am0506 Savesni građanin


Prijavljena inicijativa
Inicijativa broj 1677
Komentari (3)
Zelene površine/Parkovi
  • Slučaj postavljen: 22-12-2018
  • Pala dva drveta na parkingu
Jovana Stojisavljevica kod br.19 - Zemun - Beograd
  • Model aparata: SM-G965F
  • Marka aparata: samsung
  • Originalni datum slike: 2018:12:22 17:02:41
  • Obrada slike: G965FXXU2BRJ3
Usled velike kolicine snega pala su dva drveta na parkingu

Postavite nov komentar
Uz komentar priložite:
Komentari (3)
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za inspekcijske poslove:

"Република Србија
Град Београд
Градска управа града Бограда
Секретаријат за инпекцијске послове
Сектор за комунални инспекцијски надзор
Х- 02 бр. 355-4070/2018г.
Београд
10.01.2019.године
ир
27.марта 43-45
11000 Београд
тел. (011) 3309-191, факс 3345-882
е-mail: inspekcija@beograd.gov.rs

Тим Моја иницијатива

ПРЕДМЕТ : Одговор на питање упућено преко Интернета

ПИТАЊЕ: Тим Моја иницијатива
Коме: комуналној инспекцији
Обрађивач: Игор Ракић
Питањe: Улица Јована Стојсављевића бр.19,пала два дрветра на пакинг места

ОДГОВОР: Овом Секретаријату је поднета пријава путем интернета Тим Моја иницијатива које смо делимично цитирали. У вези са постављеним питањима истичемо следеће:
Комунални инспектор овог Секретаријата је у поступку инспекцијске контроле, у вези поднете пријаве утврдио наводе по пријави, саслушаао одговорно лице ЈКП``Зеленило Београд,,сектор Земун из Београд,ул.Мали калемегдан бр.8 и том приликом дошао до информације да су наведена стабла уклоњена са паркинг места што је и констатовано записнички дана 10.01.2019.године о чему је сачињена и фотодокументација.

Срдачан поздрав,
Секретаријат за инспекцијске послове"
15-01-2019 11:06:55
Dobili smo odgovor od Sekretarijata za inspekcijske poslove:

"Поштовани,

Ваша представка ће бити размотрена у складу са надлежностима Секретаријата за инспекцијске послове.

Срдачан поздрав.
Секретаријат за инспекцијске послове"
24-12-2018 16:20:31
Inicijativa sa linkom stranice je prosleđena na adrese: GO Zemun, Sekretarijat za inspekcijske poslove, JKP Zelenilo Beograd.
22-12-2018 19:00:07
  
INICIJATIVE U KOMŠILUKU
INICIJATIVU PRATI