nbg_sava Gradski krstaš


Prijavljena inicijativa
Inicijativa broj 1302
Komentari (13)
Nelegalna gradnja
  • Slučaj postavljen: 07-05-2018
  • Nehigijensko divlje naselje
Dr Agostina Neta 68 - Novi Beograd
  • Model aparata: iPhone SE
  • Marka aparata: Apple
  • Originalni datum slike: 2018:05:07 18:58:23
  • Obrada slike: Photos 3.0
Nehigijensko divlje naselje na javnoj površini u Bloku 58 (Beogradske elektrane), nadomak stambenih zgrada u Bloku 70a, a u blizini TC "Delta City".

Postavite nov komentar
Uz komentar priložite:
Komentari (13)
Inicijativu sa novim opisom i materijalima poslali smo na adrese: Sekretarijat za informisanje, Sekretarijat za socijalnu zaštitu i GO Novi Beograd.
21-10-2019 21:00:40
Naravno, godinu i po dana kasnije problemi se i dalje ignorišu i "niko nije nadležan".
20-10-2019 18:24:01
Inicijativu sa linkom stranice poslali smo na adresu Hausing Centar - Centar za unapređenje stanovanja socijalno ugroženih grupa.
21-05-2019 20:45:45
Problem nehigijenskih naselja se veoma sporo rešava generalno, jer da bi se rešio problem prvo mora zemljište na kojem se nalaze da se privede nameni, a opet privođenje nameni zaista može trajati decenijama. Na Bežanisjkoj kosi kod okretnice autobusa 74 i 75 se već 15 godina nalazi nehigijensko naselje i zaista je katastrofalna situacija. Smeće je na sve strane, zimi od loženja koječega ljudi ne mogu ni prozore da otvore, parkinzi prljavi i uništeni, ma užas.
Za rešavanja tog pitanja je pokrenuta inicijativa (https://www.mojainicijativa.com/index.php/inicijative/inicijativa/104), poslato desetine slika, ali jednostavno nema rešenja na vidiku, jer zemljište na kojem se nalazi to naselje predstavlja neizgrađeno građevinsko zemljište što dalje znači da niko nije nadležan, a stanari moraju živeti u getu.
Nisu samo problem nehigijenska naselja, problem je manje više sve, jer su nadležni organi spori, međusobno ne koordinisani i suštinski neodgovorni za svoj (ne)rad.
Na žalost u takvoj zemlji živimo.
13-06-2018 10:06:52
Dobili smo obaveštenje od komunalne inspekcije GO Novi Beograd:

"Поштовани,

достављамо одговор комуналног инспектора.

Одсек комуналне инспекције
Број: III–355-2616/18
Дана: 01.06.2018. године
Б е о г р а д
ВБ

Тим МОЈА ИНИЦИЈАТИВА

Предмет : Обавештење

Поново Вас обавештавамо да послове учешћа и праћење реализације збрињавања лица из неформалних насеља, учешће у изради стратешких докумената града у области унапређења положаја Рома и припадајућих акционих планова и пружање подршке реализацији програма социјалног становања и послове расељавања из неформалних ромских насеља обавља Секретаријат за социјалну заштиту -Сектор за планирање и развој Управе града Београда у складу са усвојеним републичком стратегијама и пројектима јединице локалне самоуправе. Акционим плановима предвиђени су циљеви за побољшање услова становања, мере и активности надлежних институција, време и динамика спровођења активности. Уклањање привремених нелегалних објеката није могуће док се не обезбеде услови за расељавање лица која живе у насељу и алтернативни смештај , а у складу међународним,националним и локалним прописима.

Послове припреме програма уређивања грађевинског земљишта обавља Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда."

Obaveštenje komunalne inspekcije GO Novi Beograd, uputili smo na adrese: Sekretarijat za socijalnu zaštitu, Sekretarijat za informisanje i Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda.
05-06-2018 16:35:26
Dobili smo odgovor od Sekretarijata za inspekcijske poslove:

"Поштовани,

С обзиром да је пријава прослеђена надлежном органу, инспекције Секретаријата за инспекцијске послове неће поступати по пријави.

