11080 Savesni građanin


Prijavljena inicijativa
Inicijativa broj 1644
Komentari (12)
Zelene površine/Parkovi
 • Slučaj postavljen: 25-11-2018
 • Neidentifikovani stajaci objekat u parku u Zemunu
Marka Nikolica, Zemun - Zemun - Beograd
 • Model aparata: VKY-L09
 • Marka aparata: HUAWEI
 • Originalni datum slike: 2018:11:24 09:35:03
 • Obrada slike: VKY-L09 8.0.0.376(C432)
 • Model aparata: VKY-L09
 • Marka aparata: HUAWEI
 • Originalni datum slike: 2018:11:24 09:35:05
 • Obrada slike: VKY-L09 8.0.0.376(C432)
 • Model aparata: VKY-L09
 • Marka aparata: HUAWEI
 • Originalni datum slike: 2018:11:24 09:35:13
 • Obrada slike: VKY-L09 8.0.0.376(C432)
Ovog proleca je u park u centru Zemuna postavljen objekat, za koji se ne zna sta je - deluje kao cirkuska prikolica, mada sluzi i kao toalet lokalnim pijancima.
Molio bih nadlezene za informaciju sta predstavlja ovaj objekat i do kada ce stajati na ovom mestu?

Postavite nov komentar
Uz komentar priložite:
Komentari (12)
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za poslove komunalne policije:

"Република Србија
Град Београд
Градска управа града Београда
Секретаријат за послове комуналне полиције
Сектор за нормативно правне послове и праћење прекршајног налога
број: 355-68476/2018- ХХХIII-02
19.12.2018. године
МГ
Београд
Макензијева број 31
тел. 2453 - 142

Обавештавамо вас да је патрола Секретаријата за послове комуналне полиције у обављању својих надлежности, дана 14.12.2018. године у 11:20 часова, поступајући по вашој e-mail пријави која се односи на проблем постављеног монтажног објекта, извршила контролу комуналног реда у улици Марка Николића б.б., општина Земун, те је затекла монтажни објекат у парку код окретнице аутобуса у ограђеном делу, поред кога се налазио и покретни тоалет. Патрола код објекта није никог затекла од радника, а према речима присутног лица, објекат је поставило ЈКП ''Градско зеленило''

Сходно горе наведеном, предмет је прослеђен комуналној инспекцији општине Земун, ради предузимања потребних мера и радњи из оквира њихове надлежности.

Такође напомињемо да у случајевима када дође до нарушавања комуналног реда, вашу пријаву упутите на број телефона 0800 110 011, како би патроле Секретаријата за послове комуналне полиције благовремено извршили контролу, утврдили чињенично стање и санкционисали прекршиоца.

С поштовањем
Секретаријат за послове комуналне полиције"
27-12-2018 16:08:42
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za poslove komunalne policije:

"Република Србија
Град Београд
Градска управа града Београда
Секретаријат за послове комуналне полиције
Сектор за нормативно правне послове и праћење прекршајног налога
број: 355-68476/2018- ХХХIII-02
19.12.2018. године
МГ
Београд
Макензијева број 31
тел. 2453 - 142

Обавештавамо вас да је патрола Секретаријата за послове комуналне полиције у обављању својих надлежности, дана 14.12.2018. године у 11:20 часова, поступајући по вашој e-mail пријави која се односи на проблем постављеног монтажног објекта, извршила контролу комуналног реда у улици Марка Николића б.б., општина Земун, те је затекла монтажни објекат у парку код окретнице аутобуса у ограђеном делу, поред кога се налазио и покретни тоалет. Патрола код објекта није никог затекла од радника, а према речима присутног лица, објекат је поставило ЈКП ''Градско зеленило''

Сходно горе наведеном, предмет је прослеђен комуналној инспекцији општине Земун, ради предузимања потребних мера и радњи из оквира њихове надлежности.

Такође напомињемо да у случајевима када дође до нарушавања комуналног реда, вашу пријаву упутите на број телефона 0800 110 011, како би патроле Секретаријата за послове комуналне полиције благовремено извршили контролу, утврдили чињенично стање и санкционисали прекршиоца.

