stanari76r Građanin


Prijavljena inicijativa
Inicijativa broj 1783
Komentari (9)
Problemi u saobraćaju
 • Slučaj postavljen: 11-03-2019
 • Samoinicijativno zatvaranje ulice betonskim žardinjerama
Sime Trojanovića, Mirijevo, Zvezdara - Zvezdara - Beograd
 • Model aparata: LYA-L29
 • Marka aparata: HUAWEI
 • Originalni datum slike: 2019:03:11 06:15:03
 • Obrada slike: LYA-L29 9.0.0.187(C432E10R1P16)
 • Model aparata: LYA-L29
 • Marka aparata: HUAWEI
 • Originalni datum slike: 2019:03:11 14:24:01
 • Obrada slike: LYA-L29 9.0.0.187(C432E10R1P16)
 • Model aparata: LYA-L29
 • Marka aparata: HUAWEI
 • Originalni datum slike: 2019:03:11 06:14:44
 • Obrada slike: LYA-L29 9.0.0.187(C432E10R1P16)
Stanari ulice Sime Trojanovića na Mirijevu su samoinicijativno i organizovano zatvorili ulicu pod izgovorom da je ulica sagrađena na njihovim parcelama i da oni više ne dozvoljavaju fizički prolaz kroz njihovo vlasništvo. Tim aktom stanari susednih ulica su ostali bukvalno odsečeni sa vezom glavne saobraćajnice Jovanke Radaković i onemogućena je sloboda kretanja. Te su primorani da koriste alternativne puteve dužine preko 1km kako bi došli do glavne saobraćajnice prema gradu. Sekretarijat za saobraćaj se usmeno oglasio kao nenadležan i ako su regulisali tu ulicu i postavili znak na ulasku u istu.
Sa druge strane ulicu Sime Trojanovića uredno servisira Beograd Put i Vodovod koji dolaze na pozive za popravke i vrše servisiranje infrastrukture ugrađene ispod ulice, a naplata se vrši iz budžeta Grada.
Takođe postavljanjem barikada stanari ulice Sime Trojanovića su uzurpirali i deo druge privatne parcele pa su tako sebi napravili dodatni parking na tom prostoru, pri svemu tome žardinjere su preteške za pomeranje pa je tako onemogućen prolaz hitnim službama kao što su vatrogasci, hitna pomoć ili policija.

Postavite nov komentar
Uz komentar priložite:
Komentari (9)
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za poslove komunalne policije upućeno preko Sekretarijata za informisanje:

"Република Србија
Град Београд
Градска управа града Београда
Секретаријат за послове комуналне полиције
Број: 037-2-78/2019-XXXIII-01
27.03.2019. године
ВР
Б е о г р а д
Макензијева 31
тел. 011/2430-102
Beoinfo

Предмет: Beoinfo
Подносилац: Tim Moja inicijativa-inicijativa 1783

Питање: Самоиницијативно затварање улице бетонским жардињерама

Одговор: Дана 25.03.2019. године од стране Беоинфо сервиса достављен је Секретаријату за послове комуналне полиције поднесак подносиоца Тим Моја иницијатива – иницијатива 1783, евидентиран под бројем: 037-2-78/2019-XXXIII-01, у коме се подносилац притужује на постојање комуналног проблема у виду самоиницијативног затварања улице Симе Тројановића у Миријеву, територија општине Звездара, бетонским жардињерама. С тим у вези обавештавамо вас следеће:

Секретаријат за послове комуналне полиције у складу са овлашћењима прописаним Законом о комуналној полицији („Сл. гласник РС“, бр. 51/2009) и Одлуком о комуналној полицији („Службени лист града Београда“, бр. 6/2010, 23/2013 и 118/2018), врши контролу, има надлежности, односно поступа и примењује овлашћења, у случајевима када се поступа супротно одлукама Града, санкционишући неодговорна и несавесна лица, а све у циљу одржавања комуналног реда када на лицу места затекне нарушавање истог.

