Leontina Savesni građanin


Zatvorena inicijativa
Inicijativa broj 1674
Komentari (42)
Zelene površine/Parkovi
 • Slučaj postavljen: 18-12-2018
 • Parkiranje na zelenoj povrsini
Patrisa Lumumbe 53 - Palilula - Beograd
 • Model aparata:
 • Marka aparata:
 • Originalni datum slike:
 • Obrada slike: Google
 • Model aparata:
 • Marka aparata:
 • Originalni datum slike:
 • Obrada slike: Google
Bahati vozaci se parkiraju ispred ulaza u zgradu na zelenoj povrsini, sa tim bahatim parkiranjem blokiraju ulaz u zgradu, da nemoze hitna pomoc da pridje!!!
molim vas da nam pomognete da resimo taj problem!!

Postavite nov komentar
Uz komentar priložite:
Komentari (42)
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za poslove komunalne policije:

"Република Србија
Град Београд
Градска управа града Београда
Секретаријат за послове комуналне полиције
Сектор за нормативно правне послове и праћење прекршајног налога
број: 355-49177/2019- ХХХIII-02
09.08.2019. године
МГ
Београд
Макензијева број 31
тел. 2453 - 142

Обавештавамо вас да је патрола Секретаријата за послове комуналне полиције у обављању својих надлежности, дана 07.08.2019. године у 09:05 часова, поступајући по вашој e-mail пријави број 037-1-2830/19, извршила контролу комуналног реда у улици Патриса Лумумбе број 53-55, општина Палилула, те је том приликом затекла постављену запреку (стубић) на делу јавне површине-противпожарном пролазу. Патрола на лицу места није никог затекла.

Сходно горе наведеном предмет је прослеђен комуналној инспекцији општине Палилула ради евентуалног предузимања мера из оквира њихове надлежности.

Такође напомињемо да у случајевима када дође до нарушавања комуналног реда, вашу пријаву упутите на број телефона 0800 110 011, како би патроле Секретаријата за послове комуналне полиције благовремено извршили контролу, утврдили чињенично стање и санкционисали прекршиоца.

С поштовањем"

Obaveštenje da je problem rešen i inicijativa zatvorena, poslali smo nadležnim organima.
12-08-2019 22:35:39
Hvala što ste zatvorili inicijativu. Nastavljamo dalje.
03-08-2019 10:03:15
Postavljeni stubici!!!
Hvala punooo!!!
31-07-2019 19:35:10
Hvala. Uspeli smo. :)
Kada budete u prilici slikajte trenutno stanje i sa dokaznim materijalom zatvorite inicijativu preko komentara, klikom na opciju "Želim da... Zatvorim ovaj slučaj".
24-06-2019 21:25:24
postavljeni stubici!!!
24-06-2019 12:32:11
To su odlične vesti. :)

Kada budete u prilici slikajte trenutno stanje i sa dokaznim materijalom zatvorite inicijativu preko komentara, klikom na opciju "Želim da... Zatvorim ovaj slučaj".

Hvala.
11-06-2019 19:03:37
Svaka cast!!! Postavili su zelene stubice, sada vise nema parkiranja!!!
Hvala vam puno!!!
11-06-2019 16:57:14
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za inspekcijske poslove:

"Република Србија
Град Београд
Градска управа града Београда
Секретаријат за инспекцијске
Сектор за комунални инспекцијски надзор
Одељење за комунални инспекцијски надзор
Одсек за комуналн инспекцијски надзор
у Београду,
31.05. 2019. године
X –02 бр 355-1208/19
AD
27. марта бр. 43-45
11000 Београд
телeфон: 011/330 9267
факс: 011/ 330 93 01
e-mail: inspekcija@beograd.gov.rs

Tim Moja inicijativa

ПРЕДМЕТ: Одговор на питање упућено путем електронске поште, дана 27.03.2019. год.

ПИТАЊЕ: Питање се односи на захтев за постављање заштитних стубића на јавној зеленој површини у улици Патриса Лумумбе испред броја 53

ОДГОВОР: Обавештавамо Вас, поводом Ваше пријаве, да је комунални инспектор овог Секретаријата, записником наложио ЈКП“Зеленило Београд“, да јавну зелену површину у улици Патриса Лумумбе испред броја 53 заштити, на тај начин што ће на исту поставити металне заштитне стубиће.

С поштовањем"
03-06-2019 13:28:45
Dobili smo odgovor od JKP "Zelenilo Beograd":

"Поштовани,

Радови које наводите су у плану за јесен 2019.године.

С поштовањем,
Центар за информисање
Мали Калемегдан бр.8, 11000 Београд
тел/факс: 011/2630-506
e-mail: info@zelenilo.rs
website: www.zelenilo.rs"
25-04-2019 13:14:03
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za poslove komunalne policije:

"Република Србија
Град Београд
Градска управа града Београда
Секретаријат за послове комуналне полиције
број: 355-21647/19-XXXIII - 02
19.04.2019. године
НЈ
Београд
Макензијева број 31
тел: 2430-102
e-mail:
komunalna.policija@beograd.gov.rs

Tim Moja inicijativa

У вези ваше пријаве упућене Секретаријату за послове комуналне полиције, која се односи на непрописно паркирана возила на зеленој површини у улици Патриса Лумумбе број 53, ГО Палилула, обавештавамо Вас да је патрола Секретаријата дана 07.04.2019. године у 10.52 часова, дана 10.04.2019. године у 09.30 часова и дана 12.04.2019. године у 12.15 часова извршила контролу комуналног реда и том приликом је затекла наводе из пријаве два непрописно паркирана возила која је фотографисала и чијим ће власницима бити издати прекршајни налози.

Напомињемо да Секретаријат за послове комуналне полиције може предузимати мере сходно својим овлашћењима само ако у моменту контроле затекне нарушавање комуналног реда.

Секретаријат ће и у наредном периоду вршити контролу комуналног реда на овој локацији и поводом затечених појава и лица која нарушавају комунални ред предузимати мере из оквира своје надлежности.

Такође Вас обавештавамо да се пријава нарушавања прописаног комуналног реда, ради правовременог и ефикасног поступања, може упутити сваког дана бесплатним позивом са фиксних мрежа на број телефона 0800/110-011 и за позиве са мобилних мрежа на број 011/30-90-007, у времену од 00-24 часа.

С поштовањем,
Секретаријат за послове комуналне полиције"
24-04-2019 13:55:54
 
INICIJATIVE U KOMŠILUKU
INICIJATIVU PRATI