SAVESNI GRAĐANIN Gradski krstaš


Prijavljena inicijativa
Inicijativa broj 1240
Komentari (15)
Trotoari
  • Slučaj postavljen: 11-04-2018
  • Blokiran trotoar
Batajnica,Kralja Mihaila Zetskog odmah posle benzinske stanice Knez Petrol sa leve strane - Zemun - Beograd
  • Model aparata:
  • Marka aparata:
  • Originalni datum slike:
  • Obrada slike:
Mesecima a i godinama kamion (nekada jedan a nekada i dva) u Batajnici stoji parkiran na trotoaru i sprečava prolaz pešacima

Postavite nov komentar
Uz komentar priložite:
Komentari (15)
Dobili smo obaveštenje od Uprave saobraćajne policije za grad Beograd:

"Република Србија
Министарство унутрашњих послова
Дирекција полиције
Полицијска управа за град Београд
Управа саобраћајне полиције
03/16/4 Број: 423/18
Дана 20.08.2018. године
Љермонтова 12а
Београд

Поштовани,

У вези Ваших дописа којим сте нам се обратили, а у којима грађани износе проблем непрописно паркираног теретног возила у улици Краља Михајла Зетског, обавештавамо Вас да су полицијски службеници СПИ "Запад" у протеклом периоду, у различитим временским интервалима обилазили наведену локацију, где нису затекли предметно теретно возило у прекршају, тј.није било основа за поступање.
Полицијски службеници Управе саобраћајне полиције, Полицијске управе за град Београд ће и у наредном периоду у складу са објективним могућностима и датим овлашћењима предузимати мере прописане Законом о безбедности саобраћаја на путевима према возачима који не поштују правила саобраћаја на наведеној локацији.


С поштовањем"
20-08-2018 15:20:48
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za poslove komunalne policije:

"Република Србија
Град Београд
Градска управа града Београда
Секретаријат за послове комуналне полиције
Сектор за нормативно-правне послове и праћење прекршајног налога
Број: 355-37859/18-XXXIII-02
Датум:30.07.2018. године
Београд
Макензијева 31
тел: 2430-102
e-mail: komunalna.policija@beograd.gov.rs

Поштовани,

Поводом Вашег акта упућеног Секретаријату за послове комуналне полиције дана 02.06.2018. године, у предмету под горе наведеним бројем, у коме прослеђујете пријаву грађанина која се односи на непрописно паркиран камион на тротоару на адреси Краља Михаила Зетског, ГО Земун, oбавештавамо Вас да је патрола дана 14.07.2018. године у 11.45 часова извршила контролу комуналног реда и у моменту контроле није затекла непрописно паркиран камион.

Имајући у виду да Секретаријат за послове комуналне полиције може предузимати мере сходно својим овлашћењима само ако у моменту контроле затекне нарушавање комуналног реда, Секретаријат ће и у наредном периоду вршити контролу комуналног реда на овој локацији и поводом затечених пријава и лица која нарушавају комунални ред, предузимати мере из оквира своје надлежности.

Такође, пријаву нарушавања прописаног комуналног реда, ради правовременог и ефикасног поступања, грађани могу упутити сваког дана бесплатним позивом са фиксних мрежа на број телефона 0800/110-011 и за позиве са мобилних мрежа на број 011/30-90-007, у времену од 00-24 часа.

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ"
02-08-2018 15:24:50
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za poslove komunalne policije:

"Република Србија
Град Београд
Градска управа града Београда
Секретаријат за послове комуналне полиције
Сектор за нормативно-правне послове и праћење прекршајног налога
Број: 355-21294/18-XXXIII-02
Датум:13.07.2018. године
НР
Београд
Макензијева 31
тел: 2430-102
e-mail: komunalna.policija@beograd.gov.rs

Поштовани,

Поводом Вашег акта упућеног Секретаријату за послове комуналне полиције дана 12.04.2018. године, у предмету под горе наведеним бројем, у коме прослеђујете пријаву грађанина која се односи на непрописно паркиран камион на тротоару у Краља Михаила Зетског, ГО Земун, oбавештавамо Вас да је патрола дана 21.04.2018. године у 08.15 часова извршила контролу комуналног реда и у моменту контроле затекла непрописно паркирано теретно возило те ће власнику истог бити издат прекршајни налог у складу са Законом о прекршајима („Службени гласник РС”, бр. 65/13, 13/16 и 98/16-одлука УС). Дана 28.05.2018. године, патрола је поново обишла предметну локацију и том приликом није затекла непрописно паркирана возила.

Имајући у виду да Секретаријат за послове комуналне полиције може предузимати мере сходно својим овлашћењима само ако у моменту контроле затекне нарушавање комуналног реда, Секретаријат ће и у наредном периоду вршити контролу комуналног реда на овој локацији и поводом затечених пријава и лица која нарушавају комунални ред, предузимати мере из оквира своје надлежности.

