griffon Gradski krstaš


Prijavljena inicijativa
Inicijativa broj 1708
Komentari (7)
Nepropisno parkiranje
 • Slučaj postavljen: 24-01-2019
 • Nepropisno parkiranje kamiona radi utovara robe
Bulevar Umetnosti 4 - Novi Beograd
 • Model aparata:
 • Marka aparata:
 • Originalni datum slike:
 • Obrada slike:
 • Model aparata:
 • Marka aparata:
 • Originalni datum slike:
 • Obrada slike:
 • Model aparata:
 • Marka aparata:
 • Originalni datum slike:
 • Obrada slike:
Svakoga jutra i tokom dana niz kamiona je parkiran na kolovozu ulice između Bulevara Umetnosti i Bulevara dr Zorana Đinđića, radi istovara robe u Merkator. Potpuno blokiraju prolaz ulicom, a pri tom Merkator ima servisni prilaz i prostor za utovar robe. Ali, pretpostavljam da je lakše ili bliže stati gde im je volja.
Sve ovo se dešava na 50-ak metara od ulaza u policijsku stanicu Novi Beograd i zgrade MUP-a.

Postavite nov komentar
Uz komentar priložite:
Komentari (7)
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za poslove komunalne policije:

"Република Србија
Град Београд
Градска управа града Београда
Секретаријат за послове комуналне полиције
Oдељење за нормативно-правне послове и праћење прекршајног налога
број: 355-3581/2019-XXXIII-02
20.02.2019. године
ДД
Београд,
Макензијева број 31

Тим моја иницијатива

Предмет: обавештење

Поводом Вашег електронског поднеска заведеног у Секретаријату за послове комуналне полиције Градске управе града Београда под бројем 037-1-181-d1/19 дана 12.02.2019. године, патрола комуналне полиције извршила је контролу комуналног реда на локацији из пријаве, дана 14.02.2019. године, и том приликом није затекла наводе из пријаве, а чињенично стање констатовала службеном белешком у предмету 355 – 3581/2019 од 14.02.2019. године.

С поштовањем,
Секретаријат за инспекцијске послове"

Nov opis poslali smo na adrese: Uprava saobraćajne policije Beograd, Sekretarijat za poslove komunalne policije i GO Novi Beograd.
21-02-2019 19:17:59
Evo jutros u 07:00 tri kamiona u nizu...
Nažalost, jutros nisam bio u prilici da slikam.
18-02-2019 19:18:24
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za poslove komunalne policije:

"Република Србија
Град Београд
Градска управа града Београда
Секретаријат за послове комуналне полиције
број: 355-2248/19-XXXIII-02
07.02.2019. године
БМ
Београд
Макензијева број 31
тел. 2430-102
e-mail: komunalna.policija@beograd.gov.rs

ТИМ МОЈА ИНИЦИЈАТИВА

Поштовани,

у вези Ваше пријаве упућене Секретаријату за послове комуналне полиције, којa се односи на проблем са непрописним паркирањем камиона на коловозу, између Булевара уметности и Булевара др Зорана Ђинђића, обавештавамо Вас да је патрола Секретаријата извршила контролу на наведеној локацији дана 30.01.2019. године, у 09:50 часова, а затим и дана 01.02.2019. године, у 13:05 часова, али није затекла наводе из пријаве.

Напомињемо да Секретаријат за послове комуналне полиције може предузимати мере сходно својим овлашћењима само ако у моменту контроле затекне нарушавање комуналног реда, тако да ће и у наредном периоду вршити контролу на овој локацији како би поводом затечених појава и лица која нарушавају комунални ред предузео мере из своје надлежности.

С поштовањем,
Секретаријат за инспекцијске послове"
12-02-2019 14:54:27
Inicijativu smo ponovo poslali na adrese: Uprava saobraćajne policije Beograd, Sekretarijat za poslove komunalne policije i GO Novi Beograd.
11-02-2019 22:53:50
Istovar kamiona se, i dalje, svako jutro vrši direktno sa kolovoza, sa ulice.
Izostanak reakcije nadležnih.
11-02-2019 22:50:27
Nismo dobili odgovor od nadležnih službi. Inicijativu smo ponovo poslali na adrese: Uprava saobraćajne policije Beograd i Sekretarijat za poslove komunalne policije.
30-01-2019 19:15:39
Inicijativa sa linkom stranice prosleđena je na adrese: Uprava saobraćajne policije Beograd i Sekretarijat za poslove komunalne policije.
25-01-2019 00:07:47
 
INICIJATIVE U KOMŠILUKU
INICIJATIVU PRATI