nbg_sava Gradski krstaš


Zatvorena inicijativa
Inicijativa broj 1470
Komentari (9)
Zelene površine/Parkovi
  • Slučaj postavljen: 18-08-2018
  • Trava visoka preko 1.5 m
Omladinskih brigada 126 - Novi Beograd
  • Model aparata: iPhone SE
  • Marka aparata: Apple
  • Originalni datum slike: 2018:08:16 18:16:39
  • Obrada slike: 11.4.1
Drago Zelenilo, situacija u bloku 70a je prilično loša što se tiče travnatih površina unutar bloka.

Jasno je da su padale kiše, da su odmori, da su ekipe bile zauzete, da nemate dovoljno ljudi (inače ovakve stvari ne bi morale da se pojavljuju, već bi kosili redovno svakog meseca), itd, ali ne može baš da se dozvoli da trava dosegne visinu nekog košarkaša. Dajte onaj klasičan odgovor da će ekipe u skladu sa mogućnostima izaći na teren, makar da bude jasno da je situacija prijavljena i da ste "upoznati" sa njom.

Postavite nov komentar
Uz komentar priložite:
Komentari (9)
Hvala na zatvaranju inicijative.
05-09-2018 18:19:27
Trava je pokošena.
05-09-2018 18:10:06
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za inspekcijske poslove:

"Република Србија
Град Београд
Градска управа града Београда
Секретаријат за инспекцијске послове
Сектор за комунални инспекцијски надзор
Одељење за комунални инспекцијски надзор
Одсек за комунални инспекцијски надзор
Х-02 Бр: 355-2717/2018
29.08.2018. године
27. марта бр. 43-45
11000 Београд
телeфон: 011/3309-475
факс: 011/3309-301
e-mail: inspekcija@beograd.gov.rs

Tim Moja inicijativa

Предмет: обавештење
(веза са иницијативом број 1470 од 22.08.2018.)

Обавештавамо вас да је у поступку који је инициран вашом пријавом (мејлом) од 22.08.2018. године изласком на лице места, комунална инспекција овог секретаријата констатовала да је ЈКП „Зеленило Београд“ покосило травнате површине у блоку 70а у Новом Београду.

Срдачан поздрав.
Секретаријат за инспекцијске послове"
31-08-2018 14:15:34
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za inspekcijske poslove:

"Поштовани, Ваша представка ће бити размотрена у складу са надлежностима Секретаријата за инспекцијске послове.

Срдачан поздрав.
Секретаријат за инспекцијске послове"
23-08-2018 16:26:45
Inicijativu sa novim opisom i dokaznim materijalom, poslali smo na adrese: JKP "Zelenilo Beograd" i Sekretarijat za inspekcijske poslove.
22-08-2018 23:06:40
Trava je na određenim delovima dosegla visinu 1.90 m, ali eto, sreća da su vrućine pa je sama krenula da se suši.
22-08-2018 22:09:53
Dobili smo obaveštenje od inspekcije GO Novi Beograd:

"Poštovani,

Обавештавамо Вас да је одржавање унутарблоковских зелених површина у надлежности ЈКП „Зеленило-Београд“. Инспекцијски надзор врши Секретаријат за инспекцијске послове-сектор за комунални инспекцијски надзор."

Obaveštenje inspekcije GO Novi Beograd, uputili smo na adrese: JKP "Zelenilo Beograd" i Sekretarijat za inspekcijske poslove.
22-08-2018 16:50:49
Nismo dobili odgovor od nadležnih službi. Inicijativu smo ponovo poslali na adrese: GO Novi Beograd, JKP "Zelenilo Beograd".
21-08-2018 21:57:37
Inicijativa sa linkom stranice je prosleđena na adrese: GO Novi Beograd, JKP "Zelenilo Beograd".
18-08-2018 20:18:48
  
INICIJATIVE U KOMŠILUKU
INICIJATIVU PRATI