11080 Savesni građanin


Prijavljena inicijativa
Inicijativa broj 1644
Komentari (9)
Zelene površine/Parkovi
 • Slučaj postavljen: 25-11-2018
 • Neidentifikovani stajaci objekat u parku u Zemunu
Marka Nikolica, Zemun - Zemun - Beograd
 • Model aparata: VKY-L09
 • Marka aparata: HUAWEI
 • Originalni datum slike: 2018:11:24 09:35:03
 • Obrada slike: VKY-L09 8.0.0.376(C432)
 • Model aparata: VKY-L09
 • Marka aparata: HUAWEI
 • Originalni datum slike: 2018:11:24 09:35:05
 • Obrada slike: VKY-L09 8.0.0.376(C432)
 • Model aparata: VKY-L09
 • Marka aparata: HUAWEI
 • Originalni datum slike: 2018:11:24 09:35:13
 • Obrada slike: VKY-L09 8.0.0.376(C432)
Ovog proleca je u park u centru Zemuna postavljen objekat, za koji se ne zna sta je - deluje kao cirkuska prikolica, mada sluzi i kao toalet lokalnim pijancima.
Molio bih nadlezene za informaciju sta predstavlja ovaj objekat i do kada ce stajati na ovom mestu?

Postavite nov komentar
Uz komentar priložite:
Komentari (9)
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za inspekcijske poslove:

"Република Србија
Град Београд
Градска управа града Бограда
Секретаријат за инпекцијске послове
Сектор за комунални инспекцијски надзор
Х- 02 бр. 355-3855/2018г.
Београд
27. марта бр. 43-45
12.12.2018.године
ир
27. марта бр. 43-45
11000 Београд

Тим Моја иницијатива

ПРЕДМЕТ : Одговор на питање упућено преко Интернета

Коме: комуналној инспекцији

Питањe: Улица Марка Николића бб-парк, грађевински контејнер у парку

ОДГОВОР: Овом Секретаријату је прослеђено од стране ГО Земун, одељења за инспекцијске послове путем интернета питање Тим Моја иницијатива, које смо делимично цитирали. У вези са постављеним питањима истичемо следеће:

Комунални инспектор овог Секретаријата је у поступку инспекцијске контроле, у вези поднете пријаве утврдио наводе по пријави, саслушаао одговорно лице ЈКП "Зеленило Београд" сектор Земун из Београд, ул.Мали калемегдан бр.8 и том приликом дошао до информације да је предметни грађевиски контејнер постављен од стране ЈКП "Зеленило Београд" и да ће бити на том месту до завршетка реконструкције платоа и пешачке зоне код ГО Земун.

Срдaчaн пoздрaв,
Сeкрeтaриjaт зa инспeкциjскe пoслoвe"
18-12-2018 12:16:31
Lepo od Komunalne policije sto su se udostojili da odgovore, nazalost njihova tvrdnja nije tacna.
Naime, ovaj objekat stoji u parku od letos, a navedeni radovi su izvodjeni pre 3-4 godine.

U svakom slucaju, iscekujemo odgovor od JKP Zelenilo i informaciju kada nameravaju da sklone kontejner i klozet iz parka.
10-12-2018 21:41:34
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za poslove komunalne policije:

"Република Србија
Град Београд
Градска управа града Београда
Секретаријат за послове комуналне полиције
број: 355-65779/18-XXXIII - 02
05.12.2018. године
НЈ
Београд
Макензијева број 31
тел: 2430-102
e-mail:
komunalna.policija@beograd.gov.rs

У вези ваше пријаве упућене Секретаријату за послове комуналне полиције, која се односи на монтажни објекат постављен у парку у центру Земуна у улици Марка Николића б.б., ГО Земун, обавештавамо Вас да је патрола Секретаријата дана 02.12.2018. године у 15.05 часова извршила контролу комуналног реда и том приликом је затекла контејнер постављен на точкове, ограђен монтажном грађевинском оградом и мобилни тоалет који су остали ту након извођења грађевинских радова на уређењу игралишта за децу. И контејнер и ограда и тоалет припадају ЈКП „Зеленило Београд“, коме се можете обратити за више информација.

