накнада и задужења за комуналне услуге, формирања рачуна и наплате комуналних услуга, а све то на основу налога јавних комуналних предузећа и других учесника у Cистему обједињене наплате (у даљем тексту: СОН), те стога није одговорно за квалитет и квантитет испоручене услуге, већ је исто у надлежности даваоца услуга у оквиру Система обједињене наплате.

Увидом у евиденцију података констатовано је да се власници посебних делова стамбене зграде на адреси Војводе Добрњца 12 у Београду, општина Палилула, задужују накнадом за одржавање зграде са лифтом на основу Уговора о поверавању послова текућег одржавања заједничких делова стамбене зграде закљученог између управника стамбене заједнице Војводе Добрњца 12 (његовог правног претходника) и ЈП Градско стамбено Београд.

Како се проблем који је описан у вашем мејлу решава поступцима који се сврставају у текуће одржавање заједничких делова стамбене зграде, ваш мејл је прослеђен ЈП Градско стамбено на даље поступање и надлежност.

С поштовањем,
Служба за рад са корисницима и даваоцима услуга у СОН-у
Сектор наплате
ЈКП „Инфостан технологије” Београд
Данијелова 33, 11 000 Београд, Србија"

Čekamo odgovor pomenute nadležne službe.
27-03-2019 16:53:36
Inicijativa sa linkom stranice je prosleđena na adrese: JKP "Infostan tehnologije", Rastošnica, Sekretarijat za komunalne i stambene poslove i GO Palilula.
26-03-2019 09:39:21
Dobili smo odgovor od komunalne inspekcije GO Palilula:

"Поштовани,

Обавештавамо Вас да је ваша пријава прослеђена комуналној инспекцији ГО Палилула.Надлежни комунални инспектор ће благовремено доставити одговор о поступању у предмету по окончању поступка.

КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА ГО ПАЛИЛУЛА"
19-03-2019 20:41:31
Dobili smo odgovor od Sekretarijata za inspekcijske poslove:

"Postovani,

Vas podnesak je dostavljen na postupanje GO Palilula, uz napomenu da Vas obaveste o ishodu.

Sekretarijat za inspekcijske poslove"
19-03-2019 20:24:17
Dobili smo odgovor od JKP Beogradski vodovod i kanalizacija:

"Поштовани,

ЈКП БВК одржава уличну канализацију закључно са првим ревизионним силазом. Инсталације узводно од ревизионог силаза до објекта и у објекту су интерне инсталације и одржава их власник односно корисник или предузеће са којим власник има уговор о одржавању интерних инсталација.

Срдачан поздрав,
ЈКП Београдски водовод и канализација"
19-03-2019 15:41:03
Inicijativa sa linkom stranice je prosleđena na adrese: GO Palilula, Sekretarijat za inspekcijske poslove, JKP Beogradski vodovod i kanalizacija.
15-03-2019 13:31:55
 
INICIJATIVE U KOMŠILUKU
INICIJATIVU PRATI