snele56 Gradski krstaš


Zatvorena inicijativa
Inicijativa broj 1796
Komentari (5)
Ostalo
  • Slučaj postavljen: 13-03-2019
  • НАСЛОН НА КЛУПИ
др.Ивана Рибара бр.135 - Novi Beograd
  • Model aparata: SM-A750FN
  • Marka aparata: samsung
  • Originalni datum slike: 2019:03:13 14:43:16
  • Obrada slike: Microsoft Windows Photo Viewer 6.1.7600.16385
Треба да се постави наслон на клупи .

Postavite nov komentar
Uz komentar priložite:
Komentari (5)
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijat za inspekcijske poslove:

"Република Србија
Град Београд
Градска управа града Београда
Секретаријат за инспекцијске послове
Сектор за комунални инспекцијски надзор
Одељење за комунални инспекцијски надзор
Одсек за комунални инспекцијски надзор
Х-02 Бр: 355-1014/2019
28.03.2019. године
27. марта бр. 43-45
11000 Београд
телeфон: 011/3309-305
факс: 011/ 3309-301
e-mail: inspekcija@beograd.gov.rs

Предмет: Обавештење.

Поводом вашег иницијалног поднеска број 1796, који је прослеђен овом Секретаријату путем електронске поште и заведен под горњим бројем, везано за проблем неправилног и неадекватног наслона на парковном мобилијару (клупи) у улици Др.Ивана Рибара код броја 135, обавештавамо вас, да је комунални инспектор овог Секретаријата изашао на поменуту локацију, утврдио и записнички констатовао затечено стање.

Визуелним увидом у стање на терену, утврђено је да се на свим клупама које у сачињене у комбинацији дрво-бетон налазе исправно уграђени наслони.
С поштовањем"
04-04-2019 14:42:52
Lepe vesti. Hvala. Nastavljamo dalje.
31-03-2019 19:16:21
Постављен наслон на клупи.
30-03-2019 19:14:53
Dobili smo odgovor od komunalne inspekcije GO Novi Beograd:

"Поштовани,

Одржавање парковског инвентара који припада зеленим површинама у
надлежности је ЈКП „Зеленило-Београд“. Инспекцијски надзор врши
Секретаријат за инспекцијски надзор-сектор за комунални инспекцијски
надзор.

С поштовањем,
Комунална инспекција ГО Нови Београд"
15-03-2019 16:38:06
Inicijativa sa linkom stranice je prosleđena na adrese: JKP "Zelenilo Beograd", Sekretarijat za komunalne i stambene poslove i GO Novi Beograd.
13-03-2019 16:04:53
  
INICIJATIVE U KOMŠILUKU
INICIJATIVU PRATI