Milenko_M Građanin


Prijavljena inicijativa
Inicijativa broj 1531
Komentari (4)
Garaže i parkirališta
 • Slučaj postavljen: 05-09-2018
 • Zid pred rušenjem
Petra Martinovica 27 ( Zid garaže sa desne strane) , Čukarica - Čukarica - Beograd
 • Model aparata: Lenovo S90-A
 • Marka aparata: Lenovo
 • Originalni datum slike: 2018:08:03 12:05:32
 • Obrada slike:
 • Model aparata: Lenovo S90-A
 • Marka aparata: Lenovo
 • Originalni datum slike: 2018:08:03 12:05:45
 • Obrada slike:
Na zidu od garaže u zgradi Petra Martinovića 27 , Čukarica se nalaze vidne pukotine koje će uskoro otpasti.
Radi se o zidu visine oko 3 m a širine isto 3 m.Sada se zid već odvojio 10 cm i predstavlja veliku masu šuta koja može svakog momenta da se sruši.Ispod tog zida je ulaz u garažu od zgrade pored ( Petra Martinovića 25 ) i tuda prolaze i automobili i pešaci.Nema razloga nikakvog da se ne reaguje i spreče posledice urušavanja zida.Sanacija toga zida je hitno neophodna i nije uopšte skupa .A moguće posledice pada mogu za nekoga da budu katastofalne.

Postavite nov komentar
Uz komentar priložite:
Komentari (4)
Dobili smo obaveštenje od komunalne inspekcije GO Čukarica:

"Увези са Вашомпредставкомкоја се односи на оштећени зид од гараже у згради за колективно становање у Београду у ул. Петра Мартиновића бр.27.обавештавамо Вас следеће:

- дана 10.09.2018.године у периоду од 11,20 – 11,40 часова извршен је ванредни инспекцијски надзор на поменутој адреси и утврђено је да наводи из представке нису предмет надзора Одељења за комуналну инспекцију Управе ГО-Чукарица, већ Одељења за грађевинску инспекцију Управе ГО-Чукарица,

- дана 11.09.2018.године Вашу предтавку смо проследили Одељењу за грађевинску инспекцију Управе ГО-Чукарица на даљу надлежност и поступање.

С поштовањем"

Čekamo obaveštenje o ishodu od građevinske inspekcije GO Čukarica.
12-09-2018 11:34:19
Dobili smo odgovor od Sekretarijata za inspekcijske poslove:

"Postovani,

Vas podnesak je dostavljen gradjevinskoj inspekciji opstine Cukarica na postupanje, uz napomenu da vas obaveste o ishodu.

Sekretarijat za inspekcijske poslove"
07-09-2018 00:27:22
Dobili smo obaveštenje od komunalne inspekcije GO Čukarica:

"Поводом Вашеелектронске представке од 06.09.2018. године, обавештавамо Вас, да смо предметну представку проследили надлежној грађевинској инспекцији јер је у питању зид који се урушава.


С' поштовањем

Комунална инспекција Управе градске општине Чукарица"
06-09-2018 23:00:15
Inicijativa sa linkom stranice je prosleđena na adrese: GO Čukarica, Sekretarijat za poslove komunalne policije, Sekretarijat za inspekcijske poslove.
05-09-2018 18:20:45
 
INICIJATIVE U KOMŠILUKU
INICIJATIVU PRATI
Obaveštavamo vas da portal Moja inicijativa, jedinstveno mesto za prijem predstavki građana i njihovu distribuciju nadležnima, prestaje sa radom 16. aprila 2020. godine.
S obzirom na to da nakon više od 4 godine transparentnosti, entuzijazma i volontiranja nismo uspeli da zainteresujemo relevantne fondacije i institucije za podršku našem programu, prinuđeni smo na ovaj korak.
Pomenuta podrška je u ovoj situaciji neophodna kako bismo mogli da se na adekvatan način posvetimo unapređenju funkcionisanja aplikacije mojainicijativa.com, i, na taj način, rešavanju problema hiljada građana i organizacija kroz njihovu vidljivost za nadležne organe.
Zahvaljujemo se svima na učešću, pomoći i angažovanju u radu građanskog portala mojainicijativa.com, sa zajedničkim ciljem da svoje okruženje učinimo boljim mestom za život i rad.

Tim Moja inicijativa
Udruženje građana "Klikni glasno"