griffon Gradski krstaš


Prijavljena inicijativa
Inicijativa broj 1794
Komentari (24)
Rupa na putu
 • Slučaj postavljen: 12-03-2019
 • Prosut beton duž ulice Teodora Drajzera
Teodora Drajzera - Savski venac - Beograd
 • Model aparata:
 • Marka aparata:
 • Originalni datum slike:
 • Obrada slike:
 • Model aparata:
 • Marka aparata:
 • Originalni datum slike:
 • Obrada slike:
 • Model aparata:
 • Marka aparata:
 • Originalni datum slike:
 • Obrada slike:
 • Model aparata:
 • Marka aparata:
 • Originalni datum slike:
 • Obrada slike:
Duž ulice Teodora Drajzera u smeru ka Bulevaru kneza Aleksandra Karađorđevića je pre mnogo vremena prosut beton duž kolovoza iz kamiona mešalice, celom dužinom ulice, a posebno uz raskrsnicu sa Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića.
Kako bismo sačuvali trapove na vozilima, a pošto dugo vremena upravljač puta ne reaguje, moramo mi da prijavimo i da se nadamo da će se ovaj problem u najkraćem roku rešiti.

Postavite nov komentar
Uz komentar priložite:
Komentari (24)
U samoj raskrsnici su isekli i zamenili asfalt gde je utonuo, ali prosutom betonu niko nije prišao...
Iako nam više od šest meseci govore da je upisano u radove...
Kada ?
02-09-2019 21:46:44
Inicijativu sa materijalima ponovo smo poslali smo na adrese: JP "Putevi Beograda" i Sekretarijat za inspekcijske poslove.
16-07-2019 12:29:41
Četiri meseca ništa nije preduzeto...
Kome uputiti žalbu na nerad gradskih službi ?
14-07-2019 22:40:16
Inicijativu sa novim opisom poslali smo na adrese: JP "Putevi Beograda" i Sekretarijat za inspekcijske poslove.
24-06-2019 22:04:06
Tri i po meseca od prijave NIŠTA nije preduzeto !
Šta imamo od toga što je "upisano u građevinski dnevnik..." ?!
24-06-2019 21:52:30
Dobili smo odgovor od JP "Putevi Beograda":

"Поштовани,

У вези са Вашим захтевом који се односи на санацију коловоза у Улици Теодора Драјзера, на територији ГО Савски венац, обавештавамо Вас да је надзорни орган ЈП „Путеви Београда“ издао налог извођачу радова уписом у грађевински дневник да санира оштећење на предметној локацији.

С поштовањем
ЈП „Путеви Београда“ "
16-06-2019 20:17:08
Inicijativu sa novim opisom i materijalima poslali smo na adrese: JP "Putevi Beograda" i Sekretarijat za inspekcijske poslove.
04-06-2019 19:42:33
Skoro tri meseca od prijave i NIŠTA nije preduzeto !
02-06-2019 22:14:43
Inicijativu sa novim opisom i materijalima poslali smo na adrese: JP "Putevi Beograda" i Sekretarijat za inspekcijske poslove.
27-05-2019 17:58:08
Kada možemo da očekujemo postupanje po prijavi ?
26-05-2019 22:33:04
 
INICIJATIVE U KOMŠILUKU
INICIJATIVU PRATI