Shaki Savesni građanin


Prijavljena inicijativa
Inicijativa broj 1799
Komentari (11)
Smeće
 • Slučaj postavljen: 14-03-2019
 • Ogromna količina raznog krša i smeća
Srđana Aleksića 1 - Novi Beograd
 • Model aparata: HUAWEI VNS-L21
 • Marka aparata: HUAWEI
 • Originalni datum slike: 2019:03:14 07:19:50
 • Obrada slike: VNS-L21C66B131
 • Model aparata: HUAWEI VNS-L21
 • Marka aparata: HUAWEI
 • Originalni datum slike: 2019:03:14 07:19:55
 • Obrada slike: VNS-L21C66B131
Poštovani,

na kraju Grčke ulice na Bežanijskoj kosi (3. mesna zajednica) u delu prema ulici Srđana Aleksića se nalazi ogromna količina smeća i krša najrazličitije vrste koju je potrebno ukloniti sa predmetne lokacije.
Naime, ova deponija postoji već duže vreme (radi se o godinama) i do sada niko ništa po tom pitanju nije preduzeo. Deponija se konstantno širi i sada već zahvata veliki deo uređenog parking prostora, tako da je zbog iste onemogućeno korišćenje tog dela parkinga. Ovo je inače manji problem. Veći problem je taj što su stanovnici ovog dela Bežanijske kose godinama osuđeni na život u smeću koji vetar raznosi po celom naselju.
Zaista je neprihvatljivo da se u gradskoj zoni toleriše postojanje ovako nečega.
Povodom ogromnih problema koje stanovnici ovog dela Bežanijske kose imaju sa potpuno zapuštenim zelenim površinama, sa nehigijenskim naseljem na samoj okretnici autobusa 74 i 75 i sa smećem na sve strane, još ranije su slati dopisi, ali su nas nadležni samo obaveštavali da su upoznati sa problemima ovog dela naselja, međutim do dana današnjeg, situacija nije ni malo popravljena, čak je sve gora i gora.
Ovakvo nepostupanje nadležnih se ničim više ne može opravdati, naročito što ovakvo stanje postoji već prethodnih 10 do 15 godina. Da, upravo je toliko godina već proteklo kako niko ništa ne preduzima. Postavlja se pitanje koliko godina još treba da protekne da bi neko nešto preduzeo. Za 10 godina, celi gradovi se mogu izgraditi, a kod nas se ne može srediti samo jedan mali deo naselja.

Molim da se dopis pošalje svim relevantnim organima, kako opštinskim, tako gradskim i državnim.

Hvala i pozdrav.

Postavite nov komentar
Uz komentar priložite:
Komentari (11)
Dobili smo obaveštenje od komunalne inspekcije GO Novi Beograd:

"III-355-1409/19
inicijativa 1799 od 31.03.2019. godine u 8,24 h

Поштовани

поступајући по Вашој представци, коју нам је дана 13.05.2019. године проследила комунална полиција, а која се односи на дивљу депонију на углу Улица Срђана Алексића и Грчке у Новом Београду, обавештавамо Вас да је комунални инспектор Одељења за инспекцијске послове Управе градске општине Нови Београд у поступку инспекцијског надзора утврдио да је, по истоветној пријави, извршио контролу на лицу места дана 13.03.2019. године, сачинио фотографије и записник и исте упутио органима Градске управе, да у склопу акције ''Пролећно уређење града Београда'' коју спроводе Градска управа и ''Беоком сервис'' поменута дивља депонија буде очишћена.

