11080 Savesni građanin


Prijavljena inicijativa
Inicijativa broj 1630
Komentari (4)
Rupa na putu
 • Slučaj postavljen: 08-11-2018
 • Rupa na putu
Njegoseva 31 - Zemun - Beograd
 • Model aparata: VKY-L09
 • Marka aparata: HUAWEI
 • Originalni datum slike: 2018:10:21 12:08:16
 • Obrada slike: VKY-L09 8.0.0.376(C432)
 • Model aparata: VKY-L09
 • Marka aparata: HUAWEI
 • Originalni datum slike: 2018:10:21 12:08:20
 • Obrada slike: VKY-L09 8.0.0.376(C432)
 • Model aparata: VKY-L09
 • Marka aparata: HUAWEI
 • Originalni datum slike: 2018:10:21 12:08:24
 • Obrada slike: VKY-L09 8.0.0.376(C432)
Cilj ove inicijative je da se zamole nadlezni da se sredi rupa od nekih 15cm u Njegosevoj ulici u Zemunu.

Postavite nov komentar
Uz komentar priložite:
Komentari (4)
Dobili smo odgovor od inspekcije GO Zemun:

"Република Србија
ГРАД БЕОГРАД-ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН
Управа градске општине Земун
Одељење за инспекцијске послове
Комунална инспекција
Број: 355-2713/2018
Дана: 16.11.2018.године
Земун, Магистратски трг бр.1.

ПРЕДМЕТ: ОБАВЕШТЕЊЕ
Поштовани,
Поступајући по вашем поднеску број 1630, обавештавамо Вас да је комунални инспектор Одељења за инспекцијске послове Градске општине Земун, проследио пријаву ГУ Град Београд, Секратириjату за саобраћај, 27.марта 43-45, ради предузимања мера из њихове надлежности."
19-11-2018 10:39:56
Dobili smo odgovor od JP "Putevi Beograda":

"Поштовани,

Пријаву грађана смо проследели Секретаријату за инспекцијске послове на даљу надлежност.

С поштовањем
ЈП „Путеви Београда“ "
14-11-2018 22:27:31
Dobili smo odgovor od JKP "Beograd put":

"Поштовани

Ваша пријава је евидентирана и прослеђена надлежним службама ЈКП Београд пут које ће изаћи на поменуту локацију и реаговати у складу са планом рада и поштујући неoпходну сагласност надлежних градских органа .

Срдачан поздрав
ЈКП "Београд пут"
Служба за техничку припрему
Одељење за планове, анализу и маркетинг
тел.011/2071-622"
13-11-2018 18:06:04
Inicijativa sa linkom stranice je prosleđena na adrese: GO Zemun, JP Putevi Beograda, JKP Beograd put.
08-11-2018 21:27:51
 
INICIJATIVE U KOMŠILUKU
INICIJATIVU PRATI