dmaskovic Gradski krstaš


Prijavljena inicijativa
Inicijativa broj 1247
Komentari (36)
Problemi pešaka
 • Slučaj postavljen: 15-04-2018
 • Bahato parkiranje
Venizelosova 20 - Stari grad - Beograd
 • Model aparata: iPhone SE
 • Marka aparata: Apple
 • Originalni datum slike: 2018:04:15 17:46:26
 • Obrada slike: 11.3
 • Model aparata: iPhone SE
 • Marka aparata: Apple
 • Originalni datum slike: 2018:04:15 17:45:58
 • Obrada slike: 11.3
 • Model aparata: iPhone SE
 • Marka aparata: Apple
 • Originalni datum slike: 2018:04:15 17:46:20
 • Obrada slike: 11.3
Molim nadležne da konačno reše problem bahatog parkiranja u Venizelisovoj. Naime, na početnom delu ulice, od semafora do hotela Nevaki i na strani preko puta, vozači se parkiraju suprotno od iscrtanog parkinga i time blokiraju pešacima prolaz. Ponekad je nemoguće proći trotoarom, a sada je nemoguće da se dvoje mimoidju. To inače traje godinama. Ja molim službe da se pozabave ovim i omoguće pešacima nesmetan prolaz, a vozači neka se parkiraju u skladu s iscrtanim poljima. Hvala.

Postavite nov komentar
Uz komentar priložite:
Komentari (36)
Dobili smo odgovor od Sekretarijata za saobraćaj:

"Поштовани,

Редовна контрола и санкционисање непоштовања прописа је у надлежности Управе саобраћајне полиције и Комуналне полиције.

Секретаријат за саобраћај нема у плану постављање стубића на предметној локацији.

Срдачан поздрав
Секретаријат за саобраћај
Одељење за информисање"
30-11-2018 17:08:02
Dobili smo obaveštenje od Uprave saobraćajne policije za grad Beograd:

"Република Србија
Министарство унутрашњих послова
Дирекција полиције
Полицијска управа за град Београд
Управа саобраћајне полиције
03/16/4 Број: 722/18
Дана 15.11.2018. године
Љермонтова 12а
Београд


Поштовани,

У вези Вашег дописа којим сте нам се обратили, a у којем указујете на проблем непоштовања саобраћајних прописа од стране возача, у улици Венизелосовој, обавештавамо Вас да су полицијски службеници СПИ "Север" у протеклом периоду, у различитим временским интервалима обилазили наведену локацију, при чему су у поступку контроле учесника у саобраћају санкционисали 4 возача за учињене прекршаје, док је уз помоћ специјалног возила ЈКП "Паркинг сервис" уклоњено 2 непрописно паркирана возила.
Полицијски службеници Управе саобраћајне полиције, Полицијске управе за град Београд ће и у наредном периоду у складу са објективним могућностима и датим овлашћењима предузимати мере прописане Законом о безбедности саобраћаја на путевима према возачима који не поштују правила саобраћаја на наведеној локацији.

С поштовањем"
19-11-2018 10:25:33
Ponovo u 16 h. Dakle,nema šanse da nema automobila u prekršaju niti da je prolaz za pešake nije ispod zakonskog minimuma. Ili nisu bili, ili lažu.
17-11-2018 18:29:56
Evo i jutros
17-11-2018 08:18:52
Postavite stubiće!
16-11-2018 11:41:33
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za poslove komunalne policije:

"Република Србија
Град Београд
Градска управа града Београда
Секретаријат за послове комуналне полиције
број: 355-58709/18-XXXIII - 02
06.11.2018. године
НЈ
Београд
Макензијева број 31
тел: 2430-102
e-mail: komunalna.policija@beograd.gov.rs

У вези ваше пријаве упућене Секретаријату за послове комуналне полиције, која се односи на свакодневно непрописно паркирање возила на исцртаним паркинг местима и на тротоару, тако да ометају пешачку комуникацију у улици Ванизелосова број 20-24а, ГО Стари Град, обавештавамо Вас да је патрола Секретаријата дана 27.10.2018. године и дана 03.11.2018. године извршила контролу комуналног реда и том приликом је затекла већи број возила паркираних супротно хоризонталној и вертикалној сигнализацији, али возила нису ометала пешечку комуникацију веће је остављено довољно простора за несметан пролаз пешака.

