Prijavljena inicijativa
Inicijativa broj 1621
Komentari (5)
Pešački prelaz
 • Slučaj postavljen: 02-11-2018
 • Bezbednost
Ilije Đuričića - Čukarica - Beograd
 • Model aparata: MYA-L11
 • Marka aparata: HUAWEI
 • Originalni datum slike: 2018:09:25 15:26:04
 • Obrada slike: Maya-L11C432B181
 • Model aparata: MYA-L11
 • Marka aparata: HUAWEI
 • Originalni datum slike: 2018:09:21 15:34:59
 • Obrada slike: Maya-L11C432B181
U zonu škole Parkiranjem automobila na nepredviđenom mestu prelazak ulice je onemogućen ili je smanjena preglednost naročito dece.Molim vas za pomoć.

Postavite nov komentar
Uz komentar priložite:
Komentari (5)
Dobili smo obaveštenje od Uprave saobraćajne policije za grad Beograd:

"Република Србија
Министарство унутрашњих послова
Дирекција полиције
Полицијска управа за град Београд
Управа саобраћајне полиције
03/16/4 Број: 776/18
Дана 29.11.2018. године
Љермонтова 12а
Београд

Поштовани,

Управа саобраћајне полиције изражава своје наjдубље поштовање, па Вас у вези Вашег дописа којим сте се обратили Министарству унутрашњих послова Р. Србије и у којем износите проблем непрописног паркирања од стране возача у улици Илије Ђуричића, обавештавамо да су полицијски службеници СПИ "Југ" у протеклом периоду, у различитим временским интервалима обилазили наведену локацију, при чему су уз асистенцију ЈКП Паркинг сервис, уклонили 10 непрописно паркираних возила.
Полицијски службеници Управе саобраћајне полиције, Полицијске управе за град Београд ће и у наредном периоду у складу са објективним могућностима и датим овлашћењима предузимати мере прописане Законом о безбедности саобраћаја на путевима према возачима који не поштују правила саобраћаја на наведеној локацији.

С поштовањем"
29-11-2018 17:04:59
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za poslove komunalne policije:

"Република Србија
Град Београд
Градска управа града Београда
Секретаријат за послове комуналне полиције
Сектор за нормативно-правне послове и праћење прекршајног налога
Број: 355-61578/18-XXXIII-02
Датум:13.11.2018. године
НР
Београд
Макензијева 31
тел: 2430-102
e-mail: komunalna.policija@beograd.gov.rs

Предмет: Обавештење

Поштовани,

Поводом Вашег поднеска упућеног електронским путем Секретаријату за послове комуналне полиције дана 04.11.2018. године, у предмету под горе наведеним бројем, у коме прослеђујете пријаву грађанина везано за непрописно паркирање у зони школе на адреси Илије Ђуричића, ГО Чукарица, oбавештавамо Вас да је патрола дана 07.11.2018. године у 11.10 часова извршила контролу комуналног реда и у моменту контроле затекла једно непрописно паркирано возило те ће бити издат прекршајни налог у складу са Законом о прекршајима („Службени гласник РС”, бр. 65/13, 13/16 и 98/16 – одлука УС).

Имајући у виду да Секретаријат за послове комуналне полиције може предузимати мере сходно својим овлашћењима само ако у моменту контроле затекне нарушавање комуналног реда, Секретаријат ће и у наредном периоду вршити контролу комуналног реда на овој локацији и поводом затечених пријава и лица која нарушавају комунални ред, предузимати мере из оквира своје надлежности.

Такође, пријаву нарушавања прописаног комуналног реда, ради правовременог и ефикасног поступања, грађани могу упутити сваког дана бесплатним позивом са фиксних мрежа на број телефона 0800/110-011 и за позиве са мобилних мрежа на број 011/30-90-007, у времену од 00-24 часа."
19-11-2018 10:08:42
Dobili smo odgovor od Sekretarijata za inspekcijske poslove:

"Поштовани,

Ваша представка ће бити размотрена у складу са надлежностима Секретаријата за инспекцијске послове.

Срдачан поздрав.
Секретаријат за инспекцијске послове"
05-11-2018 15:58:11
Dobili smo obaveštenje od komunalne inspekcije GO Čukarica:

"Поводом Ваше електронске представкe од 04/11/2018. године, обавештавамо Вас да ће комунални инспектор овог Одељења, сагласно одредбичлана15. Закона о инспекцијском надзору ("Сл. гласник РС", бр. 36/15), извршити прикупљање података од значаја за инспекцијски надзор по наводима исте и уколико постоји правни основ за поступање, покренути поступак инспекцијског надзора по службеној дужности и у складу са датим овлашћењимa предузети мере из оквира своје надлежности.


С' поштовањем
Комунална инспекција Управе градске општине Чукарица"
05-11-2018 15:57:54
Inicijativa sa linkom stranice je prosleđena na adrese: Komunalna inspekcija GO Čukarica, Sekretarijat za poslove komunalne policije, Uprava saobraćajne policije za grad Beograd, Sekretarijat za inspekcijske poslove i Agencija za bezbednost saobraćaja.
02-11-2018 10:53:21
 
INICIJATIVE U KOMŠILUKU
INICIJATIVU PRATI