Tuta Gradski krstaš


Prijavljena inicijativa
Inicijativa broj 1157
Komentari (94)
Nepropisno parkiranje
  • Slučaj postavljen: 23-02-2018
  • Parkiranje na novom trgu/pesackoj zoni
Kosančićev venac 32 - Stari grad - Beograd
  • Model aparata:
  • Marka aparata:
  • Originalni datum slike:
  • Obrada slike:
Novi rekonstruisani trg ispred ambasade Republike Austrije se masovno koristi kao parking.

Molim vas da se onemoguci parkiranje na ovom prostoru postavljanjem stubica i da se vlasnici vozila u medjuvremenu sankcionisu ukoliko svoja vozila ostavljaju na trotoaru.

Rekonstrukcija je skupo placena novcem gradjana i nije u redu da se nove ploce lome i prljaju voznjom po istim.

Postavite nov komentar
Uz komentar priložite:
Komentari (94)
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za poslove komunalne policije:

"Република Србија
Град Београд
Градска управа града Београда
Секретаријат за послове комуналне полиције
Сектор за нормативно правне послове и праћење прекршајног налога
број: 355-25095/19-XXXIII-02
07.08.2019. године

Београд
Макензијева број 31

ТИМ МОЈА ИНИЦИЈАТИВА

037-1-1222/19

Веза: иницијатива број 1157
Предмет: непрописно паркирана возила и постављене баште УО на тротоару у Улици Косанчићев венац, ГО Стари град

Дана 22.04.2019. године упутили сте Секретаријату за послове комуналне полиције пријаву која се односи на непрописно паркирање возила и заузеће јавне површине, тротоара постављањем баште угоститељских објеката на Косанчићевом венцу, ГО Стари град. Поступајуђи по пријави патрола овог Секретаријата је дана 26.04.2019. године извршила контролу комуналног реда када нису затечена непрописно паркирана возила, а угоститељски објекти нису радили. Поновна контрола извршена је дана 30.04.2019. године када је на лицу места утврђено да УО SKICA и УО THE BLACK TURTLE, не поседују решење надлежног органа те су нведеним угоститељским објектима издати прекршајни налози.

Патроле Секретаријата за послове комуналне полиције ће и у наредном периоду вршити контролу комуналног реда на локацији из пријаве, а поводом затечених појава и лица која нарушавају комунални ред, предузимати мере из своје надлежности.

С поштовањем"
13-08-2019 19:51:01
Dobili smo obaveštenje od Uprave saobraćajne policije za grad Beograd:

"Република Србија
Министарство унутрашњих послова
Дирекција полиције
Полицијска управа за град Београд
Управа саобраћајне полиције
03.16.4 Број: 336/19
Дана 26.06.2019. године
Љермонтова 12а
Београд

Поштовани,

У вези Вашег дописа којим сте нам се обратили, а у коме грађани износе проблем непоштовања саобраћајних прописа у улици Kоанчићев Венац обавештавамо Вас да су полицијски службеници СПИ "Север" у протеклом периоду, у различитим временским интервалима обилазили наведену локацију, при чему је у поступку контроле учесника у саобраћају сачинили 7 Записника о извршеној контроли учесника у саобраћају.
Полицијски службеници Управе саобраћајне полиције, Полицијске управе за град Београд ће и у наредном периоду у складу са објективним могућностима и датим овлашћењима предузимати мере прописане Законом о безбедности саобраћаја на путевима према возачима који не поштују правила саобраћаја на наведеној локацији.

С поштовањем"
26-06-2019 19:13:15
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za poslove komunalne policije:

"Република Србија
Град Београд
Градска управа града Београда
Секретаријат за послове комуналне полиције
Број: 355-32090/19-XXXIII-02
Датум: 17.05.2019. године
ВР
Б е о г р а д
Макензијева 31
тел: 2430-102
e-mail: komunalna.policija@beograd.gov.rs

ТИМ МОЈА ИНИЦИЈАТИВА
- Иницијатива 1157 „Паркирање на новом тргу/пешачкој зони“ -

Предмет: Oбавештење

У Секретаријату за послове комуналне полиције Градске управе града Београда, дана 10.05.2019. године, примљена је ваша Иницијатива 1157 „Паркирање на новом тргу/пешачкој зони, упућена путем електронске поште, овом Секретаријату због постојања одређених комуналних проблема, како сте навели, на новом реконструисаном тргу испред амбасаде Републике Аустрије, који се масовно користи као паркинг, адреса Косанчићев венац 9 – Косанчићев венац 32, територија општине Стари град. С тим у вези, oбавештавамо вас да је патрола комуналне полиције поступајући по вашој иницијативи дана 14.05.2019. године у 08.25 часова, извршила контролу комуналног реда и у моменту контроле није затекла непрописно паркирана возила која ометају коришћење тротоара, улица није обележена вертикалном сигнализацијом (саобраћајним знаком) као пешачка зона.