Секретаријат за послове комуналне полиције није овлашћен да у управном поступку предузима мере, саслушава странке и издаје решење за отклањање или исправљање неправилности које су наведене у поднеску, већ је за то овлашћен Секретаријат за инспекцијске послове Градске управе града Београда, са свим овлашћењима која су законом и другим прописима утврђена и то вођењем управног поступка.

Уколико по оцени инспекцијског органа, постоје претпоставке, да спровођење његових извршних одлука, неће бити могуће без присуства комуналних полицајаца, образложеним захтевом ће се обратити Секретаријату за послове комуналне полиције, који ће у складу са чланом 4. Закона о комуналној полицији, пружити помоћ надлежним органима града, као и предузећима, организацијама и установама, које на основу одлуке скупштине града одлучују о појединим правима грађана, правних лица или других странака.

Сходно наведеном, ради решавања предметног проблема, поднесак подносиоца Тим Моја иницијатива – иницијатива 1783 је дана 27.03.2019. године, прослеђен на даљу надлежност и поступање Секретаријату за инспекцијске послове Градске управе града Београда.

Захваљујемо на достављеном поднеску и напомињемо да се само добром сарадњом грађана и Секретаријата за послове комуналне полиције, као и поштовањем законских прописа, може допринети успостављању комуналног реда у граду.

С поштовањем
Секретаријат за послове комуналне полиције"
28-03-2019 17:28:42
Dobili smo odgovor od Sekretarijata za saobraćaj:

"Поштовани,

Потребно је да се поводом предметног питања обратите секретаријату за инспекцијске послове.

Срдачан поздрав
Секретаријат за саобраћај
Одељење за информисање"

Inicijativu sa odgovorom Sekretarijata za saobraćaj poslali smo pomenutom nadležnom organu.
28-03-2019 17:10:40
Dobili smo obaveštenje od inspekcije GO Zvezdara:

"Postovani,

Na osnovu konstatovanog u prijavi, koja se odnosi na postavljanje četiri zabetonirane betonske žardinjere na delu ulice Sime Trojanovića, obaveštavamo vas da je komunalni inspektor Gradske opštine Zvezdara izašao na teren dana 15.03.2019. godine u 14 časova i 20 minuta i u trenutku inspekcijske kontrole zatekao navode iz prijave.

Obaveštavamo vas da je uvidom u katastar nepokretnosti RGZ utvrđeno je da su vlasnici parcela duž ulice Sime Trojanovića KP 603/5,603/6, 605/6,605/5,578/1,578/11,583/5,583/4,584/1,604, 583/2 KO Mirijevo postavili žardinjere. Iz prethodno konstatovanog komunalna inspekcija Gradske opštine Zvezdara nije nadležna jer se radi o privatnom vlasništvu, već je u nadležnosti suda.

S postovanjem,
Gradska opština Zvezdara
Bulevar kralja Aleksandra 77,
11000 Beograd
Tel. 011 3405 636; 3405 647; 3405 916;
Fax 011 3820 268
info@zvezdara.org.rs
www.zvezdara.org.rs"
26-03-2019 12:50:29
Inicijativu sa novim dopisom poslali smo na adresu Republičkog geodetskog zavoda.

Dodatno, predlažemo da podnesete pritužbu preko Zaštitnika građana Republike Srbije putem linka: https://www.ombudsman.rs/index.php/prituzba.
25-03-2019 21:20:30
Evo odgovora Direkcije za građevinsko zemljište:

Poštovani,Direkcija je 2013. godine pred Republičkim geodetskim zavodom pokrenula postupak deobe i sprovođenje promena u katastru u cilju formiranja građevinskih parcela: Krak B-VIII, B11, ulicu B1 i pešačko kolsku stazu u makrograđevinskom bloku B u Mirijevu.

Po okončanju postupka u RGZ-u steći će se osnov za formiranje elaborata za rešavanje imovinsko-pravnih odnosa i sprovođenje daljih aktivnosti u cilju izgradnje novoplaniranih saobraćajnica.


