dmaskovic Gradski krstaš


Prijavljena inicijativa
Inicijativa broj 1247
Komentari (21)
Problemi pešaka
 • Slučaj postavljen: 15-04-2018
 • Bahato parkiranje
Venizelosova 20 - Stari grad - Beograd
 • Model aparata: iPhone SE
 • Marka aparata: Apple
 • Originalni datum slike: 2018:04:15 17:46:26
 • Obrada slike: 11.3
 • Model aparata: iPhone SE
 • Marka aparata: Apple
 • Originalni datum slike: 2018:04:15 17:45:58
 • Obrada slike: 11.3
 • Model aparata: iPhone SE
 • Marka aparata: Apple
 • Originalni datum slike: 2018:04:15 17:46:20
 • Obrada slike: 11.3
Molim nadležne da konačno reše problem bahatog parkiranja u Venizelisovoj. Naime, na početnom delu ulice, od semafora do hotela Nevaki i na strani preko puta, vozači se parkiraju suprotno od iscrtanog parkinga i time blokiraju pešacima prolaz. Ponekad je nemoguće proći trotoarom, a sada je nemoguće da se dvoje mimoidju. To inače traje godinama. Ja molim službe da se pozabave ovim i omoguće pešacima nesmetan prolaz, a vozači neka se parkiraju u skladu s iscrtanim poljima. Hvala.

Postavite nov komentar
Uz komentar priložite:
Komentari (21)
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za poslove komunalne policije:

"Република Србија
Град Београд
Градска управа града Београда
Секретаријат за послове комуналне полиције
Сектор за нормативно-правне послове и праћење прекршајног налога
Број: 355-33150/18-XXXIII-02
25.06.2018. године
НР
Београд
Макензијева 31
тел: 2430-102
e-mail: komunalna.policija@beograd.gov.rs

Поштовани,

Поводом Ваше пријаве упућене Секретаријату за послове комуналне полиције која се односи на непрописно паркирање у Венизелосовој 20, ГО Стари град, oбавештавамо Вас да је патрола дана 14.06.2018. године у 12.30 часова извршила контролу комуналног реда и у моменту контроле затекла 20 непрописно паркираних возила те ће власницима возила затечених у прекршају бити издати прекршајни налози у складу са Законом о прекршајима („Службени гласник РС”, бр. 65/13, 13/16 и 98/16-одлука УС). У делу пријаве која се односи на постављање стубића, можете се обратити Секретаријату за саобраћај, 27. марта 43-45.

Имајући у виду да Секретаријат за послове комуналне полиције може предузимати мере сходно својим овлашћењима само ако у моменту контроле затекне нарушавање комуналног реда, Секретаријат ће и у наредном периоду вршити контролу комуналног реда на овој локацији и поводом затечених пријава и лица која нарушавају комунални ред, предузимати мере из оквира своје надлежности.

Такође, пријаву нарушавања прописаног комуналног реда, ради правовременог и ефикасног поступања, грађани могу упутити сваког дана бесплатним позивом са фиксних мрежа на број телефона 0800/110-011 и за позиве са мобилних мрежа на број 011/30-90-007, у времену од 00-24 часа.

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ"
26-06-2018 15:24:54
Dobili smo obaveštenje od Uprave saobraćajne policije Beograd:

"Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
ДИРЕКЦИЈА ПОЛИЦИЈЕ
ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА ЗА ГРАД БЕОГРАД
УПРАВА САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ
03/16/4 Број _351_/18
Дана: 26.06.2018. године
Б е о г р а д
ул. Љермонтова 12а

Поштовани,

У вези Вашег дописа којим сте нам се обратили, и у којем указујете на непоштовање саобраћајних прописа од стране возача, у улици Венизелосовој у висини броја 20, обавештавамо Вас да су полицијски службеници СПИ „Север“ предузели мере из своје надлежности чија је активност била усмерена на откривање и санкционисање саобраћајних прекршаја, који ометају нормални ток саобраћаја и нарушавају безбедност свих учесника у саобраћају.

Полицијски службеници су повремено у периоду од 29.05.2018. до 24.06.2018. године, вршили обилазак и контролу саобраћаја на горе поменутој улици, при чему су у контроли саобраћаја затекли и санкционисали укупно 10 возача у прекршају.

