nbg_sava Gradski krstaš


Prijavljena inicijativa
Inicijativa broj 1427
Komentari (12)
Ostalo
 • Slučaj postavljen: 07-07-2018
 • Kineski TC - komunalni haos
Jurija Gagarina 91 - Novi Beograd
 • Model aparata: iPhone SE
 • Marka aparata: Apple
 • Originalni datum slike: 2018:07:07 12:01:49
 • Obrada slike: 11.4
 • Model aparata: iPhone SE
 • Marka aparata: Apple
 • Originalni datum slike: 2018:07:07 12:03:05
 • Obrada slike: 11.4
Nemoguće je da nadležni ne znaju u kakvom je stanju prostor oko Kineskog tržnog centra u bloku 70. Kada se planira dovođenje svega u red? Dokle se planira tolerisanje smeća, nepropisnog parkiranja, ne izdavanja računa, prodavanja robe na zemlji...?

Prosto čovek ne zna pod kojom kategorijom da prijavi problem...

Postavite nov komentar
Uz komentar priložite:
Komentari (12)
Dobili smo odgovor od Sekretarijata za saobraćaj:

"Поштовани,

Постављање стубића на предметној локацији за сада није у плану. Редовна контрола и санкционисање непоштовања прописа је у надлежности Управе саобраћајне полиције и Комуналне полиције.

Срдачан поздрав
Секретаријат за саобраћај
Одељење за информисање"
16-07-2019 12:05:34
Dobili smo odgovor od Sekretarijata za inspekcijske poslove:

"Поштовани,

С обзиром да је пријава прослеђена надлежном органу, инспекције Секретаријата за инспекцијске послове неће поступати по пријави.

Секретаријат за инспекцијске послове"
08-07-2019 21:25:11
Inicijativu sa novim dopisom i materijalima poslali smo na adresu Sekretarijata za saobraćaj.
07-07-2019 14:37:48
Ponavljam pitanje za nadležne:

"Da li je moguće na svim trotoarima oko tržnog centra postaviti stubiće?"

Nije ostvaren ama baš nikakav napredak u rešavanju ovog problema.
06-07-2019 21:52:23
Da li je moguće na svim trotoarima oko tržnog centra postaviti stubiće?
20-01-2019 17:24:42
Dobili smo obaveštenje od Uprave saobraćajne policije za grad Beograd:

"Република Србија
Министарство унутрашњих послова
Дирекција полиције
Полицијска управа за град Београд
Управа саобраћајне полиције
03/16/4 Број:636/18
Дана 24.09.2018. године
Љермонтова 12а
Београд

Поштовани,

У вези Вашег дописа којим сте се обратили Секретаријату за инспекцијске послове, a у којем указујете на проблем непоштовања саобраћајних прописа од стране возача, тачније на непрописно паркирање у улициЈурија Гагарина у блоку 70 на Новом Београду, обавештавамо Вас да су полицијски службеници СПИ "Запад" у протеклом периоду, у различитим временским интервалима обилазили наведену локацију, при чему су у поступку контроле учесника у саобраћају санкционисали73 возача за учињене прекршаје, ддок је уз помоћ ЈКП Паркинг сервис, уклоњено 10 возила која су била у прекршају.

Полицијски службеници Управе саобраћајне полиције, Полицијске управе за град Београд ће и у наредном периоду у складу са објективним могућностима и датим овлашћењима предузимати мере прописане Законом о безбедности саобраћаја на путевима према возачима који не поштују правила саобраћаја на наведеној локацији.

С поштовањем"
24-09-2018 22:55:27
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za inspekcijske poslove:

"Пoштoвaни, у прилoгу Вaм дoстaвљaмo oбaвeштeњe пoвoдoм приjaвe кojу стe нaм упутили.