Такође, пријаву нарушавања прописаног комуналног реда, ради правовременог и ефикасног поступања, грађани могу упутити сваког дана бесплатним позивом са фиксних мрежа на број телефона 0800/110-011 и за позиве са мобилних мрежа на број 011/30-90-007, у времену од 00-24 часа.

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ"
17-07-2018 16:12:56
Inicijativu sa novim opisom poslali smo na adresu Uprave saobraćajne policije Beograd.
26-06-2018 23:30:01
Kamion je još uvek tamo ,a obavešetenje za policiju je da je trotoar javna površina i da ne može biti privatna
26-06-2018 18:11:54
Dobili smo obaveštenje od Uprave saobraćajne policije Beograd:

"Република Србија
Министарство унутрашњих послова
Дирекција полиције
Полицијска управа за град Београд
Управа саобраћајне полиције
03/16/4 Број:366/18
Дана 21.06.2018. године
Љермонтова 12а
Београд

Поштовани,

У вези Вашег дописа којим сте нам се обратили а у којем износите проблем непоштовања саобраћајних прописа, тачније у коме се залите на камион паркиран на тротоару у Батајници, у улици Михајла Зетског, обавештавамо Вас да су полицијски службеници СПИ "Запад" у протеклом периоду, у различитим временским интервалима обилазили наведену локацију, којом приликом су затекли поменути камион паркиран на земљаној површини. Обављен је разговор са власником, који је изјавио да је површина на којој се у том тренутку налазио камион у његовом власништву, а да је у тренутку Вашег обраћања вероватно био паркиран на тротоару од стране инструктора, с обзиром да се камион налази у власништву аутошколе. Власник камиона је опоменут, а полицијски службеници Управе саобраћајне полиције, Полицијске управе за град Београд ће и у наредном периоду у складу са објективним могућностима и датим овлашћењима предузимати мере прописане Законом о безбедности саобраћаја на путевима према возачима који не поштују правила саобраћаја на наведеној локацији.

С поштовањем"
21-06-2018 13:18:00
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za poslove komunalne policije:

"Република Србија
Град Београд
Градска управа града Београда
Секретаријат за послове комуналне полиције
број: 355-29202/18-XXXIII - 02
31.05.2018. године
НЈ
Београд
Макензијева број 31
тел: 2430-102
e-mail: komunalna.policija@beograd.gov.rs

У вези ваше пријаве упућене Секретаријату за послове комуналне полиције, која се односи на непрописно паркиранe камионе у улици Краља Михаила Зетског, ГО Земун, обавештавамо Вас да је патрола Секретаријата дана 26.05.2018. године и дана 28.05.2018. године, извршила контролу комуналног реда и том приликом није затекла непрописно паркиране камионе.

Напомињемо да Секретаријат за послове комуналне полиције може предузимати мере сходно својим овлашћењима само ако у моменту контроле затекне нарушавање комуналног реда, тако да ће и у наредном периоду вршити контролу на овој локацији како би поводом затечених појава и лица која нарушавају комунални ред предузео мере из своје надлежности.

Такође Вас обавештавамо да се пријава нарушавања прописаног комуналног реда, ради правовременог и ефикасног поступања, може упутити сваког дана бесплатним позивом са фиксних мрежа на број телефона 0800/110-011 и за позиве са мобилних мрежа на број 011/30-90-007, у времену од 00-24 часа.

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ"
04-06-2018 12:35:46
Inicijativu smo poslali na adrese: Uprava saobraćajne policije Beograd i Sekretarijat za poslove komunalne policije.
02-06-2018 21:05:00
Dobili smo obaveštenje od Uprave saobraćajne policije Beograd:

"Република Србија
Министарство унутрашњих послова
Дирекција полиције
Полицијска управа за град Београд
Управа саобраћајне полиције
03/16/4 Број:222/18
Дана 15.05.2018. године
Љермонтова 12а
Београд

Поштовани,

У вези Ваших дописа којим сте нам се обратили, а у којима грађани износе проблем непрописно паркираног теретног возила у улици Краља Михајла Зетског, обавештавамо Вас да су полицијски службеници СПИ "Запад" у протеклом периоду, у различитим временским интервалима обилазили наведену локацију, где су затекли предметно теретно возило, којом приликом су власнику сачинили прекршајни налог за учињени прекршај.
Полицијски службеници Управе саобраћајне полиције, Полицијске управе за град Београд ће и у наредном периоду у складу са објективним могућностима и датим овлашћењима предузимати мере прописане Законом о безбедности саобраћаја на путевима према возачима који не поштују правила саобраћаја на наведеној локацији.

С поштовањем"
15-05-2018 23:27:23
  
INICIJATIVE U KOMŠILUKU
INICIJATIVU PRATI