S poštovanjem,


Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

+381(11)20-41-300 info@beoland.com

Njegoševa 84, 11000 Beograd, Srbija | www.beoland.com

Šta se sad radi kad je predmet negde zaključan u RGZ poslednjih 6 godina!?
25-03-2019 17:16:14
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za poslove komunalne policije:

"Република Србија
Град Београд
Градска управа града Београда
Секретаријат за послове комуналне полиције
Сектор за нормативно-правне послове и праћење прекршајног налога
Број: 355-16710/19-ХХХIII-02
Датум: 22.03.2019. године
НР
Београд
Макензијева 31
тел: 2430-102
e-mail: komunalna.policija@beograd.gov.rs

Предмет: Обавештење

Поштовани,

Поводом Вашег поднеска упућеног електронским путем Секретаријату за послове комуналне полиције дана 12.03.2018. године, у предмету под горе наведеним бројем, везано за заузеће јавне површине постављањем бетонских жардињера и затварањем улице за пролаз на адреси Симе Тројановића, Миријево, ГО Звездара, oбавештавамо Вас да је патрола дана 10.03.2019. године у временском периоду од 13.00-13.30 часова и дана 18.03.2019. године у 14.40 часова извршила контролу комуналног реда и у моменту контроле затекла постављене бетонске жардињере на крају слепе улице код броја 14 али није затекла лица која постављају исте што је и констатовала службеном белешком и фотодокументацијом.

Имајући у виду да Секретаријат за послове комуналне полиције може предузимати мере сходно својим овлашћењима само ако у моменту контроле затекне нарушавање комуналног реда, а како је одредбом члана 60. Одлуке о комуналном реду („Сл.лист града Београда“, бр. 10/11, 60/12, 51/14, 92/14, 2/15, 11/15, 61/15, 75/16, 19/17, 50/18, 92/18 и 118/18) прописано је да инспекцијски надзор над применом одлуке врши општинска и градска комунална инспекција, у складу са надлежностима утврђеним посебним прописом града док је одредбом члана 2. Одлуке о комуналној инспекцији ("Сл. лист града Београда", бр. 18/92, 19/92 - испр., 9/93, 25/93, 31/93, 4/94, 2/95, 6/99, 11/2005, 29/2014 и 19/2017) прописано да комунална инспекција градске општине врши у првом степену све послове инспекцијског надзора, списе предмета и пријаву упутили смо ГО Звездара на даљу надлежност и поступање.

Такође, пријаву нарушавања прописаног комуналног реда, ради правовременог и ефикасног поступања, грађани могу упутити сваког дана бесплатним позивом са фиксних мрежа на број телефона 0800/110-011 и за позиве са мобилних мрежа на број 011/30-90-007, у времену од 00-24 часа.

С поштовањем
Секретаријат за послове комуналне полиције"
25-03-2019 11:34:06
Nismo dobili odgovor od nadležnih organa. Inicijativu sa linkom stranice ponovo smoposlali na adrese: GO Zvezdara, Sekretarijat za inspekcijske poslove, Sekretarijat za poslove komunalne policije, Sekretarijat za saobraćaj, Sekretarijat za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikaciju i koordinaciju odnosa sa građanima, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (Sеktor za inspеkcijski nadzor).
24-03-2019 19:53:57
Strasno u kakvoj drzavi zivimo. Dok se gradi Beograd na vodi za "elitu" ne resavaju se zivotni problemi "obicnih" stanovnika istog grada i prave se karantini i getoi...
Sve kuce u Sime Trojanovica su podignute nelegalno i sada ti isti stanovnici nekome zabranjuju prolaz?! Po nekoj logici sve te kuce bi trebalo porusiti i napraviti prilaz za zgrade koje su legalne...
12-03-2019 16:27:59
Inicijativa sa linkom stranice je prosleđena na adrese: GO Zvezdara, Sekretarijat za inspekcijske poslove, Sekretarijat za saobraćaj, Sekretarijat za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikaciju i koordinaciju odnosa sa građanima, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.
11-03-2019 17:26:32
 
INICIJATIVE U KOMŠILUKU
 • Trotoar
 • Objavio Montoja2002
 • Prijavljena inicijativa
INICIJATIVU PRATI