Полицијски службеници Управе саобраћајне полиције ће и у наредном периоду према својим могућностима вршити обилазак и контролу саобраћаја на наведеној локацији и уколико буду затечени учиниоци прекршаја према истима ће примењнивати законске мере."
26-06-2018 15:05:55
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za poslove komunalne policije:

"Република Србија
Град Београд
Градска управа града Београда
Секретаријат за послове комуналне полиције
Сектор за нормативно правне послове и праћење прекршајног налога
Број: 355-33127/2018 - XXXIII - 02
21.06.2018. године
МГ
Београд
Макензијева број 31
тел. 2453 - 142

Обавештавамо вас да је патрола Секретаријата за послове комуналне полиције у обављању својих надлежности, поступајући по вашој e-mail пријави која се односи на непрописно паркирање, дана 13.06.2018.године у 13:35 часова извршила контролу комуналног реда у улици Венизелосова број 20 у Београду, општина Стари град, те није затекла непрописно паркирана моторна возила. Проблем вероватно настаје у касним поподневним часовима, када се већина запослених враћа са посла и у недостатку паркинг места, паркира моторна возила на предметној локацији.
Патрола је дана 14.06.2018.године у 22:05 часова поново изашла на наведену локацију, те није затекла возила која су била паркирана на начин да би ометала пешачку комуникацију. Патрола је обишла локцију у 21:00 и 22:05 часова.
Такође напомињемо да у случајевима када дође до нарушавања комуналног реда, вашу пријаву упутите на број телефона 0800 110 011, како би патроле Секретаријата за послове комуналне полиције благовремено извршили контролу, утврдили чињенично стање и санкционисали прекршиоца.

С поштовањем,
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ"

Inicijativu sa dokaznim materijalima ponovo smo poslali smo na adrese: Uprava saobraćajne policije za grad Beograd, Sekretarijat za saobraćaj i komunalna inspekcija GO Stari grad.
25-06-2018 10:17:02
Inicijativu sa novim opisom i dokaznim materijalima, poslali smo na adrese: inspekcija GO Stari grad, Sekretarijat za poslove komunalne policije, Uprava saobraćajne policije Beograd.
Predlog da se na predmetnoj lokaciji postave zaštitni stubići, uputili smo Sekretarijatu za saobraćaj.
12-06-2018 13:24:46
Evo ujedno i stanja 9- 10 sati kasnije. Niko nista uradio nije, a najmanje oni kojima je to posao. Valjda.
12-06-2018 01:32:14
Inicijativu sa novim opisom i dokaznim materijalima, poslali smo na adrese: Sekretarijat za poslove komunalne policije, Uprava saobraćajne policije Beograd i Sekretarijat za saobraćaj sa predlogom da se na predmetnoj lokaciji postave zaštitni stubići.
11-06-2018 22:07:14
Trenutno stanje. Svaki dan, po ceo dan. A oni ovo kontrolisu i kaznjavaju taman onoliko koliko i ja levitiram
11-06-2018 17:24:27
Dobili smo obaveštenje od JP "Putevi Beograda":

"Поштовани,

У вези са Вашим захтевом који се односи на постављање саобраћајних стубића у Венизелосовој улици испред броја 20, обавештавамо Вас да је за регулисање техничко-регулативних мера надлежан Секретаријат за саобраћај коме је потребно упутити предметни захтев.

Везано за незаконито паркирање потребно је да се обратите МУП-у, Дирекцији полиције, Полицијска управа за град Београд, Управа саобраћајне полиције из Београда, Љермонтова улица бр. 12.

С поштовањем
ЈП „Путеви Београда“ "

Inicijativu sa obaveštenjem JP "Putevi Beograda", uputili smo na adrese: Sekretarijata za saobraćaj i Uprava saobraćajne policije Beograd.
28-05-2018 13:26:06
Dobili smo obaveštenje od Poverenika za zaštitu ravnopravnosti:

"Поштовани,

У прилогу Вам достављамо допис Повереника за заштиту равноправности број 07-00-383/2018-02 од 21. маја 2018. године.

Срдачан поздрав,
Stručna služba
Bulevar kralja Aleksandra 84, 11000 Beograd
TEL: +381 11 243 64 64
FAX: +381 11 243 64 64
Е-MAIL: poverenik@ravnopravnost.gov.rs
WEB: www.ravnopravnost.gov.rs"

Preuzmite obrazac pritužbe (kopirajte link):
ravnopravnost-5bcf.kxcdn.com/wp-content/uploads/2016/11/obrazac_prituzbe-1.doc
25-05-2018 17:43:08
Dobili smo odgovor od Sekretarijata za inspekcijske poslove:

"Поштовани,

С обзиром да је пријава прослеђена надлежном органу, инспекције Секретаријата за инспекцијске послове неће поступати по пријави.

Срдачан поздрав.
Секретаријат за инспекцијске послове"
22-05-2018 17:26:55
 
INICIJATIVE U KOMŠILUKU
INICIJATIVU PRATI