Prijavljena inicijativa
Inicijativa broj 1382
Komentari (8)
Rupa na putu
 • Slučaj postavljen: 11-06-2018
 • Rupe na putu i trotoaru
Mihaila šolahova od broja 60 na niže (rupe od 1 do 6), i Koste manojlovića (rupe 7 i 8) - Palilula - Beograd
 • Model aparata:
 • Marka aparata:
 • Originalni datum slike:
 • Obrada slike: Adobe Photoshop CS6 (Windows)
 • Model aparata:
 • Marka aparata:
 • Originalni datum slike:
 • Obrada slike: Adobe Photoshop CS6 (Windows)
 • Model aparata:
 • Marka aparata:
 • Originalni datum slike:
 • Obrada slike: Adobe Photoshop CS6 (Windows)
 • Model aparata:
 • Marka aparata:
 • Originalni datum slike:
 • Obrada slike: Adobe Photoshop CS6 (Windows)
Rupe 1, 3, 4 i 7 su rupe ostavljene posle radova na putu - trotoaru,
Rupa 5 na slici sa google mapa iz 2013 se već vidi ulegnuće, koje je sada mnogo veće.
Rupe od 1 do 6 su u ulici mihaila Šolahova od broja~60 do ~20m posle marketa "SHORTY".
Rupa 7 je na trotoaru u ulici Koste Manojlovića, preko puta rupe 8 (tačna lokacija se vidi na prvoj slici rupe 7), koja je na krivini za "MAXI".
Molim nadležne da zakrpe put i trotoar.
Hvala.

Postavite nov komentar
Uz komentar priložite:
Komentari (8)
Dobili smo odgovor od komunalne inspekcije GO Palilula:

"Поштовани,

Обавештавамо Вас да је ваша пријава прослеђена комуналној инспекцији ГО Палилула. Надлежни комунални инспектор ће благовремено доставити одговор о поступању у предмету по окончању поступка.

КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА ГО ПАЛИЛУЛА"
12-06-2018 16:33:44
Dobili smo odgovor od JKP "Beograd put":

"Poštovani,

prijava je evidentirana i prosleđena nadležnim službama JKP „Beograd put“, koje će izaći na pomenutu lokaciju i reagovati u skladu sa planom rada i poštujući prioritete.

Pozdrav,
JKP "Beograd put"
Dragoslava Srejovića 8a
11000 Beograd
S R B I J A
www.beogradput.rs"
12-06-2018 13:09:45
Inicijativu sa linkom stranice, kao i nove opise sa dokaznim materijalima poslali smo na adrese: JP "Putevi Beograda", JKP "Beograd put" i GO Palilula.
11-06-2018 16:31:14
Ispravka za opis lokacije rupe 7, tačna lokacija se vidi na drugoj slici rupe 7.
11-06-2018 14:26:18
 
INICIJATIVE U KOMŠILUKU
 • javni wc
 • Objavio Dragana Zrnzevic
 • Prijavljena inicijativa
INICIJATIVU PRATI