С поштовањем
Секретаријат за послове комуналне полиције"
21-12-2018 19:30:34
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za poslove komunalne policije:

"Република Србија
Град Београд
Градска управа града Београда
Секретаријат за послове комуналне полиције
Сектор за нормативно-правне послове и праћење прекршајног налога
Број: 355-68381/18-XXXIII-02
Датум: 14.12.2018. године
НР
Београд
Макензијева 31
тел: 2430-102
e-mail: komunalna.policija@beograd.gov.rs

Предмет: Обавештење

Поштовани,

Поводом Вашeг поднеска упућеног електронским путем Секретаријату за послове комуналне полиције дана 02.12.2018. године, у предмету под горе наведеним бројем, везано за постављени објекат у парку на адреси Марка Николића 2, ГО Земун, oбавештавамо Вас да је патрола дана 09.12.2018. године у 11.15 часова извршила контролу комуналног реда и у моменту контроле затекла грађевински контејнер ограђен металном оградом постављен у парку на јавној зеленој површини. Патрола није могла да утврди ко је исти поставио што је и констатовала службеном белешком и фотодокументацијом.

Одредбом члана 60. Одлуке о комуналном реду („Сл.лист града Београда“, бр. 10/11, 60/12, 51/14, 92/14, 2/15, 11/15, 61/15, 75/16, 19/17, 50/18 и 92/18) прописано је да инспекцијски надзор над применом одлуке врши општинска и градска комунална инспекција, у складу са надлежностима утврђеним посебним прописом града док је одредбом члана 2. Одлуке о комуналној инспекцији ("Сл. лист града Београда", бр. 18/92, 19/92 - испр., 9/93, 25/93, 31/93, 4/94, 2/95, 6/99, 11/2005, 29/2014 и 19/2017) прописано да комунална инспекција градске општине врши у првом степену све послове инспекцијског надзора.

С тим у вези, Вашу пријаву и списе предмета упутили смо Управи градске општине Земун на даљу надлежност и поступање.

С поштовањем
Секретаријат за послове комуналне полиције"
18-12-2018 15:07:57
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za inspekcijske poslove:

"Република Србија
Град Београд
Градска управа града Бограда
Секретаријат за инпекцијске послове
Сектор за комунални инспекцијски надзор
Х- 02 бр. 355-3855/2018г.
Београд
27. марта бр. 43-45
12.12.2018.године
ир
27. марта бр. 43-45
11000 Београд

Тим Моја иницијатива

ПРЕДМЕТ : Одговор на питање упућено преко Интернета

Коме: комуналној инспекцији

Питањe: Улица Марка Николића бб-парк, грађевински контејнер у парку

ОДГОВОР: Овом Секретаријату је прослеђено од стране ГО Земун, одељења за инспекцијске послове путем интернета питање Тим Моја иницијатива, које смо делимично цитирали. У вези са постављеним питањима истичемо следеће:

Комунални инспектор овог Секретаријата је у поступку инспекцијске контроле, у вези поднете пријаве утврдио наводе по пријави, саслушаао одговорно лице ЈКП "Зеленило Београд" сектор Земун из Београд, ул.Мали калемегдан бр.8 и том приликом дошао до информације да је предметни грађевиски контејнер постављен од стране ЈКП "Зеленило Београд" и да ће бити на том месту до завршетка реконструкције платоа и пешачке зоне код ГО Земун.

Срдaчaн пoздрaв,
Сeкрeтaриjaт зa инспeкциjскe пoслoвe"
18-12-2018 12:16:31
Lepo od Komunalne policije sto su se udostojili da odgovore, nazalost njihova tvrdnja nije tacna.
Naime, ovaj objekat stoji u parku od letos, a navedeni radovi su izvodjeni pre 3-4 godine.