Секретаријат за послове комуналне полиције може предузимати мере сходно својим овлашћењима, само ако у моменту контроле затекне нарушавање комуналног реда, те уколико у наредном периоду уочите нарушавање комуналног реда, ради ефикаснијег и правовременог поступања комуналних полицајаца, пријаву можете упутити Секретаријату за послове комуналне полиције града Београда телефонским путем на број 0800/110-011, који је отворен за грађане 24 сата дневно сваког радног дана, викендом и у дане државних и верских празника, по којима ће комунални полицајци у складу са својим овлашћењима поступити у најкраћем могућем року и у складу са затеченим стањем предузимати мере на које су овлашћени. Наведени број телефона је за позиве из фиксне мреже. Уколико се ради о позивима из мобилне мреже, пријаве се упућују на телефон 011-309-007.

Имајући у виду да Секретаријат за послове комуналне полиције може предузимати мере сходно својим овлашћењима само ако у моменту контроле затекне нарушавање комуналног реда, патроле комуналне полиције ће и у наредном периоду вршити контролу комуналног реда на овој локацији и поводом затечених пријава и лица која нарушавају комунални ред, предузимати мере из оквира своје надлежности.

С поштовањем,
Секретаријат за послове комуналне полиције"
24-05-2019 22:16:14
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za poslove komunalne policije:

"Република Србија
Град Београд
Градска управа града Београда
Секретаријат за послове комуналне полиције
Сектор за нормативно правне послове и праћење прекршајног налога
број: 355-32127/2019- ХХХIII-02
24.05.2019. године
МГ
Београд
Макензијева број 31
тел. 2453 - 142

Обавештавамо вас да је патрола Секретаријата за послове комуналне полиције у обављању својих надлежности, дана 16.05.2019. године у 11:50 часова, поступајући по вашој e-mail пријави број 037-1-1222/19 која се односи на проблем непрописног паркирања моторних возила, извршила контролу комуналног реда у улици Косанчићев венац број 9 и 32, општина Стари град, те није затекла наводе из пријаве, тј. није затекла непрописно паркирана моторна возила на јавној површини-тротоару.

Такође напомињемо да у случајевима када дође до нарушавања комуналног реда, вашу пријаву упутите на број телефона 0800 110 011, како би патроле Секретаријата за послове комуналне полиције благовремено извршили контролу, утврдили чињенично стање и санкционисали прекршиоца.

С поштовањем,
Секретаријат за послове комуналне полиције"
24-05-2019 13:24:19
Inicijativu sa novim opisom i dokaznim materijalom poslali smo na adrese: Sekretarijat za poslove komunalne policije, GO Stari grad i Sekretarijat za saobraćaj.
13-05-2019 15:22:32
Basta kafica/restorana i dalje zauzima OBE strane trotoara u PUNOJ sirini, pesaci moraju da hodaju ulicom.
13-05-2019 11:25:39
Inicijativu sa novim opisom i materijalima poslali smo na adrese: Sekretarijat za poslove komunalne policije, Uprava saobraćajne policije za grad Beograd i Sekretarijat za saobraćaj.
30-04-2019 15:14:15
Kosancicev venac i dalje sluzi kao parking.

KV/Pop Lukina/Zadarska.
28-04-2019 19:19:27
Inicijativu sa novim dopisom i dokaznim materijalima prosleđen smo na adrese: Sekretarijat za poslove komunalne policije, Uprava saobraćajne policije za grad Beograd i Sekretarijat za saobraćaj.
21-04-2019 22:20:50
Stolovi kafica/restorana zauzimaju obe strane trotoara, pesaci su prinudjeni da hodaju kolovozom s obzirom da je pristup vozilima neometan niti je ulica uspostavljena kao pesacka zona ili zona usporenog saobracaja.

Izgleda da Beograd vode vlasnici kafica jer je sve podredjeno njima.
21-04-2019 11:21:13
  
INICIJATIVE U KOMŠILUKU
  • Znak pao
  • Objavio Edelman
  • Prijavljena inicijativa
INICIJATIVU PRATI