Leontina Građanin


Prijavljena inicijativa
Inicijativa broj 1674
Komentari (6)
Zelene površine/Parkovi
 • Slučaj postavljen: 18-12-2018
 • Parkiranje na zelenoj povrsini
Patrisa Lumumbe 53 - Palilula - Beograd
 • Model aparata:
 • Marka aparata:
 • Originalni datum slike:
 • Obrada slike: Google
 • Model aparata:
 • Marka aparata:
 • Originalni datum slike:
 • Obrada slike: Google
Bahati vozaci se parkiraju ispred ulaza u zgradu na zelenoj povrsini, sa tim bahatim parkiranjem blokiraju ulaz u zgradu, da nemoze hitna pomoc da pridje!!!
molim vas da nam pomognete da resimo taj problem!!

Postavite nov komentar
Uz komentar priložite:
Komentari (6)
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za poslove komunalne policije:

"Република Србија
Град Београд
Градска управа града Београда
Секретаријат за послове комуналне полиције
Сектор за нормативно правне послове и праћење прекршајног налога
број: 355-74154/2018- ХХХIII-02
14.01.2019. године
МГ
Београд
Макензијева број 31
тел. 2453 - 142

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо вас да је патрола Секретаријата за послове комуналне полиције у обављању својих надлежности, дана 24.12.2018. године у 15:40 часова, поступајући по вашој e-mail пријави која се односи на проблем непрописног паркирања моторних возила на зеленој површини, извршила контролу комуналног реда у улици Патриса Лумумбе број 53, општина Палилула, те је затекла 1. (једно) непрописно паркирано моторно возило на јавној зеленој површини.

По добијању података о власнику моторног возила, истом ће бити издат прекршајни налог.
Патрола је дана 04.01.2019.године у временском периоду од 08:15 до 08:25 часова поново извршила контролу комуналног реда на наведној локацији, али због снега који је падао претходног дана, патрола није могла да утврди да ли је реч о зеленој површини или о делу асфалтиране јавне површине.

Такође напомињемо да у случајевима када дође до нарушавања комуналног реда, вашу пријаву упутите на број телефона 0800 110 011, како би патроле Секретаријата за послове комуналне полиције благовремено извршили контролу, утврдили чињенично стање и санкционисали прекршиоца.

Срдачан поздрав,
Секретаријат за послове комуналне полиције"
16-01-2019 11:11:32
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za inspekcijske poslove:

"Република Србија
Град Београд
Градска управа града Београда
Секретаријат за инспекцијске послове
Сектор за послове извршног поступка и инспекцијског надзора
Одељење за извршни поступак и инспекцијски надзор
X-12 бр. 3553-2842/2018
Датум: 10.01.2019. год.
27.марта 43-45
11000 Београд
тел. (011) 3309-191, факс 3345-882
е-mail: inspekcija@beograd.gov.rs

ОБАВЕШТЕЊЕ

Подносилац пријаве: Тима Моја иницијатива – преко и-мејла Секретаријата.

Предмет: Пријава странке од 18.12.2018. године, која се односи на паркирање возила на зеленој површини у улици Патриса Лумумбе код броја 53.

Одговор:

У више наврата је обављана контрола паркирања возила на јавним зеленим површинама код броја 53 у улици Патриса Лумумбе у Београду. Том приликом нису затечена паркирана моторна возила.

Са контролама паркирања возила на зеленим површинама на наведеној локацији ћемо наставити и у наредном периоду, сходно распореду послова ове службе.

Срдачан поздрав,
Секретаријат за инспекцијске послове"
15-01-2019 10:55:51
Dobili smo obaveštenje od Uprave saobraćajne policije za grad Beograd:

"Република Србија
Министарство унутрашњих послова
Дирекција полиције
Полицијска управа за град Београд
Управа саобраћајне полиције
03/16/4 Број: 898/18
Дана 01.01.2019. године
Љермонтова 12а
Београд

Поштовани,

У вези Вашег дописа којим сте нам се обратили, а у коме грађани износе проблем непрописног паркирања у улици Патриса Лумумбе код броја 53, обавештавамо Вас да су полицијски службеници СПИ "Север" извршили обилазак предметне локације, којом приликом је утврђено да су возила паркирана на зеленој површини. С тим у вези, допис је прослеђен Секретаријату за послове комуналне полиције на даљу надлежност и поступање, обзиром да паркирање на зеленој површини није у надлежнсоти Управе саобраћајне полиције.

С поштовањем"
03-01-2019 14:53:58
Dobili smo obaveštenje od komunalne inspekcije GO Palilula:

"Поштовани,

Обавештавамо Вас да је ваша пријава прослеђена комуналној инспекцији ГО Палилула.Надлежни комунални инспектор ће благовремено доставити одговор о поступању у предмету по окончању поступка.

КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА ГО ПАЛИЛУЛА"
19-12-2018 16:29:12
Dobili smo odgovor od Sekretarijata za inspekcijske poslove:

"Поштовани, Ваша представка ће бити размотрена у складу са надлежностима Секретаријата за инспекцијске послове.

Срдачан поздрав.
Секретаријат за инспекцијске послове"
19-12-2018 16:28:09
Inicijativa sa linkom stranice je prosleđena na adrese: GO Palilula, Sekretarijat za poslove komunalne policije, USP za grad Beograd, JKP Parking servis (zeleni pauk).
18-12-2018 21:34:33
 
INICIJATIVE U KOMŠILUKU
INICIJATIVU PRATI