Tuta Gradski krstaš


Prijavljena inicijativa
Inicijativa broj 1710
Komentari (9)
Nepropisno parkiranje
  • Slučaj postavljen: 26-01-2019
  • Parkiranje na trotoaru
Patrijarha Joanikija 18-20 - Rakovica - Beograd
  • Model aparata:
  • Marka aparata:
  • Originalni datum slike:
  • Obrada slike:
Na navedenoj lokaciji ucestalo je parkiranje vozila na trotoaru, neposredno se nalazi autobusko stajaliste kao i pesacki prelaz, nekad znaju po 3 vozila da budu parkirana pored samog kioska na stanici.

Postavite nov komentar
Uz komentar priložite:
Komentari (9)
Dobili smo odgovor od Sekretarijata za saobraćaj:

"Поштовани,

Редовна контрола и санкционисање непоштовања прописа је у надлежности Управе саобраћајне полиције и Комуналне полиције.

Срдачан поздрав
Секретаријат за саобраћај
Одељење за информисање"

Inicijativu sa odgovorom Sekretarijata za saobraćaj poslali smo na adrese: Uprava saobraćajne policije za grad Beograd i Sekretarijat za poslove komunalne policije.
08-03-2019 21:16:13
Dobili smo obaveštenje od Uprave saobraćajne policije za grad Beograd:

"Република Србија
Министарство унутрашњих послова
Дирекција полиције
Полицијска управа за град Београд
Управа саобраћајне полиције
03/16/4 Број: 45/19
Дана 26.02.2019. године
Љермонтова 12а
Београд

Поштовани,

У вези Вашeг дописа којим сте нам се обратили, у коме износте проблем непрописног паркирања у ул.Патријарха Јоаникија, обавештавамо Вас да су полицијски службеници СПИ "Југ" , у више наврата обилазили наведену локацију приликом чега су у поступку контроле, у поменутој улици, специјалним возилом ЈКП "Паркинг сервис" уклонили 8 возила из прекршаја .

Полицијски службеници Управе саобраћајне полиције, Полицијске управе за град Београд ће и у наредном периоду у складу са објективним могућностима и датим овлашћењима предузимати мере прописане Законом о безбедности саобраћаја на путевима према возачима који не поштују правила саобраћаја на наведеној локацији.

С поштовањем"
26-02-2019 14:17:39
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za poslove komunalne policije:

"Република Србија
Град Београд
Градска управа града Београда
Секретаријат за послове комуналне полиције
Број: 355-3457/19-XXXIII-02
Датум: 07.02.2019. године
НН
Београд
Макензијева 31
тел: 2430-102
e-mail: komunalna.policija@beograd.gov.rs

Тим Моја иницијатива

Предмет: обавештење

Вашим поднеском упућеним Секретаријату за послове комуналне полиције дана 01.02.2019. године, који се односи на непрописно паркирана возила на тротоару поред аутобуског стајалишта и пешачког прелаза у улици Патријарха Јоаникија 18-20, ГО Раковица, oбавештавамо Вас да је патрола дана 04.02.2019. године у 15.10 часова, извршила контролу комуналног реда и у моменту контроле затекла непрописно паркирано возило те ће власнику возила затеченог у прекршају бити издати прекршјни налог у складу са Законом о прекршајима.

Имајући у виду да Секретаријат за послове комуналне полиције може предузимати мере сходно својим овлашћењима само ако у моменту контроле затекне нарушавање комуналног реда, Секретаријат ће и у наредном периоду вршити контролу комуналног реда на овој локацији и поводом затечених пријава и лица која нарушавају комунални ред, предузимати мере из оквира своје надлежности.

Такође, пријаву нарушавања прописаног комуналног реда, ради правовременог и ефикасног поступања можете упутити сваког дана бесплатним позивом са фиксних мрежа на број телефона 0800/110-011 и за позиве са мобилних мрежа на број 011/30-90-007, у времену од 00-24 часа.

С поштовањем,
Секретаријат за послове комуналне полиције"
11-02-2019 15:36:04
Dobili smo odgovor od Sekretarijata za inspekcijske poslove:

"Поштовани,

Ваша представка ће бити размотрена у складу са надлежностима Секретаријата за инспекцијске послове.

Срдачан поздрав.
Секретаријат за инспекцијске послове"
01-02-2019 11:25:58
Inicijativu sa novim dopisom i materijalima poslali smo na adrese: Sekretarijat za poslove komunalne policije, Uprava saobraćajne policije za grad Beograd, Sekretarijat za saobraćaj i inspekcija GO Rakovica.
01-02-2019 09:26:18
1. TLDR
2. Obracam se kao obican gradjanin, ne kao pravnik nisam znao da mi je pravni doktorat potreban za komunikaciju sa gradskim sluzbama
3. Prijavio sam vam problem i dokumentovao slikom URADITE NESTO POVODOM TOGA, SAMI!

Divna su im ovlascenja, sta su uradili u ovom slucaju, jesu obisli lokaciju? Hoce li pojacati kontrolu na navedenoj lokaciji? Mozda inicirati postavljanje stubica? Ista? Mogu i ja da copy-paste clanove zakona... sta imamo od toga?
31-01-2019 23:26:14
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za poslove komunalne policije:

"Република Србија
Град Београд
Градска управа града Београда
Секретаријат за послове комуналне полиције
Број: 037-1-205/19 XXXIII-01
29.01.2019. године
ВМ
Београд
Макензијева број 31