Напомињемо да Секретаријат за послове комуналне полиције може предузимати мере сходно својим овлашћењима само ако у моменту контроле затекне нарушавање комуналног реда.

Секретаријат ће и у наредном периоду вршити контролу комуналног реда на овој локацији и поводом затечених појава и лица која нарушавају комунални ред предузимати мере из оквира своје надлежности.

С поштовањем,
Секретаријат за послове комуналне полиције"
08-11-2018 11:30:19
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za poslove komunalne policije:

"Република Србија
Град Београд
Градска управа града Београда
Секретаријат за послове комуналне полиције
Сектор за нормативно-правне послове и праћење прекршајног налога
Број: 355-57195/18-XXXIII-02
25.10.2018. године
ИБ
Београд
Макензијева 31
тел: 2430-102
e-mail: komunalna.policija@beograd.gov.rs

Тим Моја иницијатива

Предмет: одговор

Поводом Вашег поднеска упућеног електронским путем дана 18.10.2018.године и заведеног у Секретаријату за послове комуналне полиције Градске управе града Београда под бројем 037-1-989-d5/18 у којем износите проблем непрописно паркираних возила, на адреси Венизелосова бр. 20 у Београду, Градска општина Стари град, обавештавамо Вас да је патрола дана 20.10.2018.године у 09.25 часова и дана 23.10.2018.године у 16.15 часова, извршила контролу комуналног реда и том приликом није затекла наводе из пријаве, наиме у моменту контроле нису уочена непрописно паркирана возила на датој локацији, као и у непосредној околини.

Имајући у виду да Секретаријат за послове комуналне полиције може предузимати мере сходно својим овлашћењима само ако у моменту контроле затекне нарушавање комуналног реда, Секретаријат ће и у наредном периоду вршити контролу комуналног реда на овој локацији и поводом затечених појава и лица која нарушавају комунални ред, предузимати мере из оквира своје надлежности.

Како је чланом 50. Одлуке о комуналном реду („Службени лист града Београда”, бр. 10/11, 60/12, 51/14, 92/14, 2/15, 11/15, 61/15, 75/16, 19/17 и 50/18), између осталог прописано, да се на делу јавне саобраћајне површине могу поставити стубови, ограде и друге врсте запрека, ради запречавања или усмеравања саобраћаја и да постављање запрека из става 1. овог члана обезбеђује организациона јединица Градске управе града Београда надлежна за послове саобраћаја, на местима и преко лица које одреди посебним актом, у делу пријаве који се односи на постављање заштитних стубића због непрописно паркираних возила, можете се обратити Секретаријату за саобраћај Градске управе града Београда, Сектор за стационарни саобраћај.

Такође, пријаву нарушавања прописаног комуналног реда, ради правовременог и ефикасног поступања, грађани могу упутити сваког дана бесплатним позивом са фиксних мрежа на број телефона 0800/110-011 и за позиве са мобилних мрежа на број 011/30-90-007, у времену од 00-24 часа.

Секретаријат за послове комуналне полиције"
26-10-2018 22:57:29
Inicijativu sa novim opisom i dokaznim materijalom poslali smo na adrese: komunalna inspekcija GO Stari grad, Sekretarijat za poslove komunalne policije, Uprava saobraćajne policije Beograd.
Predlog da se na predmetnoj lokaciji postave zaštitni stubići poslali smo Sekretarijatu za saobraćaj.
25-10-2018 18:53:26
Za prolaz pešaka, širina manja od točka
25-10-2018 14:16:08
Inicijativu sa novim opisom i dokaznim materijalima uputili smo na adrese: inspekcija GO Stari grad, Sekretarijat za poslove komunalne policije, Uprava saobraćajne policije Beograd. Predlog da se na predmetnoj lokaciji postave zaštitni stubići poslali smo Sekretarijatu za saobraćaj.
18-10-2018 21:07:35
 
INICIJATIVE U KOMŠILUKU
INICIJATIVU PRATI