srba2018 Savesni građanin


Prijavljena inicijativa
Inicijativa broj 1588
Komentari (28)
Problemi u saobraćaju
 • Slučaj postavljen: 10-10-2018
 • Problem sa kamionima u naselju Altina
Ugrinovacki put 1-100, Dobanovacki put 1-100, Pavla Vuisica - Zemun - Beograd
 • Model aparata:
 • Marka aparata:
 • Originalni datum slike:
 • Obrada slike:
 • Model aparata:
 • Marka aparata:
 • Originalni datum slike:
 • Obrada slike:
Poštovani,

Stanovnici naselja Altina imaju ogroman problem sa kretanjem kamiona. Na ulazu u naselje postoji saobraćajni znak zabrane za kretanje kamiona, osim za vozila sa posebnom dozvolom Sekretarijata za saobraćaj (slika 1). Na novosadskom putu pre benzinske pumpe Knez Petrol postoji saobraćajni znak za obazan smer pravo, dok je dopunska tabla skinuta ili otpala pre više godina (slika 2). To bi praktično značilo da je skretanje levo i desno zabranjeno za sva vozila, što nije slučaj, jer semaforska i horizontalna signalizacija govore drugačije.

U naselje svakodnevno ulazi na desetine šlepera i teških kamiona iz zemlje i imostranstva. Malo je verovatno da sva ta vozila imaju dozvolu Sekretarijata za saobraćaj. Ulice u naselju ne omogućavaju kretanje takvih vozila, što ugrožava bezbednost pešaka i drugih učesnika u saobraćaju. Ne retko se takva vozila "zaglave" u uskim ulicama i blokiraju saobraćaj.

Nikada nisam video da saobraćajna policija kontroliše kretanje kamiona kroz naselje ili da ga sankcioniše.

U vezi sa prethodnim, molim nadležne službe da postave nedostajuće saobraćajne znake. Najbolje bi bilo da se kretanje kamiona nosvosti preko 3,5t zabrani kroz naselje.

Saobraćajnu policiju molim da kontroliše i sankcioniše nedozvoljeno kretanje kamiona.


Postavite nov komentar
Uz komentar priložite:
Komentari (28)
Dobili smo obaveštenje od Uprave saobraćajne policije za grad Beograd:

"Република Србија
Министарство унутрашњих послова
Дирекција полиције
Полицијска управа за град Београд
Управа саобраћајне полиције
03/16/4 Број: 33/19
Дана 20.02.2019. године
Љермонтова 12а
Београд

Поштовани,

У вези Вашeг дописа којим сте нам се обратили, у коме износте проблем непоштовања саобраћајних прописа од стране возача теретних моторних возила у Ул. Угриновачки пут 1-100, Ул. Добановачки пут 1-100 и Ул. Павла Вујисића, обавештавамо Вас да су полицијски службеници СПИ "Запад" у периоду од 28.01.2019. до 19.02.2019. године, у различитим временским интервалима обилазили наведене локације, при чему су у поступку контроле учесника у саобраћају санкционисали 18 возача за учињене прекршаје.
Полицијски службеници Управе саобраћајне полиције, Полицијске управе за град Београд ће и у наредном периоду у складу са објективним могућностима и датим овлашћењима предузимати мере прописане Законом о безбедности саобраћаја на путевима према возачима који не поштују правила саобраћаја на наведеној локацији.

С поштовањем"
21-02-2019 18:50:54
Inicijativu sa novim dopisom i dokaznim materijalom poslali smo na adresu Uprave saobraćajne policije za grad Beograd.
23-01-2019 13:21:06
Nepoštovanje saobraćajnih propisa se nastavlja. Kamioni masovno skreću levo iako je to zabranjeno.

Iako gotovo svakodnevno prolazim ovim pravcem ni jednom nisam uočio patrolu saobraćajne policije da sankcioniše vozače kamiona koje krše propise. Verujem da se kontrole sprovode, ali verovatno u nekom drugom vremenu. Najčešće kršenje propisa je u poslepodnevnim časovima (15-18h).

Molim nadležne organe saobraćajne policije da pojačaju kontrole kako bi se ovaj problem rešio. Unapred hvala.
23-01-2019 08:36:41
Dobili smo obaveštenje od Uprave saobraćajne policije za grad Beograd:

"Република Србија
Министарство унутрашњих послова
Дирекција полиције
Полицијска управа за град Београд
Управа саобраћајне полиције
03/16/4 Број: 895/18
Дана 11.01.2019. године
Љермонтова 12а
Београд

Поштовани,

У вези Вашег дописа којим сте нам се обратили, а у коме грађани износе проблем непоштовања саобраћајних прописа на следећим локацијама : Угриновачки пут, Добановачки пут и ул. Павла Вујисића (насеље Алтина), обавештавамо Вас да су полицијски службеници СПИ "Запад" у протеклом периоду, у различитим временским интервалима обилазили наведену локацију, при чему су у поступку контроле учесника у саобраћају санкционисали 9 возача за учињене прекршаје.
Полицијски службеници Управе саобраћајне полиције, Полицијске управе за град Београд ће и у наредном периоду у складу са објективним могућностима и датим овлашћењима предузимати мере прописане Законом о безбедности саобраћаја на путевима према возачима који не поштују правила саобраћаја на наведеној локацији.