Секретаријат за инспекцијске послове"
01-06-2018 14:39:46
Inicijativu sa novim opisom poslali smo na adrese: Komunalna inspekcija Novi Beograd, Sekretarijat za inspekcijske poslove, Sekretarijat za informisanje, Sekretarijat za socijalnu zaštitu i Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva.
31-05-2018 16:52:37
Koliko je nama nefunkcionalna administracija, to je nerealno :)

Dok svih 30 sluzbi koje se bave nekim problemom medjusobno sami sebe ne izobavestavaju, prodje par decenija :)
31-05-2018 11:22:38
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za inspekcijske poslove:

"Република Србија
Град Београд
Градска управа града Београда
Секретаријат за инспекцијске послове
Сектор за комунални инспекцијски надзор
Одељење надзора комуналних инспекција градских општина
X – 02 бр.355-1564/2018
Датум:25.05.2018. године
СА
27. марта бр. 43-45
11000 Београд
Тел. 011/ 3309- 238,
фаx: 011/3345-882
e-mail: inspekcija@beograd.gov.rs

MОЈА ИНИЦИЈАТИВА

ПРЕДМЕТ: Обавештење

Поводом Вашег поднеска који је заведен у овом Секретаријату дана 09.05.2018.године, која се односи на нехигијенско ромско насеље које се налази у Блоку 58 (Београдске електране) у близини стамбених згарада Блока 70а и Делта Сити-ја, обавештавамо Вас да смо вашу пријаву проследили Одељењу за инспекцијске послове и комуналну инспекцију Градске општине Нови Београд и Секретаријату за социјалну заштиту, ул.27.март 43-45."
30-05-2018 09:41:44
Dobili smo obaveštenje od komunalne inspekcije GO Novi Beograd:

"Поштовани,

достављамо одговор комуналног инспектора.

Одсек комуналне инспекције
Број: III–355-2616/18
Дана: 15.05.2018. године
Б е о г р а д
ВБ

Тим МОЈА ИНИЦИЈАТИВА

Предмет : Обавештење

Веза: Иницијатива број 1302 од 07.05.2018. 22:30

У вези са Вашом представком, а везано за ромско насеље у блоку 70а, обавештавам Вас да је овај орган упознат са наведеним проблемом, а у поступку инспекцијског надзора утврдио да се у блоку 70а, на неуређеном грађевинском земљишту у улици Др. Агостина Нета бб, између ЈКП Београдске електране, Савског насипа и стамбеног насеља блока 70а, већ дужи низ година налази нехигијенско ромско насеље које чине привремени монтажни објекти ( бараке од дасака, картона и опеке). С обзиром на начин и услове живота у предметном нехигијенском насељу, без струје и воде, констатовано је да на простору око и унутар самог насеља, деловима неуређене зелене површине која је зарасла у коров, има паса луталица, доста прљавштине, кабастог отпада и друге врста нечистоћа. Одељењу за инспекцијске послове Управе градске општине Нови Београд познати су сви наведени и дугогодишњи проблеми везано како за ово, тако и за друга нехигијенска ромска насеља на територији Градске општине Нови Београд, али их може решавати само у координацији са секретаријатима Градске управе и другим градским и републичким институцијама ( полиција, центар за социјални рад, комунална предузећа ...) и сарадњом са хуманитарним и ромским организацијама. Послове расељавања из нехигијенских насеља и трајног смештаја на дефинисаним локацијама, прикупљање података и вођење евиденције о лицима у нехигијенским насељима, предлагање акционих планова за реализацију расељавања и трајног смештаја , обавља Секретаријат за социјалну заштиту – Сектор за планирање и развој Управе града Београда у складу са усвојеним републичким стратегијама и пројектима локалних самоуправа. Комунални инспектор редовно обилази предметну локацију и предузима мере у оквиру својих надлежности, и обавештава надлежне органе Градске управе како би предузели мере из своје надлежности."
15-05-2018 15:23:18
  
INICIJATIVE U KOMŠILUKU
INICIJATIVU PRATI
Obaveštavamo vas da portal Moja inicijativa, jedinstveno mesto za prijem predstavki građana i njihovu distribuciju nadležnima, prestaje sa radom 16. aprila 2020. godine.
S obzirom na to da nakon više od 4 godine transparentnosti, entuzijazma i volontiranja nismo uspeli da zainteresujemo relevantne fondacije i institucije za podršku našem programu, prinuđeni smo na ovaj korak.
Pomenuta podrška je u ovoj situaciji neophodna kako bismo mogli da se na adekvatan način posvetimo unapređenju funkcionisanja aplikacije mojainicijativa.com, i, na taj način, rešavanju problema hiljada građana i organizacija kroz njihovu vidljivost za nadležne organe.
Zahvaljujemo se svima na učešću, pomoći i angažovanju u radu građanskog portala mojainicijativa.com, sa zajedničkim ciljem da svoje okruženje učinimo boljim mestom za život i rad.

Tim Moja inicijativa
Udruženje građana "Klikni glasno"