С поштовањем
--
Gradska Opština Novi Beograd
tel: +381 11 3106 893
Bulevar Mihaila Pupina 167
11070 Novi Beograd"
16-05-2019 13:48:14
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za poslove komunalne policije:

"Република Србија
Град Београд
Градска управа града Београда
Секретаријат за послове комуналне полиције
Сектор за нормативно правне послове и праћење прекршајног налога
број: 355-24707/2019- ХХХIII-02
09.04.2019. године
МГ
Београд
Макензијева број 31
тел. 2453 - 142

Обавештавамо вас да је патрола Секретаријата за послове комуналне полиције у обављању својих надлежности, дана 05.04.2019. године у 14:30 часова, поступајући по вашој e-mail пријави која се односи на проблем стварања ''дивљих'' депонија, извршила контролу комуналног реда у улици Грчка, део према улици Срђана Алексића, општина Нови Београд, те је затекла огромну количину смећа које је ветар разносио по целом насељу, затим делове старог намештаја и дрвене столарије (прозори), а све се то налазило на обележеним паркинг местима, те су тиме станари околних зграда онемогућени да паркирају своја возила. У близини поменуте локације се налази окретница аутобуских линија 74 и 75, па је фреквенција грађана велика.

Сходно горе наведеном, предмет је прослеђен комуналној инспекцији општине Нови Београд, ради предузимања потребних мера и радњи из оквира њихове надлежности.

Такође напомињемо да у случајевима када дође до нарушавања комуналног реда, вашу пријаву упутите на број телефона 0800 110 011, како би патроле Секретаријата за послове комуналне полиције благовремено извршили контролу, утврдили чињенично стање и санкционисали прекршиоца.

С поштовањем"
11-04-2019 19:09:55
Dobili smo obaveštenje od JKP "Gradska čistoća" upućen preko Sekretarijata za informisanje:

"Поштовани,

Поводом мејла који сте упутили ЈКП "Градска чистоћа" а у вези молбе да се
уклони комунални отпад у улици Срђана Алексића, ГО Нови Београд, а у
складу са одговором надлежног погона, обавештавамо Вас:

Дивља депонија која се налази у улици Срђана Алексића, на окретници 74 и
75, налази се на неуређеној површини која није у надлежности одржавања ЈКП
"Градска чистоћа".

Дивље депоније које се формирају око судова за одлагање комуналног отпада
екипе ЈКП "Градска чистоћа" уклоне сваког понедељка.

Напоменули бисмо да је Секретаријату за заштиту животне средине поднет
захтев да се неуређене површине уврсте у Програм чишћења за 2019.годину.

Срдачан поздрав,
ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"
СЛУЖБА "ИНФО ЦЕНТАР"
Мије Ковачевића бр.4, 11000 Београд
тел. 0800-110-011
www.gradskacistoca.rs"
09-04-2019 16:05:35
Dobili smo obaveštenje od Ministarstva zaštite životne sredine u prilogu.
05-04-2019 14:06:57
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za poslove komunalne policije:

"Република Србија
Град Београд
Градска управа града Београда
Секретаријат за послове комуналне полиције
број: 355-13261/19-XXXIII - 02
29.03.2019. године
НЈ
Београд
Макензијева број 31
тел: 2430-102
e-mail: komunalna.policija@beograd.gov.rs

У вези ваше пријаве упућене Секретаријату за послове комуналне полиције електронским путем под бројем: 037-1-758/19 од 14.03.2019. године, која се односи на гомилање и бацање огромне количине смећа које представља извор заразе за људе и животиње у улици Срђана Алексића бр. 1, ГО Нови Београд, обавештавамо Вас да је патрола Секретаријата дана 22.03.2019. године у 08.00 часова извршила контролу комуналног реда и том приликом је затекла наводе из пријаве. На поменутој локацији затечена је велика количина смећа, старог намештаја, разбијеног стакла и др. У моменту контроле патрола није на наведеној локацији затекла људе.

Имајући у виду да је чланом 49. Одлуке о одржавању чистоће („Сл. лист града Београда“, бр. 27/02, 11/05, 6/10 – др. одлука, 2/11, 10/11 – др. одлука, 42/12, 31/13 и 44/14, 79/15 и 19/17) прописано да послове инспекцијског надзора над применом ове одлуке и аката донетих на основу ње, као и над обављањем комуналне делатности врши организациона јединица управе градске општине надлежна за послове комуналне инспекције, обавештавамо Вас да су списи предмета прослеђени комуналној инспекцији градске општине Нови Београд, ради предузимања мера из оквира њихове надлежности.