С поштовањем"
11-01-2019 16:04:01
Dobili smo obaveštenje od komunalne inspekcije GO Zemun:

"Поштовани,

Обзиром, да већ 6 пута понављате преставаку и ако смо вам одговорили да комунлна инспекција ГО Земун није надлежна за поступање по предметној представци као и да се из представке види да сте је проследили надлежном органу, односно, саобраћајној полицији. Сходно, чл. 18 Закона о инспекцијском назорау (Службени гласник РС бр. 36/15) вашу преставаку сматрамо злоупотребу права на подношење преставаки тако да комунални инспектор неће покренути поступак по службеној дужности, нити, ћемо се оглашавати по предметној представаци убудуће.

С поштовањем"
21-12-2018 19:39:58
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za saobraćaj:

"Поштовани,

Начин кретања теретних возила чија највећа дозвољена маса прелази 3,5 т кроз Београд, утврђен је Решењем о режиму саобраћаја теретних моторних и запрежних возила кроз Београд (''Службени лист града Београда'', бр. 67/12 и 64/14) и сходно томе, постављеном саобраћајном сигнализацијом на уличној мрежи. Тако је на свим улазно-излазним правцима у/из Града (Панчевачки пут, Зрењанински пут, Смедеревски пут, Аутопут, Авалски пут, Ибарска магистрала, Савска магистрала, Нови новосадски пут), као и на траси Oбилазнице, постављена саобраћајна сигнализација којом се забрањује скретање теретних моторних возила чија највећа дозвољена маса прелази 3,5 т. Изван те дефинисане трасе, теретна моторна возила чија највећа дозвољена маса прелази 3,5 тоне, могу се кретати, зауставити и паркирати само на основу дозволе коју, уз накнаду, издаје Секретаријат за саобраћај.

Одржавање саобраћајне сигнализације у надлежности је ЈП “Путеви Београда“, Масарикова 5. Контрола постојећег режима саобраћаја у надлежности је саобраћајне полиције МУП РС, Љермонтова 12а.

Срдачан поздрав
Секретаријат за саобраћај
Одељење за информисање"
20-12-2018 17:17:33
Inicijativu sa novim dopisom i dokaznim materijalom poslali smo na adresu Uprave saobraćajne policije za grad Beograd.
17-12-2018 17:28:19
Postovani,

Dopunska tabla je najzad postavljena. Sada je važno da saobraćajna policija obezbedi postovanje saobraćajnih propisa i sankcioniše vozače teretnih vozila nosivosti preko 3,5t koja ne poštuju znak za obavezan smer pravo, već skreću levo i ulaze u naselje.

Službenicima saobraćajne policije hvala na savesnom radu. Oni u velikoj meri doprinose bezbednosti građana.
17-12-2018 11:50:44
Dobili smo obaveštenje od Uprave saobraćajne policije za grad Beograd:

"Република Србија
Министарство унутрашњих послова
Дирекција полиције
Полицијска управа за град Београд
Управа саобраћајне полиције
03/16/4 Број: 814/18
Дана 14.12.2018. године
Љермонтова 12а
Београд

Поштовани,

У вези Вашег дописа којим сте нам се обратили, а у коме грађани износе проблем непоштовања саобраћајних прописа , а посебно кретање теретних возила у улицама Угриновачки пут, Добановачки пут и Павла Вујисића у насељу Алтина, обавештавамо Вас да су полицијски службеници СПИ "Запад" у протеклом периоду, у различитим временским интервалима обилазили наведену локацију, при чему су у поступку контроле учесника у саобраћају санкционисали 12 возача за учињене прекршаје.

Полицијски службеници Управе саобраћајне полиције, Полицијске управе за град Београд ће и у наредном периоду у складу са објективним могућностима и датим овлашћењима предузимати мере прописане Законом о безбедности саобраћаја на путевима према возачима који не поштују правила саобраћаја на наведеној локацији.

С поштовањем"
14-12-2018 17:00:21
Inicijativu sa novim dopisom i materijalima poslali smo na adrese: JP "Putevi Beograda", Sekretarijata za saobraćaj, Sekretarijat za inspekcijske poslove, Uprava saobraćajne policije za grad Beograd i GO Zemun.
05-12-2018 15:39:45
 
INICIJATIVE U KOMŠILUKU
INICIJATIVU PRATI