Gradjanin inspektor Gradski osvetnik


Zatvorena inicijativa
Inicijativa broj 1608
Komentari (15)
Vodovod i kanalizacija
  • Slučaj postavljen: 20-10-2018
  • Polu otvoren saht
Platana 5 *na parkingu* - Čukarica - Beograd
  • Model aparata: SLA-L22
  • Marka aparata: HUAWEI
  • Originalni datum slike: 2018:10:20 13:09:28
  • Obrada slike: SLA-L22C432B154
Otvoren saht opasnost i po ljude a i po zivotinje koje mogu upasti...

Postavite nov komentar
Uz komentar priložite:
Komentari (15)
Dobili smo obaveštenje od JKP "Vodovod i kanalizacija":

"Поштовани,

На основу покренуте иницијативе број 1608, а која се односи на пријаву шахта без поклопца на паркингу поред кућног броја 5 у улици Платана, обавештавамо Вас да је постављање заштитног бетонског поклопца на предметни силаз извршено дана 20.11.18. године, а по броју налога 2-259/18.

Срдачан поздрав,
ЈКП Београдски водовод и канализација"
28-11-2018 22:00:13
Hvala. Napomenu sa dokaznim materijalom poslali smo na adresu JKP "Vodovod i kanalizacija".
23-11-2018 10:38:22
Zatvaram ovo,ali pod napomenom da lepo nameste ovaj saht koji su postavili...
22-11-2018 18:59:22
Dobili smo obaveštenje od JKP "Vodovod i kanalizacija":

"Поштовани-a,

Примили смо Ваше електронско писмо и захваљујемо што сте нам се обратили на овај начин.
Ваше писмо упутили смо надлежном сектору и очекујемо њихов одговор који ћемо Вам проследити чим га добијемо.

Срдачан поздрав.
ЈКП Београдски водовод и канализација"
20-11-2018 19:21:40
Inicijativu smo ponovo poslali na adrese: JKP "Vodovod i kanalizacija" i inspekcija GO Čukarica
18-11-2018 07:24:38
Dobili smo obaveštenje od JKP "Vodovod i kanalizacija":

"Poštovani,

Na osnovu ponovo prijavljene inicijative broj 1608, a koja se odnosi na prijavu poluotvorenog šahta kanalizacije u ulici Platana broj 5, obaveštavam Vas da je izlaskom ekipe nadležnog rejona nakon prijema prijave konstatovano da je u pitanju poklopac silaza na atmosferskoj liniji iz sistema beogradske kanalizacije, pa je dana 13.11.18. dat nalog Pogonu za sanaciju defekata i kanalske opreme, zaveden pod brojem 2-259/18, za postavljanje zaštitnog betonskog poklopca na revizionom silazu na predmetnoj lokaciji. Radovi će biti izvršeni u najkraćem mogućem roku, u zavisnosti od raspoloživosti mehanizacije, opreme i ljudstva Pogona za sanaciju defekata i kanalske opreme.

Srdačan pozdrav,
JKP Beogradski vodovod i kanalizacija"
13-11-2018 18:00:03
Dobili smo odgovor od JKP "Vodovod i kanalizacija":

"Поштовани,

Примили смо Ваше електронско писмо и захваљујемо што сте нам се обратили на овај начин.
Ваше писмо упутили смо надлежном сектору и очекујемо њихов одговор који ћемо Вам проследити чим га добијемо.

Срдачан поздрав,
ЈКП Београдски водовод и канализација"
05-11-2018 15:52:17
Inicijativu smo ponovo poslali na adrese: JKP "Vodovod i kanalizacija" i inspekcija GO Čukarica.
04-11-2018 21:34:36
  
INICIJATIVE U KOMŠILUKU
INICIJATIVU PRATI