snele56 Gradski krstaš


Zatvorena inicijativa
Inicijativa broj 1693
Komentari (8)
Ostalo
  • Slučaj postavljen: 14-01-2019
  • БЕТОНСКЕ ГРЕДЕ
др.Ивана Рибара 121 - Novi Beograd
  • Model aparata: SM-J500FN
  • Marka aparata: samsung
  • Originalni datum slike: 2018:11:29 15:23:31
  • Obrada slike: J500FNXXS1BQG1
III 355-4973/18 БР. 2654/18 ОД 25.12.2018.ГОД.
Молим, да се понови допис ЈКП"Београдске електране " како би коначно уклонили бетонске греде са паркинг места у др.И.Рибара код бр.121 ( блок 45 )

Postavite nov komentar
Uz komentar priložite:
Komentari (8)
Бетонске греде уклоњене.Хвала.
09-03-2019 19:22:54
Бетонске греде уклоњене.Хвала.
09-03-2019 19:19:37
Hvala na informaciji i zatvaranju inicijative. Nastavljamo dalje.
12-02-2019 19:52:43
Бетонске греде уклоњене.Хвала.
12-02-2019 19:46:48
Poštovana snele56, kada budete u prilici zatvorite inicijativu sa slikom preko komentara, klikom na opciju "Želim da... Zatvorim ovaj slučaj".

Hvala.
25-01-2019 20:29:38
Dobili smo obaveštenje od inspekcije GO Novi Beograd:

"Поштовани,

достављамо одговор комуналног инспектора.

Одсек комуналне инспекције
Број:III-355-4973/18
Дана: 25.12.2018. год.
Нови Београд
СР
Број 45/19

ТИМ МОЈА ИНИЦИЈАТИВА

ИНИЦИЈАТИВА 1693
датум : 14.01.2019. 22:15

Oбавештавамо Вас да је JKП ''Београдске електране'' вратио бетонске греде на паркинг место у Др. ивана Рибара 121 у блоку 45.

Срдaчaн пoздрaв."

Kada budete u prilici slikajte trenutno stanje. Ukoliko su navodi tačni, zatvorite inicijativu sa dokaznim materijalom preko komentara klikom na opciju "Želim da... Zatvorim ovaj slučaj".

Hvala.
23-01-2019 15:00:16
Dobili smo odgovor od Sekretarijata za inspekcijske poslove:

"Пoштoвaни, с oбзирoм дa стe сe вeћ oбрaтили нaдлeжнoм oргaну, Сeкрeтaриjaт зa инспeкциjскe пoслoвe нeћe узeти Вaшу представку у рaзмaтрaњe.

Срдaчaн пoздрaв.

Сeкрeтaриjaт зa инспeкциjскe пoслoвe."
15-01-2019 10:52:29
Inicijativu sa linkom stranice poslali smo na adrese: JKP "Beogradske elektrane", Sekretarijat za inspekcijske poslove i inspekcija GO Novi Beograd.
14-01-2019 20:22:51
  
INICIJATIVE U KOMŠILUKU
INICIJATIVU PRATI