am0506 Savesni građanin


Zatvorena inicijativa
Inicijativa broj 1716
Komentari (5)
Rupa na putu
 • Slučaj postavljen: 01-02-2019
 • Udarna rupa
Ugrinovačka 118 - Zemun - Beograd
 • Model aparata: SM-G965F
 • Marka aparata: samsung
 • Originalni datum slike: 2019:02:01 10:00:10
 • Obrada slike: G965FXXU2CSA2
 • Model aparata: SM-G965F
 • Marka aparata: samsung
 • Originalni datum slike: 2019:02:01 10:00:07
 • Obrada slike: G965FXXU2CSA2
 • Model aparata: SM-G965F
 • Marka aparata: samsung
 • Originalni datum slike: 2019:02:01 10:00:02
 • Obrada slike: G965FXXU2CSA2
U ugrinovačkoj ulici u Zemunu kod broja 118, napravila se velika udarna rupa na sred kolovoza.

Postavite nov komentar
Uz komentar priložite:
Komentari (5)
Dobili smo odgovor od inspekcija GO Zemun:

"Обавештавамо вас да комунална инспекција ГО Земун није надлежна за поступопање по вашој „Иницијативи број 1716“. Ради боље ефикасности и брзине вашу иницијативу треба проследити надлежном органу, односно, Секретариајту за инспекцијске послове града Београда на мејл - inspekcija@beograd.gov.rs."

Dopis da je inicijativa zatvorena poslali smo inspekciji GO Zemun.
12-02-2019 08:50:46
Odlične vesti. Hvala Vama. Nastavljamo dalje.
09-02-2019 09:58:46
Rupa zakrpljena, bravo za moju inicijativu sajt, najbolji ste
09-02-2019 00:29:34
Dobili smo odgovor od JKP "Beograd put":

"Poštovani,

prijava je evidentirana i prosleđena nadležnim službama JKP „Beograd put“, koje će izaći na pomenutu lokaciju i reagovati u skladu sa planom rada i poštujući prioritete.

Pozdrav,
JKP "Beograd put"
Dragoslava Srejovića 8a
11000 Beograd
SRBIJA
www.beogradput.rs"
04-02-2019 16:17:28
Inicijativa sa linkom stranice je prosleđena na adrese: JP Putevi Beograda, JKP Beograd put, GO Zemun i Sekretarijat za inspekcijske poslove.
01-02-2019 14:54:15
 
INICIJATIVE U KOMŠILUKU
INICIJATIVU PRATI