Aleksa Gradski krstaš


Zatvorena inicijativa
Inicijativa broj 1737
Komentari (5)
Rupa na putu
  • Slučaj postavljen: 15-02-2019
  • Ogromna rupa na raskrsnici
Raskrsnica Ratka Mitrovića i Kneza Višeslava, Filmski grad - Čukarica - Beograd
  • Model aparata: 210
  • Marka aparata: Nokia
  • Originalni datum slike: 2019:02:15 15:42:27
  • Obrada slike: unknown
Na raskrsnici ulica Ratka Mitrovića i Kneza Višeslava, par metara ispod semafora i pešačkog prelaza, osvanula je ova ogromna rupa. Molim nadležne da reaguju, u pitanju je veoma prometna ulica, kojom saobraćaju četiri linije gradskog prevoza.

Postavite nov komentar
Uz komentar priložite:
Komentari (5)
Hvala na angažovanju i zatvaranju inicijative.
04-03-2019 20:05:57
Zakrpljeno!
04-03-2019 20:00:02
Dobili smo odgovor od komunalne inspekcije GO Čukarica:

"Поводом Ваше електронске представкe од 17/02/2019. године, обавештавамо Вас да ће комунални инспектор овог Одељења, сагласно одредбичлана15. Закона о инспекцијском надзору ("Сл. гласник РС", бр. 36/15), извршити прикупљање података од значаја за инспекцијски надзор по наводима исте и уколико постоји правни основ за поступање, покренути поступак инспекцијског надзора по службеној дужности и у складу са датим овлашћењимa предузети мере из оквира своје надлежности.

С' поштовањем
Комунална инспекција Управе градске општине Чукарица"
22-02-2019 12:02:40
Dobili smo odgovor od JKP "Beograd put":

"Poštovani,

prijava je evidentirana i prosleđena nadležnim službama JKP „Beograd put“, koje će izaći na pomenutu lokaciju i reagovati u skladu sa planom rada i poštujući prioritete.

Pozdrav,
JKP "Beograd put"
Dragoslava Srejovića 8a
11000 Beograd
S R B I J A
www.beogradput.rs"
21-02-2019 18:27:49
Inicijativa sa linkom stranice je prosleđena na adrese: GO Čukarica, JP Putevi Beograda, JKP Beograd put.
16-02-2019 05:53:42
  
INICIJATIVE U KOMŠILUKU
INICIJATIVU PRATI