griffon Savesni građanin


Prijavljena inicijativa
Inicijativa broj 1325
Komentari (6)
Nepropisno parkiranje
 • Slučaj postavljen: 15-05-2018
 • Nepropisno parkiranje na biciklističkoj stazi
Crnotravska 17 - Savski venac - Beograd
 • Model aparata:
 • Marka aparata:
 • Originalni datum slike:
 • Obrada slike:
 • Model aparata:
 • Marka aparata:
 • Originalni datum slike:
 • Obrada slike:
 • Model aparata:
 • Marka aparata:
 • Originalni datum slike:
 • Obrada slike:
 • Model aparata:
 • Marka aparata:
 • Originalni datum slike:
 • Obrada slike:
U ulici Crnotravskoj, GO Savski Venac, u visini broja 17, ispred VMA, u smeru ka Banjici 2 skoro svakodnevno u različita doba dana, a posebno u vreme popodnevnog špica se vozila parkiraju na biciklističku stazu.
Biciklistička staza svakako nije mesto za parkiranje.

Postavite nov komentar
Uz komentar priložite:
Komentari (6)
Inicijativu sa novim dopisom i dokaznim materijalima, uputili smo na adrese: komunalna inspekcija GO Savski venac, Sekretarijat za poslove komunalne policije i Uprava saobraćajne policije za grad Beograd.
20-05-2018 21:53:07
Evo još primera...
20-05-2018 18:09:33
Inicijativu sa novim dopisom, uputili smo na adrese: komunalna inspekcija GO Savski venac, Sekretarijat za poslove komunalne policije, Uprava saobraćajne policije za grad Beograd.
18-05-2018 17:31:56
Ja bih zamolio komunalnu inspekciju GO Savski Venac da pročita čl. 60 Odluke o komunalnom redu ("Sl. list grada Beograda", br. 10/2011, 60/2012, 51/2014, 92/2014, 2/2015, 11/2015, 61/2015, 75/2016 i 19/2017) koji glasi: "Inspekcijski nadzor nad primenom ove odluke vrši opštinska i gradska komunalna inspekcija, u skladu sa nadležnostima utvrđenim posebnim propisima grada."

A čl. 23 st.1 t.2 i t. istoimene Odluke glasi: "U cilju zaštite površina javne namene i površina u javnom korišćenju zabranjeno je:
2. ometanje korišćenja ulice ili drugog opštinskog puta zaustavljanjem, parkiranjem ili ostavljanjem vozila naročito na:
- delu trotoara koji nije obeležen za parkiranje, odnosno na parkiralištu izvan granice obeleženih parking mesta; u pešačkoj zoni; trgu i pjaceti; zoni usporenog saobraćaja, osim na obeleženim mestima za parkiranje; pešačkom prelazu; BICIKLISTIČKOJ STAZI; mestu na kome bi se onemogućio ili otežao pristup drugom vozilu radi parkiranja ili izlazak vozila sa parkirališta; kolskom ulazu, odnosno izlazu iz zgrade ili dvorišta i sl.
- i u drugim slučajevima kada se zaustavljenim, parkiranim i ostavljenim vozilom ometa korišćenje ulice i drugog opštinskog puta;"

Dakle, komunalna inspekcija GO Savski Venac je ITEKAKO nadležna za inspekcijski nadzor i trebalo bi da počnu da se bave svojim poslom.
17-05-2018 23:25:07
Dobili smo odgovor od komunalne inspekcije GO Savski venac:

"Obaveštavamo Vas da komunalna inspekcija nije nadležna za vršenje nadzora nad nepropisno parkiranim vozilima na kolovozu, već saobraćajna i komunalna policija.

-------------------------------------------
Градска општина Савски венац

Кнеза Милоша 69, 11000 Београд, Србија

Тел: +381.11.2061.788

Моб: +381. 64.8616089
www.savskivenac.rs"

Čekamo odogovore pomenutih nadležnih službi.
16-05-2018 16:51:37
Inicijativa sa linkom stranice je prosleđena na adrese: GO Savski venac, Sekretarijat za poslove komunalne policije, Uprava saobraćajne policije za grad Beograd.
15-05-2018 18:08:11
 
INICIJATIVE U KOMŠILUKU
INICIJATIVU PRATI