nbg_sava Gradski krstaš


Prijavljena inicijativa
Inicijativa broj 1413
Komentari (8)
Životna sredina
 • Slučaj postavljen: 30-06-2018
 • Izmeštanje dalekovoda iz blokova
Jurija Gagarina 31 - Novi Beograd
 • Model aparata: iPhone SE
 • Marka aparata: Apple
 • Originalni datum slike: 2018:06:30 11:37:58
 • Obrada slike: 11.4
 • Model aparata: iPhone SE
 • Marka aparata: Apple
 • Originalni datum slike: 2018:06:30 11:37:29
 • Obrada slike: 11.4
 • Model aparata: iPhone SE
 • Marka aparata: Apple
 • Originalni datum slike: 2018:06:30 11:34:42
 • Obrada slike: 11.4
Krajnje je vreme da se dalekovodi izmeste iz neposredne blizine stambenih zgrada, kako ljudi više ne bi bili izloženi štetnim zračenjima. Dovoljno ima ostalih kancerogenih faktora, samo još i ovo fali.

Ovo se ne odnosi samo na blokove 70 i 70a, već naravno na celu trasu dalekovoda, dakle adresa je proizvoljna.


Postavite nov komentar
Uz komentar priložite:
Komentari (8)
Dobili smo obaveštenje od inspekcije GO Novi Beograd:

"Поштовани,

Поводом дописа везаног за измештање далековода у ул.Јурија Гагарина, Комунална инспекција ГО Нови Београд нема сазнања о потписивању уговор имеђу ГО Нови београд и Електро мреже Србије АД, а за све информације о детаљима можете се обратити Електро мрежама Србије АД.

С поштовањем,
Комунална инспекција ГО Нови Београд"

Čekamo odgovore ostalih nadležnih službi.
09-08-2018 16:00:37
Inicijativu sa novim dopisom, poslali smo na adrese: AD Elektromreža Srbije, GO Novi Beograd, Ministarstvo rudarstva i energetike, Sekretarijat za zaštitu životne sredine i Ministarstvo zaštite životne sredine.
08-08-2018 16:18:14
Dakle, dalekovod koji je na par metara od nekog stana ne zrači? Uveren sam da je to tačno :)

Koja je namena tih dalekovoda? Zašto postoje? Da li opština može nešto da uradi po ovom pitanju?

Šta je sa ovom vesti od pre 8 godina: https://www.blic.rs/vesti/beograd/uklanjanje-dalekovoda-iz-ulice-jurija-gagarina/f1cjhsb ?

Zašto je to tad bilo najavljeno? Da li je ugovor potpisan? Gde su istraživanja o uticaju na zdravlje ljudi?
08-08-2018 15:58:43
Dobili smo obaveštenje od AD Elektromreža Srbije:

"Poštovani,

Obaveštavamo vas da izmeštanje dalekovoda na Novom Beogradu nije u planu, niti za time postoji potreba. Svi dalekovodi koji su u nadležnosti EMS AD, uključujući i dalekovode na Novom Beogradu, planirani su i izgrađeni u skladu sa propisima o izgradnji objekata i poseduju sve potrebne dozvole, te ne ugrožavaju zdravlje i bezbednost stanovništva. Takođe, dalekovodi se mogu izmestiti samo pod uslovima i u postupku propisanom Zakonom o energetici.

Samostalni sektor za medije i komunikaciju EMS AD"
08-08-2018 15:07:19
Dobili smo obaveštenje od "EPS Distribucija" d.o.o. Beograd:

"ODS EPS Distribucija
Bulevar umetnosti 12
Beograd
Republika Srbija

Poštovani,

Obaveštavamo Vas da AD Elektromreža Srbije (EMS) ima nadležnost nad predmetnim dalekovodima.

S poštovanjem,
Informativni centar
tel. 011/395-77-77
e-mail: info.centar@epsdistribucija.rs
www.epsdistribucija.rs"

Inicijativu sa obaveštenjem "EPS Distribucija" d.o.o. Beograd uputili smo na adresu AD Elektromreža Srbije.
06-08-2018 10:38:29
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za energetiku:

"Poštovani,

U vezi Vašeg zahteva za izmeštanje dalekovoda iz neposredne blizine stambenih zgrada, obaveštavamo Vas:

U skladu sa čl.45 Odluke o gradskoj uprava grada Beograda („Sl.list grada Beograda“ br.126/2016, 2/2017 и 36/2017) Sekretarijat za energetiku nije nadležan za poslove navedene u Vašem zahtevu.

S poštovanjem,
REPUBLIKA SRBIJA
GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU
Kraljice Marije 1
11000 Beograd, Srbija
tel: +381 11 715 72 86
fax: +381 11 3 376 367"

Čekamo odgovore ostalih nadležnih službi.
02-08-2018 15:44:50
Nismo dobili odgovor od nadležnih službi. Inicijativu sa linkom stranice, ponovo smo poslali na adrese: Elektroprivreda Srbije, "EPS Distribucija" d.o.o. Beograd, Sekretarijat za energetiku i GO Novi Beograd.
31-07-2018 16:22:59
Inicijativa sa linkom stranice je prosleđena na adrese: Elektroprivreda Srbije, "EPS Distribucija" d.o.o. Beograd, Sekretarijat za energetiku i GO Novi Beograd.
30-06-2018 13:14:47
 
INICIJATIVE U KOMŠILUKU
INICIJATIVU PRATI
Obaveštavamo vas da portal Moja inicijativa, jedinstveno mesto za prijem predstavki građana i njihovu distribuciju nadležnima, prestaje sa radom 16. aprila 2020. godine.
S obzirom na to da nakon više od 4 godine transparentnosti, entuzijazma i volontiranja nismo uspeli da zainteresujemo relevantne fondacije i institucije za podršku našem programu, prinuđeni smo na ovaj korak.
Pomenuta podrška je u ovoj situaciji neophodna kako bismo mogli da se na adekvatan način posvetimo unapređenju funkcionisanja aplikacije mojainicijativa.com, i, na taj način, rešavanju problema hiljada građana i organizacija kroz njihovu vidljivost za nadležne organe.
Zahvaljujemo se svima na učešću, pomoći i angažovanju u radu građanskog portala mojainicijativa.com, sa zajedničkim ciljem da svoje okruženje učinimo boljim mestom za život i rad.

Tim Moja inicijativa
Udruženje građana "Klikni glasno"