Isilka10 Građanin


Prijavljena inicijativa
Inicijativa broj 1580
Komentari (5)
Nepropisno parkiranje
 • Slučaj postavljen: 03-10-2018
 • Cerova 6 Cerak
 • Model aparata: SM-J320FN
 • Marka aparata: samsung
 • Originalni datum slike: 2018:10:02 18:11:49
 • Obrada slike: J320FNXXU0ARA1
 • Model aparata: SM-J320FN
 • Marka aparata: samsung
 • Originalni datum slike: 2018:10:02 18:12:24
 • Obrada slike: J320FNXXU0ARA1
 • Model aparata: SM-J320FN
 • Marka aparata: samsung
 • Originalni datum slike: 2018:10:02 18:12:06
 • Obrada slike: J320FNXXU0ARA1
Postovani,
u naselju Cerak, Cerova br 6, imamo problem sa parkiranjem , koji je u jednom trenutku resen na incijativu samih gradjana koji su betonirali deo koji je sluzio za prilaz zgradi u hitnim slucajevima, jer je ranije parking po urbanistickom planu bio na obodima naselja ali kako su se vremena menjala tako smo automobile zaticali na klocnama skinutih guma i bez delova, jer taj deo je prilicno udaljen i nije prohodan pesacima,, pogotovu nocu.
Pre par godina i opstina nam je betonirala taj, nazaovi, parking. Nije problem sto se povecao problem kola po stanu pa neki i po dva tri imaju po stanu dok se oni koriste i voze ali kad bahati sustanar verovatno iz susednog ulaza koristi taj parking za odlaganje kola koja prerodaje, popravlja ili stave, kome mi da se obratimo? Mozda su i kradena pa stoje tu u slepom crevu.
S postovanjem Jasna De Lungin, Cerova br 6

Postavite nov komentar
Uz komentar priložite:
Komentari (5)
Dobili smo obaveštenje od Uprave saobraćajne policije za grad Beograd:

"Република Србија
Министарство унутрашњих послова
Дирекција полиције
Полицијска управа за град Београд
Управа саобраћајне полиције
03/16/4 Број:681/18
Дана 30.10.2018. године
Љермонтова 12а
Београд

Поштовани,

У вези Вашег дописа којим сте нам се обратили, a у коме грађани указују на проблем непоштовања саобраћајних прописа у улици Церова код броја 6, обавештавамо Вас да су полицијски службеници СПИ "Југ" у протеклом периоду, у различитим временским интервалима обилазили наведену локацију, при чему су у поступку контроле учесника у саобраћају санкционисали 7 возача за учињене прекршаје.

Полицијски службеници Управе саобраћајне полиције, Полицијске управе за град Београд ће и у наредном периоду у складу са објективним могућностима и датим овлашћењима предузимати мере прописане Законом о безбедности саобраћаја на путевима према возачима који не поштују правила саобраћаја на наведеној локацији.

С поштовањем"
30-10-2018 16:18:15
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za poslove komunalne policije:

"Република Србија
Град Београд
Градска управа града Београда
Секретаријат за послове Комуналне полиције
XXXIII-01број:037-1-3037/2018
05.10.2018. године
ВВ
Београд
Макензијева број 31
тел. 011/2430-102

Предмет: Обавештење

У вези Вашег поднеска – иницијативе број 1580, упућене Секретаријату за послове комуналне послове путем електронске поште дана 04.10.2018. године, у којем странка указује на проблем са недовољним бројем паркинг места у улици Церова број 6, насеље Церак, општина Чукарица, као и на проблем држања возила која служе за поправку и препродају, обавештавамо Вас да Секретаријат за послове комуналне полиције у складу са овлашћењима прописаним Законом о комуналној полицији („Службени гласник РС“, број 51/09) и Одлуком о комуналној полицији („Службени лист града Београда“, број 6/10 и 23/13), врши контролу, има надлежности, односно поступа и примењује овлашћења, у случајевима када се поступа супротно одлукама Града, санкционишући неодговорна и несавесна лица, а све у циљу одржавања комуналног реда

У циљу решавања наведеног проблрема са недовољним бројем паркинг места, странка се може обратити Секретаријату за саобраћај града Београда, у чијој је искључивој надлежности техничко регулисање саобраћаја на општинским путевима и улицама у насељима утврђивањем режима саобраћаја којим се омогућава безбеднији и проточнији саобраћај у редовним условима (усмеравање транзитног, теретног, бициклистичког и пешачког саобраћаја, ограничење брзине за све или поједине категорије возила, одређивање простора за паркирање и заустављање возила, утврђивање путева и улица намењених јавном превозу путника и сл.) као и у условима привремених заузећа (радови, манифестације, промоције, снабдевање и сл.).

Што се тиче држања возила која служе за поправку и препродају, обавештавамо Вас да обзиром да Секретаријат за послове комуналне полиције није овлашћен да води управни поступак и доноси решења за уклањање таквих возила, за решавање наведеног проблема потребно је да се обратите комуналној инспекцији градске општине, на чијој се територији таква возила налазе, (у конкреном случају општина Чукарица), која ће у управном поступку решењем наложити предузимање мера на уклањању наведених возила.

Уколико по оцени инспекцијског органа, постоје претпоставке, да спровођење његових извршних одлука, неће бити могуће без присуства комуналних полицајаца, образложеним захтевом ће се обратити Секретаријату за послове комуналне полиције, која ће у складу са чланом 4. Закона о комуналној полицији, пружити помоћ надлежним органима града, као и предузећима, организацијама и установама које на основу одлуке скупштине града одлучују о појединим правима грађана, правних лица или других странака.

С поштовањем,
Секретаријат за послове комуналне полиције"
08-10-2018 18:31:26
Dobili smo obaveštenje od inspekcije GO Čukarica:

"Поштовани,

Поводом Ваше електронске представкe од 04/10/2018. године, обавештавамо Вас да ће комунални инспектор овог Одељења, сагласно одредбичлана15. Закона о инспекцијском надзору ("Сл. гласник РС", бр. 36/15), извршити прикупљање података од значаја за инспекцијски надзор по наводима исте и уколико постоји правни основ за поступање, покренути поступак инспекцијског надзора по службеној дужности и у складу са датим овлашћењимa предузети мере из оквира своје надлежности.

С' поштовањем
Комунална инспекција Управе градске општине Чукарица"
05-10-2018 11:50:45
Dobili smo odgovor od Sekretarijata za inspekcijske poslove:

"Поштовани,

С обзиром да је пријава прослеђена надлежном органу, инспекције Секретаријата за инспекцијске послове неће поступати по пријави.

Срдачан поздрав.
Секретаријат за инспекцијске послове"
04-10-2018 12:48:56
Inicijativa sa linkom stranice je prosleđena na adrese: GO Čukarica, Sekretarijat za inspekcijske poslove, Sekretarijat za poslove komunalne policije, Ministarstvo unutrašnjih poslova (Uprava saobraćajne policije za grad Beograd).
03-10-2018 11:13:56
 
INICIJATIVE U KOMŠILUKU
INICIJATIVU PRATI