dmaskovic Gradski krstaš


Prijavljena inicijativa
Inicijativa broj 1247
Komentari (27)
Problemi pešaka
 • Slučaj postavljen: 15-04-2018
 • Bahato parkiranje
Venizelosova 20 - Stari grad - Beograd
 • Model aparata: iPhone SE
 • Marka aparata: Apple
 • Originalni datum slike: 2018:04:15 17:46:26
 • Obrada slike: 11.3
 • Model aparata: iPhone SE
 • Marka aparata: Apple
 • Originalni datum slike: 2018:04:15 17:45:58
 • Obrada slike: 11.3
 • Model aparata: iPhone SE
 • Marka aparata: Apple
 • Originalni datum slike: 2018:04:15 17:46:20
 • Obrada slike: 11.3
Molim nadležne da konačno reše problem bahatog parkiranja u Venizelisovoj. Naime, na početnom delu ulice, od semafora do hotela Nevaki i na strani preko puta, vozači se parkiraju suprotno od iscrtanog parkinga i time blokiraju pešacima prolaz. Ponekad je nemoguće proći trotoarom, a sada je nemoguće da se dvoje mimoidju. To inače traje godinama. Ja molim službe da se pozabave ovim i omoguće pešacima nesmetan prolaz, a vozači neka se parkiraju u skladu s iscrtanim poljima. Hvala.

Postavite nov komentar
Uz komentar priložite:
Komentari (27)
Inicijativu sa novim opisom i dokaznim materijalima uputili smo na adrese: inspekcija GO Stari grad, Sekretarijat za poslove komunalne policije, Uprava saobraćajne policije Beograd. Predlog da se na predmetnoj lokaciji postave zaštitni stubići poslali smo Sekretarijatu za saobraćaj.
18-10-2018 21:07:35
I dalje, svaki dan, po ceo dan
17-10-2018 22:23:29
Dobili smo obaveštenje od Uprave saobraćajne policije za grad Beograd:

"Република Србија
Министарство унутрашњих послова
Дирекција полиције
Полицијска управа за град Београд
Управа саобраћајне полиције
03/16/4 Број:505/18
Дана 06.09.2018. године
Љермонтова 12а
Београд

Поштовани,

У вези Ваших дописа којим сте нам се обратили, а у којима грађани износе проблем непоштовања саобраћајних прописа у улици Венизелосовој, обавештавамо Вас да су полицијски службеници СПИ "Север" у протеклом периоду, у различитим временским интервалима обилазили наведену локацију, при чему су у поступку контроле учесника у саобраћају санкционисали 8 возача за учињене прекршаје, док је уз помоћ ЈКП Паркинг сервис, уклоњено 4 непрописно паркирана возила.

Полицијски службеници Управе саобраћајне полиције, Полицијске управе за град Београд ће и у наредном периоду у складу са објективним могућностима и датим овлашћењима предузимати мере прописане Законом о безбедности саобраћаја на путевима према возачима који не поштују правила саобраћаја на наведеној локацији.

С поштовањем"
06-09-2018 23:07:26
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za poslove komunalne policije:

"Република Србија
Град Београд
Градска управа града Београда
Секретаријат за послове комуналне полиције
Сектор за нормативно-правне послове и праћење прекршајног налога
Број: 355-45593/18-XXXIII-02
Датум:10.08.2018. године
НР
Београд
Макензијева 31
тел: 2430-102
e-mail: komunalna.policija@beograd.gov.rs

Предмет: Обавештење

Поштовани,

Поводом Вашег акта упућеног Секретаријату за послове комуналне полиције дана 05.08.2018. године, у предмету под горе наведеним бројем, у коме прослеђујете пријаву грађанина везано за непрописно паркирање и постављање заштитних стубића на адреси Ванизелосова 20, ГО Стари град, oбавештавамо Вас да је патрола дана 08.08.2018. године у 16.00 часова извршила контролу комуналног реда али у моменту контроле није затекла наводе из пријаве.

Имајући у виду да Секретаријат за послове комуналне полиције може предузимати мере сходно својим овлашћењима само ако у моменту контроле затекне нарушавање комуналног реда, Секретаријат ће и у наредном периоду вршити контролу комуналног реда на овој локацији и поводом затечених пријава и лица која нарушавају комунални ред, предузимати мере из оквира своје надлежности.

Што се тиче питања везаног за постављање заштитних стубића, можете се обратити Секретаријату за саобраћај.

Такође, пријаву нарушавања прописаног комуналног реда, ради правовременог и ефикасног поступања, грађани могу упутити сваког дана бесплатним позивом са фиксних мрежа на број телефона 0800/110-011 и за позиве са мобилних мрежа на број 011/30-90-007, у времену од 00-24 часа.