U svakom slucaju, iscekujemo odgovor od JKP Zelenilo i informaciju kada nameravaju da sklone kontejner i klozet iz parka.
10-12-2018 21:41:34
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za poslove komunalne policije:

"Република Србија
Град Београд
Градска управа града Београда
Секретаријат за послове комуналне полиције
број: 355-65779/18-XXXIII - 02
05.12.2018. године
НЈ
Београд
Макензијева број 31
тел: 2430-102
e-mail:
komunalna.policija@beograd.gov.rs

У вези ваше пријаве упућене Секретаријату за послове комуналне полиције, која се односи на монтажни објекат постављен у парку у центру Земуна у улици Марка Николића б.б., ГО Земун, обавештавамо Вас да је патрола Секретаријата дана 02.12.2018. године у 15.05 часова извршила контролу комуналног реда и том приликом је затекла контејнер постављен на точкове, ограђен монтажном грађевинском оградом и мобилни тоалет који су остали ту након извођења грађевинских радова на уређењу игралишта за децу. И контејнер и ограда и тоалет припадају ЈКП „Зеленило Београд“, коме се можете обратити за више информација.

Напомињемо да Секретаријат за послове комуналне полиције може предузимати мере сходно својим овлашћењима само ако у моменту контроле затекне нарушавање комуналног реда.

Секретаријат ће и у наредном периоду вршити контролу комуналног реда на овој локацији и поводом затечених појава и лица која нарушавају комунални ред предузимати мере из оквира своје надлежности.

С поштовањем,
Секретаријат за послове комуналне полиције"

Inicijativu sa obaveštenjem Sekretarijata za poslove komunalne policije poslali smo na adresu JKP "Zelenilo Beograd".
09-12-2018 16:33:27
Dobili smo obaveštenje od komunalne inspekcije GO Zemun:

"Р е п у б л и к а С р б и ј а
ГРАД БЕОГРАД-ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН
Одељење за инспекцијске послове
-Комунална инспекција-
Број: 355-2767/2018
Дана: 06.12.2018. године
Земун, Магистратски трг бр. 1

ПРЕДМЕТ: ОБАВЕШТЕЊЕ

Поступајући по вашем поднеску од 03.12.2018.године, број иницијативе 1644, која се односи на контејнер постављен у парку у Земуну у улици Марка Николића од стране ЈКП „Зеленило Београд“, обавештавамо Вас да је комунални инспектор Одељења за инспекцијске послове ГО Земун Вашу пријаву проследио Секретаријату за инспекцијске послове, Комуналној инспекцији у Београду у улици 27.марта бр. 43-45, ради предузимања мера из њихове надлежности.

С поштовањем"

Obaveštenje komunalne inspekcije GO Zemun poslali smo na adresu Sekretarijata za inspekcijske poslove.
06-12-2018 12:13:56
Dobili smo odgovor od Sekretarijat za inspekcijske poslove:

"Поштовани,

С обзиром да је пријава прослеђена надлежном органу, инспекције Секретаријата за инспекцијске послове неће поступати по пријави.

Секретаријат за инспекцијске послове"

Inicijativu smo ponovo poslali na adresu Sekretarijata za poslove komunalne policije.
03-12-2018 16:42:08
Dobili smo obaveštenje od komunalne inspekcije GO Zemun:

"Р е п у б л и к а С р б и ј а
ГРАД БЕОГРАД-ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН
Одељење за инспекцијске послове
-Комунална инспекција-
Број: 355-2767/2018
Дана: 03.12.2018. године
Земун, Магистратски трг бр. 1

ПРЕДМЕТ: ОБАВЕШТЕЊЕ

Поступајући по вашем поднеску од 26.11.2018.године, број иницијативе 1644, која се односи на контејнер постављен у парку у Земуну у улици Марка Николића од стране ЈКП „Зеленило Београд“, обавештавамо Вас да је комунални инспектор Одељења за инспекцијске послове ГО Земун Вашу пријаву проследио Секретаријату за инспекцијске послове, Комуналној инспекцији у Београду у улици 27.марта бр. 43-45, ради предузимања мера из њихове надлежности.

С поштовањем"
03-12-2018 16:38:25
Inicijativu smo ponovo poslali na adrese: GO Zemun i Sekretarijat za poslove komunalne policije.
30-11-2018 17:00:29
 
INICIJATIVE U KOMŠILUKU
INICIJATIVU PRATI