Tuta Gradski krstaš


Prijavljena inicijativa
Inicijativa broj 1348
Komentari (22)
Zelene površine/Parkovi
  • Slučaj postavljen: 27-05-2018
  • Parkiranje u novom parku na Uscu
Park Usce (kod Brankovog mosta) - Novi Beograd
  • Model aparata:
  • Marka aparata:
  • Originalni datum slike:
  • Obrada slike:
Na zelenoj povrsini (nedavno uredjenog parka Usce), koji po recima gradskih vlasti treba da predstavlja najlepsi park u gradu i u koji je ulozeno dosta novca, neodgovorni gradjani i gosti obliznjih splavova svoja vozila ostavljaju NA TRAVNJAKU!

Ovde se radi o nepostovanju saobracajnih propisa, ugrozavanju zivotne sredine i unistavanju javne imovine.

Slika koju mozete videti u prilogu je SKANDALOZNA. Gradske vlasti i saobracajnu policiju bi trebalo da bude SRAMOTA.

Postavite nov komentar
Uz komentar priložite:
Komentari (22)
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za poslove komunalne policije:

"Република Србија
Град Београд
Градска управа града Београда
Секретаријат за послове комуналне полиције
Сектор за нормативно-правне послове и праћење прекршајног налога
Број: 355-49610/18-XXXIII-02
14.09.2018. године
СФ
Београд
Макензијева број 31

Тим Моја иницијатива

Поштовани,

Поводом Вашe пријавe упућене електронским путем и заведене у Секретаријату за послове комуналне полиције Градске управе града Београда под бројем 037-1-1555-d1/d2/d3/18 у предмету Број: 355-49610/18-XXXIII-02, у којој се жалите на непрописно паркирање на локацији Парк Ушће, код Бранковог моста, Градска општина Нови Београд, обавештавамо Вас следеће:

Патрола комуналне полиције вршила је контролу на датој локацији дана 07.09.2018 године, када је у време контроле затекла велики број непрописно пркираних возила, за који прекршај ће учиниоцима прекршаја издати прекршајни налог са новчаном казном утврђеном Одлуком о комуналном реду („Службени лист града Београда“, бр. 10/11, 60/12, 51/14, 92/14, 2/15, 11/15, 65/16, 19/17 и 50/18).

Напомињемо да Секретаријат за послове комуналне полиције не може поступати и предузимати мере сходно својим овлашћењима према фотодокументацији грађана, већ уколико комунални полицајац у моменту контроле комуналног реда затекне нарушавање истог, када учиниоцу прекршаја може изрећи меру упозорења, усменог наређења, издати прекршајни налог лицу затеченом у прекршају и обавестити други надлежни орган да предузме мере из своје надлежности.

Имајући у виду да је поступак уклањања остављених и непрописно паркираних возила као и прикључних возила са површина јавне намене и површина у јавном коришћењу, у надлежности организационе јединице управе градске општине надлежне за послове комуналне инспекције, можете се обратити и Одељењу за инспекцијске послове Управе Градске општине Нови Београд, Комуналној инспекцији, као и дежурној инспекцији Секретаријата за инспекцијске послове Градске управе Града Београда, ради предузимања управних радњи сходно својим овлашћењима.

Такође Вас обавештавамо да уколико се понови нарушавање комуналног реда из Ваше пријаве, можете поднети пријаву и на број телефона 0800 110 011, како би комунални полицајци благовременим изласком утврдили чињенично стање и поступали у складу са својим надлежностима.

Секретаријат за послове комуналне полиције"

Inicijativu sa obaveštenjem Sekretarijata za poslove komunalne policije, uputili smo na adrese: Sekretarijat za inspekcijske poslove, komunalna inspekcija GO Novi Beograd, Uprava saobraćajne policije Beograd i Sekretarijat za informisanje.
18-09-2018 17:43:32
Dobili smo obaveštenje od Uprave saobraćajne policije Beograd:

"Република Србија
Министарство унутрашњих послова
Дирекција полиције
Полицијска управа за град Београд
Управа саобраћајне полиције
03/16/4 Број: 426/18
Дана 10.08.2018. године
Љермонтова 12а
Београд

Поштовани,

У вези Ваших дописа којим сте нам се обратили, а у којима грађани износе проблем непоштовања саобраћајних прописа у зони парка "Ушће", обавештавамо Вас да су полицијски службеници СПИ "Запад" у протеклом периоду, у различитим временским интервалима обилазили наведену локацију, при чему су у поступку контроле учесника у саобраћају санкционисали 17 возача за учињене прекршаје и специјалним возилом ЈКП "Паркинг сервис" уклонили 34 непрописно паркираних возила.
Полицијски службеници Управе саобраћајне полиције, Полицијске управе за град Београд ће и у наредном периоду у складу са објективним могућностима и датим овлашћењима предузимати мере прописане Законом о безбедности саобраћаја на путевима према возачима који не поштују правила саобраћаја на наведеној локацији.

С поштовањем"
10-08-2018 15:46:18
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za poslove komunalne policije:

"Република Србија
Град Београд
Градска управа града Београда
Секретаријат за послове комуналне полиције
Oдељење за нормативно-правне послове и праћење прекршајног налога
број: 355-35746/18-XXXIII-02
16.07.2018. године
ДД
Београд,
Макензијева број 31

Поштовани,

поводом Ваше пријаве Секретаријату за послове комуналне полиције Градске управе града Београда од дана 03.07.2018. године, обавештавамо Вас о следећем:

Поступајући по Вашој пријави, у Београду, општина Нови Београд, Ушће бр.ББ, патрола комумалне полиције извршила је контролу комуналног реда по наводима из пријаве, дана 05.07. и 09.07.2018. године, и том приликом затекла наводе из пријаве. Примењујући своја законска овлашћења, комунални полицаци су сачинили потребну документацију за непрописно остављена моторна возила, како би власници-корисници моторних возила, били санкционисани у складу са Одлуком о комуналном реду, односно како би истима били уручени прекршајни налози. Напред наведене чињенице патрола је констатовала службеном белешком број 355-35746/18 од 05.07. и 09.07.2018. године.

