SAVESNI GRAĐANIN Gradski krstaš


Prijavljena inicijativa
Inicijativa broj 1333
Komentari (7)
Prava potrošača
  • Slučaj postavljen: 18-05-2018
  • Prehrambena roba pod vedrim nebom
44.883751, 20.314178 - Zemun - Beograd
  • Model aparata:
  • Marka aparata:
  • Originalni datum slike:
  • Obrada slike:
Ispred Kimby.co.d.o.o skladišta prehrambena roba mesecima stoji na otvorenom (sunce,kiša,sneg..).Takva roba bez ikakve kontrole ulazi u prodajne objekte.Čak se i na ovom snimku vidi roba izvan skladišnog prostora.Mnogo je tu posla za Sanitarnu inspekciju

Postavite nov komentar
Uz komentar priložite:
Komentari (7)
Dobili smo obaveštenje od Komunalne inspekcije GO Zemun:

"ГРАД БЕОГРАД-ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН
Одељење за инспекцијске послове
-Комунална инспекција-
Број: 355-106/2019
Дана: 14.02.2019. године
Земун, Магистратски трг бр. 1

MOJA ИНИЦИЈАТИВА

ПРЕДМЕТ: Обавештење

У вези Ваше е-маил пријаве, наш број 355-106/2019, обавештавамо Вас да је комунални инспектор Одељења за инспекцијске послове Градске општине Земун извршио контролу на лицу места у Батајници, у улици Батајнички друм 16 део број 8, дана 13.02.2019.године, и констатовао да у тренутку инспекцијске контроле није затечена роба на површини јавне намене испред предузећа Kimby-co,doo како се то наводи у поднетој пријави, већ је простор на овој локацији затечен без робе и трагова који би указивали да је ту и складиштена.
По члану 22 Одлуке о комуналном реду комунални инспектор контролише да ли је роба остављена и смештена на површинама јавне намене и површинама у јавном коришћењу, али не и у оквиру објекта. За решење проблема који је предмет поднете пријаве можете да се обратите Санитарној инспекцији Нови Београд, улица Омладинских бригада број 1. која ће утврдити оправданост исте, и евентуално по потреби предузети мере из свог делокруга рада.

С обзиром на утврђено чињенично стање, нема основа за даље предузимање мера из делокруга рада комуналне инспекције.

С поштовањем"

Čekamo odgovor pomenutog nadležnog organa.
18-02-2019 10:34:09
Inicijativu smo ponovo poslali na adrese: Inspekcija GO Zemun i Ministarstvo zdravlja Republike Srbije (Sektor za inspekcijske poslove - Odeljenje za sanitarnu inspekciju - Odsek za sanitarni nadzor Beograd).
09-02-2019 10:19:13
Sve je isto samo sam ja ispao budala
09-02-2019 09:08:13
Да газда нема добре везе не би то ни смео да ради.Очекујем да нико неће смети да му било шта науди
28-05-2018 19:39:05
Nismo dobili odgovore od nadležnih organa. Inicijativu smo ponovo poslali na adrese: Inspekcija GO Zemun i Ministarstvo zdravlja Republike Srbije (Sektor za inspekcijske poslove - Odeljenje za sanitarnu inspekciju - Odsek za sanitarni nadzor Beograd).
27-05-2018 19:31:40
Tamo je sve pod vedrim nebom u toku cele godine.Menja se samo količina robe
26-05-2018 14:08:17
Inicijativa sa linkom stranice je prosleđena na adrese: Inspekcija GO Zemun i Ministarstvo zdravlja Republike Srbije (Sektor za inspekcijske poslove - Odeljenje za sanitarnu inspekciju - Odsek za sanitarni nadzor Beograd).
20-05-2018 21:21:26
  
INICIJATIVE U KOMŠILUKU
INICIJATIVU PRATI