Срдaчaн пoздрaв.
Сeкрeтaриjaт зa инспeкциjскe пoслoвe


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за инспекцијске послове
Сектор за комунални инспекцијски надзор
Одељење надзора комуналних инспекција градских општина
Х-02 Број: 355-2268/2018
Дана 10.07.2018. год.
СЈ
ул. 27. Марта бр. 43-45
11000 Београд
телeфон: 011/3309569
факс: 011/ 3345-882
e-mail: inspekcija@beograd.gov.rs

Предмет: Обавештење

Поводом Ваше представке (иницијативе бр. 1427), упућене електронском поштом овом Секретаријату дана 09. 07. 2018. године, обавештавамо Вас је Ваша пријава у делу која се односи на неиздавање фискалних рачуна од стране трговаца Кинеског тржног центра, у блоку 70, у Новом Београду, прослеђена на поступање Пореској управи Министарства за финансије , Управи саобраћајне полиције Министарства унутрашњих послова, у делу који се односи на непрописно паркирање возила.

Што се тиче нелегалне продаје робе на земљи и смећа, проследили сте стварно надлежним органима, комуналној инспекцији ГО Нови Београд и комуналној полицији."
17-08-2018 15:48:01
Dobili smo obaveštenje od Uprave saobraćajne policije za grad Beograd:

"Република Србија
Министарство унутрашњих послова
Дирекција полиције
Полицијска управа за град Београд
Управа саобраћајне полиције
03/16/4 Број: 471/18
Дана 08.08.2018. године
Љермонтова 12а
Београд

Поштовани,

У вези Вашег дописа којим сте нам се обратили, а у коме грађани износе проблем непоштовања саобраћајних прописа у зони Кинеског тржног центра у блоку 70, обавештавамо Вас да су полицијски службеници СПИ "Запад" у протеклом периоду, у различитим временским интервалима обилазили наведену локацију, при чему су у поступку контроле учесника у саобраћају санкционисали 10 возача за учињене прекршаје и специјалним возилом ЈКП "Паркинг сервис" уклонили 14 непрописно паркираних возила.

Полицијски службеници Управе саобраћајне полиције, Полицијске управе за град Београд ће и у наредном периоду у складу са објективним могућностима и датим овлашћењима предузимати мере прописане Законом о безбедности саобраћаја на путевима према возачима који не поштују правила саобраћаја на наведеној локацији.

С поштовањем"
08-08-2018 15:20:38
Dobili smo obaveštenje od Poreske uprave Republike Srbije:

"Поштовани,
Контакт центар Пореске управе даје опште информације о примени пореских прописа и о пореском поступку и нема надлежност да улази у појединачну пореску ситуацију.
Примедбе у вези са неиздавањем фискалних исечака могу се пријавити сваког радног дана у периоду од 7:30 до 15:30 часова на бројеве телефона: 011/361 99 00 и 011/347 90 61.
Уколико имате сазнања да појединци не издају фискалне рачуне и уколико желите да упутите захтев за пореску контролу одређеног пореског обвезника потребно је да захтев за контролу, са називом привредног субјекта и адресом, за коју се тражи контрола, упутите Пореској управи-Сектор за контролу, Централа, ул.Саве Машковића бр.3-5, Београд.
Такође, регистрована је адреса на интернету-порески аларм (http://poreskialarm.rs/http://poreskialarm.gov.rs), на којој грађани могу да пријаве уочене неправилности у раду пореских обвезника које за Пореску управу имају посебан значај у смислу ефикасног деловања.
Пријаву можете извршити и преко сајта Пореске управе: www.purs.gov.rs http://www.purs.gov.rs/, кликом на банер Фискалне касе/Пријавите пореске неправилности. Пријава може бити и анонимна.

Срдачан поздрав,
Контакт центар Пореске управе Републике Србије"
25-07-2018 23:19:12
Dobili smo obaveštenje od Tržišne inspekcije Beograd u prilogu.
25-07-2018 16:04:41
 
INICIJATIVE U KOMŠILUKU
INICIJATIVU PRATI