Такође Вас обавештавамо, да комуналне проблеме можете пријавити од 00:00 до 24:00 часова на број телефона 0800 110 011 или број 011 309 0007, како би комунални полицајци благовременим изласком утврдили чињенично стање и поступали у складу са својим овлашћењима.

Секретаријат за послове комуналне полиције"
19-07-2018 11:38:59
Dobili smo odgovor od Sekretarijata za inspekcijske poslove:

"Поштовани,

Ваша представка ће бити размотрена у складу са надлежностима Секретаријата за инспекцијске послове.

Срдачан поздрав.
Секретаријат за инспекцијске послове"
05-07-2018 12:42:52
Dobili smo odgovor od Sekretarijata za saobraćaj:

"Поштовани,

Редовна контрола и санкционисање непоштовања прописа је у надлежности Управе саобраћајне полиције и Комуналне полиције.

Срдачан поздрав
Секретаријaт за саобраћај "

Inicijativu smo ponovo poslali na adrese: Sekretarijat za poslove komunalne policije, Uprava saobraćajne policije Beograd, Sekretarijat za informisanje, Sekretarijat za upravu, Kabinet gradonačelnika, Kabinet gradskog menadžera, Sekretarijat za inspekcijske poslove i komunalna inspekcija GO Novi Beograd.
03-07-2018 16:37:53
Dobili smo odgovor od Sekretarijat za inspekcijske poslove:

"Поштовани,

Ваша представка ће бити размотрена у складу са надлежностима Секретаријата за инспекцијске послове.

Срдачан поздрав.
Секретаријат за инспекцијске послове"
29-06-2018 12:03:01
Inicijativu sa predlogom da se predmetna lokacija obiđe u večernjim časovima (petak, subota, nedelja) ponovo smo poslali na adrese: Sekretarijat za informisanje, Sekretarijat za upravu, Kabinet gradonačelnika, Kabinet gradskog menadžera, Sekretarijat za inspekcijske poslove, Sekretarijat za poslove komunalne policije, Uprava saobraćajne policije Beograd, Sekretarijat za komunalne i stambene poslove i komunalna inspekcija GO Novi Beograd.
29-06-2018 09:47:00
A ni jedna od tih silnih inspekcija da izadje na teren i proveri ovu inicijativu posle ponoci petkom i subotom???!!!! Dobro ne izadju oko 7 ujutru, pa da nas jos vise prave budalama!!!
29-06-2018 00:01:51
Dobili smo obaveštenje od komunalne inspekcije GO Novi Beograd:

"Поштовани, достављам одговор комуналног инспектора.
Комунална инспекција
Број: III-355- 3133/2018.
Дана: 22.06.2018. године
Н о в и Б е о г р а д
НК

Предмет:информација

Tim@mojainicijativa 1235/18

Поводом Ваше представке која је заведена код нас под бројем: III-355-3133/18, у којој се подносилац жали на паркирана возила у парку „Ушће“, код Бранковог моста. Обавештавамо Вас да је комунални инспектор Одељења за инспекцијске послове Управе градске Општине Нови Београд, вршећи инспекцијски надзор над извршавањем прописа из комуналне делатности, иста је прослеђена Комуналној полицији на надлежност и даље поступање.

С поштовањем"
27-06-2018 16:58:44
Dobili smo obaveštenje od Uprave saobraćajne policije Beograd:

"Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
ДИРЕКЦИЈА ПОЛИЦИЈЕ
ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА ЗА ГРАД БЕОГРАД
УПРАВА САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ
03/16/4 Број _349_/18
Дана: 20.06.2018. године
Б е о г р а д
ул. Љермонтова 12а

Поштовани,

У вези Вашег дописа којим сте се обратили Министарству унутрашњих послова, и у којем указујете на непоштовање саобраћајних прописа тачније на непрописно паркирање и заустављање на зеленој површини у новом парку на Ушћу на Новом Београду, обавештавамо Вас да су полицијски службеници СПИ „Запад“ предузели мере из своје надлежности.
Полицијски службеници су повремено у периоду од 30.05.2018. до 18.06.2018. године, вршили обилазак и контролу саобраћаја на горе поменутој локацији, при чему су у свеобухватној контроли саобраћаја затекли и санкционисали укупно 15 возача у прекршају од чега је против 6 возача сачињен „ПП“ Записник о извршеној контроли учесника у саобраћају-возила, док је 9 возача санкционисано сачињавањем „ПНС“ образаца Прекршајног налога. Уз помоћ специјалног возила ЈКП Паркинг сервис, уклонили смо 4 непрописно паркирана возила.

Полицијски службеници Управе саобраћајне полиције ће и у наредном периоду према својим могућностима вршити обилазак и контролу саобраћаја на наведеној локацији и уколико буду затечени учиниоци прекршаја према истима ће примењнивати законске мере."
20-06-2018 14:39:27
  
INICIJATIVE U KOMŠILUKU
  • Bankina
  • Objavio Tanakh
  • Prijavljena inicijativa
INICIJATIVU PRATI