nbg_sava Gradski krstaš


Prijavljena inicijativa
Inicijativa broj 1731
Komentari (5)
Trotoari
 • Slučaj postavljen: 08-02-2019
 • Prilaz zgradi - automobili i erozija su učinili svoje
Dr Agostina Neta 62 - Novi Beograd
 • Model aparata:
 • Marka aparata:
 • Originalni datum slike:
 • Obrada slike:
 • Model aparata:
 • Marka aparata:
 • Originalni datum slike:
 • Obrada slike:
Potrebno je sanirati stazu koja vodi do ulice, pošto je beton sada već maltene u tragovima.

Postavite nov komentar
Uz komentar priložite:
Komentari (5)
Dobili smo odgovor od komunalne inspekcije GO Novi Beograd:

"Поштовани,

достављамо одговор комуналног инспектора.

Предмет број III-355-1548/19
ЈЛ

Тим Моја иницијатива

19. 05. 2019. године
22:59

Поштовани,
У вези са представком која се односи на уређење стазе у Улици Агостина Нета, код броја 62, обавештавамо Вас да је предлог уврштен у Годишњи програм приоритета одржавања јавних површина на територији Градске општине Нови Београд, који Одељење за грађевинске и комуналне послове и инвестиционо пројектовање Управе Градске општине Нови Београд, Одсек за инвестиционо пројектовање, редовно израђује и прослеђује надлежним службама.

С поштовањем,
Комунална инспекција ГО Нови Београд"
06-06-2019 16:48:38
Inicijativu sa novim opisom poslali smo na adresu GO Novi Beograd.
17-05-2019 21:44:59
Da li je inicijativa uvrštena u neki godišnji plan?
17-05-2019 17:20:18
Dobili smo odgovor od komunalne inspekcije GO Novi Beograd:

"Поштовани,

С обзиром да се ради о интерним блоковским стазама , овај орган упутио је замолницу Одељењу за грађевинско и комуналне послове и инвестиционо пројектовање-одсеку за инвестиционо пројектовање како би се санација предметне површине уврстила у Предлог годишњег плана уређења и одржавања јавних површина од општег интереса за грађане и развој општине Нови Београд.

С поштовањем,
Комунална инспекција ГО Нови Београд"
11-02-2019 12:53:34
Inicijativa sa linkom stranice je prosleđena na adrese: GO Novi Beograd, Sekretarijat za inspekcijske poslove.
08-02-2019 12:56:03
 
INICIJATIVE U KOMŠILUKU
 • Bankina
 • Objavio Tanakh
 • Prijavljena inicijativa
INICIJATIVU PRATI