Секретаријат за послове комуналне полиције"

Predlog da se na predmetnoj lokaciji postave zaštitni stubići, ponovo smo uputili Sekretarijatu za saobraćaj.
14-08-2018 15:25:37
Predlog da se na predmetnoj lokaciji postave zaštitni stubići sa novim opisom i dokaznim materijalima, uputili smo na adrese: Sekretarijat za saobraćaj, Sekretarijat za inspekcijske poslove i Agencija za bezbednost saobraćaja.
Takođe, inicijativu smo uputili na adrese: inspekcija GO Stari grad, Sekretarijat za poslove komunalne policije, Uprava saobraćajne policije Beograd.
05-08-2018 14:36:30
Stavite stubiće! Kontrolu vrsite taman koliko ja vrsim levitiranje.
03-08-2018 18:31:07
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za poslove komunalne policije:

"Република Србија
Град Београд
Градска управа града Београда
Секретаријат за послове комуналне полиције
Сектор за нормативно-правне послове и праћење прекршајног налога
Број: 355-33150/18-XXXIII-02
25.06.2018. године
НР
Београд
Макензијева 31
тел: 2430-102
e-mail: komunalna.policija@beograd.gov.rs

Поштовани,

Поводом Ваше пријаве упућене Секретаријату за послове комуналне полиције која се односи на непрописно паркирање у Венизелосовој 20, ГО Стари град, oбавештавамо Вас да је патрола дана 14.06.2018. године у 12.30 часова извршила контролу комуналног реда и у моменту контроле затекла 20 непрописно паркираних возила те ће власницима возила затечених у прекршају бити издати прекршајни налози у складу са Законом о прекршајима („Службени гласник РС”, бр. 65/13, 13/16 и 98/16-одлука УС). У делу пријаве која се односи на постављање стубића, можете се обратити Секретаријату за саобраћај, 27. марта 43-45.

Имајући у виду да Секретаријат за послове комуналне полиције може предузимати мере сходно својим овлашћењима само ако у моменту контроле затекне нарушавање комуналног реда, Секретаријат ће и у наредном периоду вршити контролу комуналног реда на овој локацији и поводом затечених пријава и лица која нарушавају комунални ред, предузимати мере из оквира своје надлежности.

Такође, пријаву нарушавања прописаног комуналног реда, ради правовременог и ефикасног поступања, грађани могу упутити сваког дана бесплатним позивом са фиксних мрежа на број телефона 0800/110-011 и за позиве са мобилних мрежа на број 011/30-90-007, у времену од 00-24 часа.

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ"
26-06-2018 15:24:54
Dobili smo obaveštenje od Uprave saobraćajne policije Beograd:

"Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
ДИРЕКЦИЈА ПОЛИЦИЈЕ
ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА ЗА ГРАД БЕОГРАД
УПРАВА САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ
03/16/4 Број _351_/18
Дана: 26.06.2018. године
Б е о г р а д
ул. Љермонтова 12а

Поштовани,

У вези Вашег дописа којим сте нам се обратили, и у којем указујете на непоштовање саобраћајних прописа од стране возача, у улици Венизелосовој у висини броја 20, обавештавамо Вас да су полицијски службеници СПИ „Север“ предузели мере из своје надлежности чија је активност била усмерена на откривање и санкционисање саобраћајних прекршаја, који ометају нормални ток саобраћаја и нарушавају безбедност свих учесника у саобраћају.

Полицијски службеници су повремено у периоду од 29.05.2018. до 24.06.2018. године, вршили обилазак и контролу саобраћаја на горе поменутој улици, при чему су у контроли саобраћаја затекли и санкционисали укупно 10 возача у прекршају.

Полицијски службеници Управе саобраћајне полиције ће и у наредном периоду према својим могућностима вршити обилазак и контролу саобраћаја на наведеној локацији и уколико буду затечени учиниоци прекршаја према истима ће примењнивати законске мере."
26-06-2018 15:05:55
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za poslove komunalne policije:

"Република Србија
Град Београд
Градска управа града Београда
Секретаријат за послове комуналне полиције
Сектор за нормативно правне послове и праћење прекршајног налога
Број: 355-33127/2018 - XXXIII - 02
21.06.2018. године
МГ
Београд
Макензијева број 31
тел. 2453 - 142

Обавештавамо вас да је патрола Секретаријата за послове комуналне полиције у обављању својих надлежности, поступајући по вашој e-mail пријави која се односи на непрописно паркирање, дана 13.06.2018.године у 13:35 часова извршила контролу комуналног реда у улици Венизелосова број 20 у Београду, општина Стари град, те није затекла непрописно паркирана моторна возила. Проблем вероватно настаје у касним поподневним часовима, када се већина запослених враћа са посла и у недостатку паркинг места, паркира моторна возила на предметној локацији.
Патрола је дана 14.06.2018.године у 22:05 часова поново изашла на наведену локацију, те није затекла возила која су била паркирана на начин да би ометала пешачку комуникацију. Патрола је обишла локцију у 21:00 и 22:05 часова.
Такође напомињемо да у случајевима када дође до нарушавања комуналног реда, вашу пријаву упутите на број телефона 0800 110 011, како би патроле Секретаријата за послове комуналне полиције благовремено извршили контролу, утврдили чињенично стање и санкционисали прекршиоца.

С поштовањем,
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ"

Inicijativu sa dokaznim materijalima ponovo smo poslali smo na adrese: Uprava saobraćajne policije za grad Beograd, Sekretarijat za saobraćaj i komunalna inspekcija GO Stari grad.
25-06-2018 10:17:02
Inicijativu sa novim opisom i dokaznim materijalima, poslali smo na adrese: inspekcija GO Stari grad, Sekretarijat za poslove komunalne policije, Uprava saobraćajne policije Beograd.
Predlog da se na predmetnoj lokaciji postave zaštitni stubići, uputili smo Sekretarijatu za saobraćaj.
12-06-2018 13:24:46
 
INICIJATIVE U KOMŠILUKU
INICIJATIVU PRATI