Напомињемо да Секретаријат за послове комуналне полиције може предузимати мере сходно својим овлашћењима само ако у моменту контроле затекне нарушавање комуналног реда.

Секретаријат ће и у наредном периоду вршити контролу комуналног реда на овој локацији и поводом затечених појава и лица која нарушавају комунални ред предузимати мере из оквира своје надлежности.

С поштовањем,
Секретаријат за послове комуналне полиције"

Inicijativu sa obaveštenjem Sekretarijata za poslove komunalne policije poslali smo na adresu JKP "Zelenilo Beograd".
09-12-2018 16:33:27
Dobili smo obaveštenje od komunalne inspekcije GO Zemun:

"Р е п у б л и к а С р б и ј а
ГРАД БЕОГРАД-ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН
Одељење за инспекцијске послове
-Комунална инспекција-
Број: 355-2767/2018
Дана: 06.12.2018. године
Земун, Магистратски трг бр. 1

ПРЕДМЕТ: ОБАВЕШТЕЊЕ

Поступајући по вашем поднеску од 03.12.2018.године, број иницијативе 1644, која се односи на контејнер постављен у парку у Земуну у улици Марка Николића од стране ЈКП „Зеленило Београд“, обавештавамо Вас да је комунални инспектор Одељења за инспекцијске послове ГО Земун Вашу пријаву проследио Секретаријату за инспекцијске послове, Комуналној инспекцији у Београду у улици 27.марта бр. 43-45, ради предузимања мера из њихове надлежности.

С поштовањем"

Obaveštenje komunalne inspekcije GO Zemun poslali smo na adresu Sekretarijata za inspekcijske poslove.
06-12-2018 12:13:56
Dobili smo odgovor od Sekretarijat za inspekcijske poslove:

"Поштовани,

С обзиром да је пријава прослеђена надлежном органу, инспекције Секретаријата за инспекцијске послове неће поступати по пријави.

Секретаријат за инспекцијске послове"

Inicijativu smo ponovo poslali na adresu Sekretarijata za poslove komunalne policije.
03-12-2018 16:42:08
Dobili smo obaveštenje od komunalne inspekcije GO Zemun:

"Р е п у б л и к а С р б и ј а
ГРАД БЕОГРАД-ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН
Одељење за инспекцијске послове
-Комунална инспекција-
Број: 355-2767/2018
Дана: 03.12.2018. године
Земун, Магистратски трг бр. 1

ПРЕДМЕТ: ОБАВЕШТЕЊЕ

Поступајући по вашем поднеску од 26.11.2018.године, број иницијативе 1644, која се односи на контејнер постављен у парку у Земуну у улици Марка Николића од стране ЈКП „Зеленило Београд“, обавештавамо Вас да је комунални инспектор Одељења за инспекцијске послове ГО Земун Вашу пријаву проследио Секретаријату за инспекцијске послове, Комуналној инспекцији у Београду у улици 27.марта бр. 43-45, ради предузимања мера из њихове надлежности.

С поштовањем"
03-12-2018 16:38:25
Inicijativu smo ponovo poslali na adrese: GO Zemun i Sekretarijat za poslove komunalne policije.
30-11-2018 17:00:29
Dobili smo odgovor od Sekretarijat za inspekcijske poslove:

"Поштовани,

С обзиром да је пријава прослеђена надлежном органу, инспекције Секретаријата за инспекцијске послове неће поступати по пријави.

Секретаријат за инспекцијске послове"

Čekamo odgovore ostalih nadležnih službi.
26-11-2018 16:35:28
Inicijativa sa linkom stranice je prosleđena na adrese: GO Zemun, Sekretarijat za inspekcijske poslove, Sekretarijat za poslove komunalne policije.
25-11-2018 18:11:40
 
INICIJATIVE U KOMŠILUKU
INICIJATIVU PRATI