С поштовањем"
03-04-2019 14:46:46
Dobili smo obaveštenje od MUP PS Novi Beograd u prilogu.

Inicijativu smo poslali na adrese: Sekretarijat za inspekcijske poslove, Sekretarijat za komunalne i stambene poslove, Sekretarijat za zaštitu životne sredine, Sekretarijat za poslove komunalne policije, Sekretarijat za informisanje, Ministarstvo zaštite životne sredine (Sektor inspekcije za zaštitu životne sredine), Agencija za zaštitu životne sredine, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine (Sektor inspekcije za zaštitu životne sredine), Zavod za zaštitu prirode Srbije, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (Sеktor za građеvinskе poslovе) i Vlada Republike Srbije.
31-03-2019 19:10:16
Dobili smo obaveštenje od komunalne inspekcije GO Novi Beograd:

"Poštovani,

Број 1799
Поштована/и,
достављамо одговор комуналног инспектора.

III-355-541/19
*0*74593-197845/2019

Поштовани

поступајући по Вашој представци, горе наведени број, која се односи на дивљу депонију у Улици Срђана Алексића преко пута броја 3 и на крају Грчке улице, обавештавамо Вас да је комунални инспектор Одељења за инспекцијске послове Управе градске општине Нови Београд у поступку инспекцијског надзора извршио контролу на лицу места сачинио фотографије и записник и исте упутио органима Градске управе, да у склопу акције ''Пролећно уређење града Београда'' коју спроводе Градска управа и ''Беоком сервис'' поменута дивља депонија буде очишћена.

С поштовањем
---------------------------------
Vaš Servisni centar opštine Novi Beograd"
21-03-2019 16:18:31
Dobili smo odgovor od JKP "Gradska čistoća" upućen preko Sekretarijata za informisanje:

"Поштовани,

Предметна површина коју помињете, а која се налази на крају Грчке улице, у насељу Бежанијска Коса, је неуређена површина на којој се налази дивље ромско насеље и на ком врло често долази до комуналног нереда од стране несавесних појединаца.

Напомињемо да локација није у надлежности нашег предузећа за одржавање, као и да смо поднели иницијативу у сарадњи са Секретаријатом за животну средину да се поменута депонија очисти и уклони, а која је у надлежности града и општине Нови Београд.

Захваљујемо се на сугестији и разумевању и стрпљењу.

Срдачан поздрав,
ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" "
21-03-2019 15:58:48
Dobili smo obaveštenje od komunalne inspekcije GO Novi Beograd:

"Поштовани,

достављамо одговор комуналног инспектора.

III-355-541/19

Moja inicijativa 1799 od 14.03.2019. god. u 20,54 časova

Поштовани

поступајући по Вашој представци, горе наведени број, која се односи на
дивљу депонију у Улици Срђана Алексића преко пута броја 3 и на крају
Грчке улице, обавештавамо Вас да је комунални инспектор Одељења за
инспекцијске послове Управе градске општине Нови Београд у поступку
инспекцијског надзора извршио контролу на лицу места сачинио фотографије
и записник и исте упутио органима Градске управе, да у склопу акције
''Пролећно уређење града Београда'' коју спроводе Градска управа и
''Беоком сервис'' поменута дивља депонија буде очишћена.

С поштовањем"
19-03-2019 15:35:02
Dobili smo odgovor od Sekretarijata za inspekcijske poslove upućen preko Sekretarijata za informisanje:

"Postovani,

Vas podnesak je dostavljen komunalnoj inspekciji GO Novi Beograd na postupanje, uz napomenu da Vas obaveste o ishodu.

Sekretarijat za inspekcijske poslove"
15-03-2019 16:32:03
 
INICIJATIVE U KOMŠILUKU
INICIJATIVU PRATI