SAVESNI GRAĐANIN Gradski krstaš


Prijavljena inicijativa
Inicijativa broj 1120
Komentari (20)
Problemi u saobraćaju
  • Slučaj postavljen: 10-02-2018
  • Бетон и блато на коловозу
Batajnički drum 299 - Zemun - Beograd
  • Model aparata:
  • Marka aparata:
  • Originalni datum slike:
  • Obrada slike:
На батајничком друму преко пута циглане налази зе површина на којој покретне бетоњерке (миксери) просипају неискоришћени бетон.Цела површина је претворена у огромну бетонску плочу.Са те површине камиони-миксери наносе бетон и блато на коловоз чинећи га веома опасним.О уништавању зелене површине и еколошког загађења да и не говорим.Инспекција би могла и сама да се прошета нашом општином и уочи проблеме а не да само чекају пријаве грађана.

Postavite nov komentar
Uz komentar priložite:
Komentari (20)
Inicijativu sa novim opisom i materijalima poslali smo na adrese: Komunalna inspekcija GO Zemun i Sekretarijat za zaštitu životne sredine.
10-06-2019 21:05:46
Ništa se nije promenilo ,osim što sam ja stariji 3 meseca
08-06-2019 21:11:12
Dobili smo obaveštenje od komunalne inspekcije GO Zemun:

"ГРАД БЕОГРАД-ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН
Одељење за инспекцијске послове
-Комунална инспекција-
Број: 355-105/2019
Дана: 15.03.2019. године
Земун, Магистратски трг бр. 1

ПРЕДМЕТ: Обавештење

У вези Ваше е-маил пријаве, наш број 355-105/2019 (инцијатива број 1120), обавештавамо Вас да је комунални инспектор Одељења за инспекцијске послове Градске општине Земун извршио контролу на лицу места у Батајници, у улици Батајнички друм испред кућног броја 299, дана 14.03.2019.године, и констатовао да није затечена појава блата и бетона на коловозу, како се то наводи у поднетој пријави. У тренутку инспекцијске контроле улица Батајнички друм је затечена у чистом и уредном стању, без трагова нечистоће на коловозу.

У вези другог дела пријаве, који се односи на појаву огромне бетонске плоче, као последице просипања неискоришћеног бетона из покретних бетоњерки-миксера, комунални инспектор Одељења за инспекцијске послове Градске општине Земун је у фази припремних радњи за инспекциски надзор дошао до података да се већ води поступак од стране Градске управе града Београда, Секретаријата за заштиту животне средине, из Београда, улица Масарикова број 5/XI под бројем 501.4-76/2018-V-04.

С поштовањем"
18-03-2019 21:58:33
Inicijativu sa novim opisom poslali smo na adresu GO Zemun.
09-02-2019 10:19:09
Sve je isto samo sam ja ispao budala
09-02-2019 09:08:56
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za inspekcijske poslove:

"Република Србија
ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за инспекцијске послове
Сектор за заштиту животне средине и водни инспекцијски надзор
X-05 број: 501.9-1320/2018
30.07.2018. године
27. марта 43-45
11000 Београд
тел.(011)3309-558
факс(011)3309-558
e-mail: inspekcija@beograd.gov.rs

Предмет: Обавештење

У вези са представком која се односи на просипање бетонског садржаја на приватну парцелу, у Земуну, Батајнички друм код броја 299, обавештавамо вас да је инспектор за заштиту животне средине Секретаријата за инспекцијске послове Градске управе града Београда, извршио инспекцијски надзор предузећа „NEXE BETON“доо. Решењем број 501.9-1320/2018 од 19.07.2018.године, наложено је предузећу „NEXE BETON“доо да, као носиоц изведеног пројекта постројења за производњу свежег бетона у Београду, Батајнички друм 301а, покрене поступак процене утицаја затеченог стања.

Поступак одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину спроводи Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Београда, 27.марта 43-45, уз учешће заинтересоване јавности. У поступку ће се утврдити мере заштите животне средине постројења за производњу свежег бетона, а контролу спровођења истих вршиће инспектор за заштиту животне средине.

Напомињемо да је комунална инспекција општине Земун надлежна за предузимање мера против власника/корисника парцеле који се о истој не стара у складу са одредбама Одлуке о комуналном реду ( „Службени лист града Београда“, број 10/11,..., 19/17).

С поштовањем"

Inicijativu sa obaveštenjem Sekretarijata za inspekcijske poslove, poslali smo na adresu komunalne inspekcije GO Zemun.
31-07-2018 10:25:19
Dobili smo obaveštenje od komunalne inspekcije GO Zemun:

"Обавештавамо Вас да смо Вашу представку –иницијатива 1120 „Бетон на коловозу” Батајнички рум 299, проследили надлежном Секретаријату за инспекцијске послове-Сектору за заштиту животне средине и водни инспекцијски надзор-Одељење за заштиту природних добара и управљање отпадом, у Београду, 27 Марта 43-45, под бројем 355-2045/2018."
14-06-2018 10:49:24
Inicijativu sa novim opisom, poslali smo na adrese: Sekretarijat za inspekcijske poslove i inspekcija GO Zemun.
02-06-2018 21:04:56
Zanima me da li bi ikada inspekcija , komunalna inspekcija i saobraćajna policija učini li bilo šta po ovom pitanju kada i u situaciji kada drugi ukažu na problem oni žmure na njega
02-06-2018 20:40:52
Inicijativu sa novim opisom i dokaznim materijalom, poslali smo Sekretarijatu za inspekcijske poslove i inspekcija GO Zemun.
20-05-2018 21:52:56
  
INICIJATIVE U KOMŠILUKU
INICIJATIVU PRATI