Ivan K. Građanin


Zatvorena inicijativa
Inicijativa broj 1769
Komentari (8)
Saobraćajna signalizacija
  • Slučaj postavljen: 04-03-2019
  • Oboren znak stop
Vodovodska 76 - Čukarica - Beograd
  • Model aparata: Redmi Note 4
  • Marka aparata: Xiaomi
  • Originalni datum slike: 2019:03:04 14:22:18
  • Obrada slike: Timestamp Camera
Oboren je znak stop u sporednoj ulici koja se uključuje u Vodovodsku. Preko puta broja 76

Postavite nov komentar
Uz komentar priložite:
Komentari (8)
Dobili smo odgovor od komunalne inspekcije GO Čukarica:

"Увези са Вашом електронском представкомкоја се односи на оборени саобраћајни знак "STOP" у Београду на углу улице Водоводске и ул. Бете Вукановић.обавештавамо Вас следеће:
- дана 15.03.2018.године у периоду од 11,20 – 11,40 часова извршен је ванредни инспекцијски надзор на поменутој адреси и утврђено је да је у међувремену саобраћајни знак "STOP"враћен на своје место.

Због напред наведеног разлога не постоје услови за покретање поступка инспекцијског надзора по службеној дужности.

С поштовањем,
Комунална инспекција Управе градске општине Чукарица"

Komunalnu inspekciju GO Čukarica smo obavestili da je problem rešen i inicijativa zatvorena.
24-03-2019 15:06:50
Odlično. Hvala na informaciji i zatvaranju inicijative. Nastavljamo dalje.
12-03-2019 13:03:58
Znak je postavljen. Hvala!
12-03-2019 11:07:03
Dobili smo odgovor od JP "Putevi Beograda":

"Поштовани,

У вези са Вашим захтевом који се односи на обнављање саобраћајног знака у Водоводској улици испред броја 76, обавештавамо Вас следеће:

Надзорни орган ЈП „Путеви Београда“ ће након провере на терену, уколико је захтев оправдан, дати налог извођачу радова да се на предметној локацији обнови наведена саобраћајна сигнализација и врати у прописно стање у складу са решењем за техничко регулисање саобраћаја и евиденцијом ЈКП “Београд пут”, на терет средстава редовног одржавања ЈП “Путеви Београда”.

С поштовањем
ЈП „Путеви Београда“ "
08-03-2019 21:10:57
Dobili smo odgovor od komunalne inspekcije GO Čukarica:

"Поводом Ваше електронске представкe од 05.03. 2019. године, обавештавамо Вас да ће комунални инспектор овог Одељења, сагласно одредбичлана15. Закона о инспекцијском надзору ("Сл. гласник РС", бр. 36/15, 44/18), извршити прикупљање података од значаја за инспекцијски надзор по наводима исте и уколико постоји правни основ за поступање, покренути поступак инспекцијског надзора по службеној дужности и у складу са датим овлашћењимa предузети мере из оквира своје надлежности.

С поштовањем,
Комунална инспекција Управе градске општине Чукарица"
05-03-2019 15:31:05
Dobili smo odgovor od JKP "Beograd put":

"Поштовани,

Ваша пријава је евидентирана и прослеђена надлежним службама ЈКП Београд пут, које ће изаћи на поменуту локацију и реаговати из своје надлежности

Срдачан поздрав
ЈКП "Београд пут"
Служба за техничку припрему
Одељење за планове, анализу и маркетинг
тел.011/2071-622"
05-03-2019 15:30:38
Hvala!
04-03-2019 15:45:12
Inicijativa sa linkom stranice je prosleđena na adrese: GO Čukarica, JP Putevi Beograda, JKP Beograd put.
04-03-2019 15:24:46
  
INICIJATIVE U KOMŠILUKU
INICIJATIVU PRATI