„ТИМ МОЈА ИНИЦИЈАТИВА“

Предмет: Обавештење

Поводом Вашег поднеска (иницијатива број 1710) који сте путем електронске поште упутили Секретаријату за послове комуналне полиције Градске управе града Београда, дана 27.01.2019. године, а у вези проблема са непрописним паркирањем моторних возила у улици Патријарха Јоаникија, Београд, обавештавамо Вас да комунални полицајци у циљу сузбијања паркирања и остављања моторних возила супротно одредбама члана 23. Одлуке о комуналном реду („Службени лист града Београда“, бр. 10/11, 60/12, 51/14, 92/14, 2/15, 11/15, 61/15, 75/16, 19/17, 50/18, 92/18 и 118/18), односно спречавања непрописног паркирања на површинама јавне намене и површинама у јавном коришћењу, као и у циљу сузбијања паркирања и остављања моторних возила на јавним паркиралиштима супротно одредбама члана 19. Одлуке о јавним паркиралиштима („Службени лист града Београда“, бр. 12/10 – пречишћен текст, 37/11, 42/11 – испр., 11/14, 30/14, 34/14, 89/14, 96/16, 36/17 и 118/18), односно спречавања паркирања возила супротно саобраћајном знаку, хоризонталној и вертикалној сигнализацији (паркирање на претплатном и резервисаном паркинг месту, ометање коришћења јавних паркиралишта и др.), предузимају све мере како би се успоставио нарушени комунални ред. Уколико комунални полицајац на лицу места затекнe нарушавање комуналног реда из своје надлежности, односно када затекне поступање супротно одредбама наведених одлука, лицу затеченом у прекршају ће издати прекршајни налог, тј. ако учиниоца прекршаја не затекне на лицу места, на моторном возилу оставиће обавештење о учињеном прекршају, а накнадно ће власнику возила прекршајни налог бити уручен путем поште на кућну адресу.

Овом приликом напомињемо да ступањем на снагу Закона о изменама и допунама Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник Републике Србије“, број 87/18) који је објављен дана 13.11.2018. године, комунални полицајци могу предузимати посебне мере и овлашћења ради спречавања угрожавања безбедности учесника у саобраћају, односно омогућавања одвијања саобраћаја, које се односе на уклањање, односно премештање возила, као и постављање уређаја којима се спречава одвожење возила. Наведене мере и овлашћења налаже и предузима и комунални полицајац, приликом остваривања надзора и контроле паркирања, у складу са законом, подзаконским прописима и прописима јединице локалне самоуправе. У наведеном случају јединица локалне самоуправе обављање послова уклањања, односно премештања возила, као и постављање уређаја којима се спречава одвожење возила, може поверити овлашћеном правном лицу које је актом јединице локалне самоуправе основано за делатност организације функционисања, управљања и одржавања јавних паркиралишта, односно правном лицу или предузетнику којем је поверена ова делатност. Јединица локалне самоуправе прописује услове и начин обављања послова надзора и контроле паркирања, услове за обављање послова уклањања односно премештања возила као и постављања уређаја којима се спречава одвожење возила, када те послове предузима комунална полиција, у складу са прописима који уређују ова питања за поступање полицијског службеника.
У складу са наведеним, Скупштина града Београда је између осталог донела Одлуку о изменама и допунама Одлуке о комуналној полицији („Службени лист града Београда“, број 118/18), Одлуку о измени и допуни Одлуке о комуналном реду („Службени лист града Београда“, број 118/18) и Одлуку о изменама и допунама Одлуке о јавним паркиралиштима („Службени лист града Београда“, број 118/18), које су објављене дана 21.12.2018. године, а којим су ближе прописани услови и начин обављања послова надзора и контроле паркирања, услови за обављање послова уклањања односно премештања возила као и постављања уређаја којима се спречава одвожење возила.
Ради ефикаснијег и правовременог поступања комуналних полицајаца, пријаве за нарушавање комуналног реда у смислу паркирања и остављања моторних возила супротно одредбама поменутих одлука, грађани могу упутити Комуналној полицији града Београда у тренутку нарушавања истог, позивањем бројева телефона Беоком сервиса 0800/110011 (бесплатни позив из фиксне мреже) или на 011/3090007 (позив са мобилног телефона који се наплаћује), по којима ће комунални полицајци поступити у најкраћем могућем року и у складу са затеченим стањем предузети мере на које су овлашћени, а Комунална полиција у складу са својим могућностима, претходно утврђеном распореду и расположивом броју патрола, као и зависно од обавеза које има и у другим областима свог деловања, свакодневно врши контролу комуналног реда на територији целог града и уколико затекне нарушавање комуналног реда из своје надлежности предузима мере на које је овлашћена, што ће свакако чинити и у наредном периоду.

Напомињемо да је поступање по свим пријавама грађана у најкраћем могућем року, као и успостављање комуналног реда у граду непосредним радом на терену, приоритет који комунална полиција настоји да оствари, при чему се непосредне потребе грађана узимају у обзир увек када је то могуће.
Због проблема са непрописним паркирањем моторних возила грађани се могу обратити и комуналној инспекцији општине, комуналној инспекцији Секретаријата за инспекцијске послове Градске управе града Београда, као и Управи саобраћајне полиције Министарства унутрашњих послова Републике Србије, који поред изрицања новчане казне, такође могу наложити уклањање непрописно паркираних моторних возила.

С поштовањем"
30-01-2019 17:11:43
I ne samo pored kioska, bahati vozači se parkiraju duž čitave te pešačke trase, sve do okretnice, naročito pored dispečerske kućice GSP-a i na trotoaru pored nje. Bude i po pet-šest automobila
27-01-2019 08:43:28
Inicijativa sa linkom stranice je prosleđena na adrese: GO Rakovica, Sekretarijat za poslove komunalne policije, USP za grad Beograd.
26-01-2019 21:05:16
  
INICIJATIVE U KOMŠILUKU
  • Mini deponija
  • Objavio Gradjanin inspektor
  • Prijavljena inicijativa
INICIJATIVU PRATI